Reînnoiți formularul de reînnoire online pentru pașaportul românesc

Sponsored Links

Cetățenii României își pot reînnoi pașapoartele de către Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Pașapoartelor Simple sau Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, care la rândul său este gestionat de Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Romanian Passport online Apply                                            Passport renewal Fees
Singurul lucru care trebuie avut în vedere este că, atunci când vă aflați în România, puteți obține pașapoartele reînnoite la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Oficiilor Pașapoartelor Simple; totuși, dacă se întâmplă să fii în afara României, poți să mergi și să solicite sprijin sau ajutor din partea Ambasadei României sau a unui consulat.
Citiți acest articol, deoarece am arătat foarte clar pașii privind modul de aplicare a unui pașaport românesc. De asemenea, cunoașteți lista documentelor / criteriile de eligibilitate / procedura / timpul de procesare a cererilor de reînnoire. Continuați derularea paginii pentru a afla mai multe despre același lucru.
Care sunt criteriile de eligibilitate pentru reînnoirea unui pașaport românesc?
Pentru a reînnoi un pașaport românesc, solicitantul trebuie să fie cetățean al României, în afară de deținerea unui pașaport. Pașaportul este reînnoit pentru solicitanți în funcție de vârsta solicitantului. Solicitanților minori li se eliberează pașapoarte pentru copii, în timp ce restul cetățenilor obțin pașapoarte pentru adulți.
Sponsored Links

Documentele care trebuie depuse la reînnoirea unui pașaport românesc:
1. Pașaportul curent sau recent eliberat
2. Certificatul de naștere
3. Dovada identificării
4. Certificat de căsătorie, aplicabil câtorva persoane
5. 2 fotografii identice recente
6. chitanță de taxe
Pașii de reînnoire a unui pașaport românesc:
1. În primul rând, va trebui să primiți un formular de cerere de reînnoire a pașapoartelor românești de la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Pașapoartelor
2. Completați cu atenție formularul
3. Următorul pas este atașarea documentelor necesare pentru reînnoirea pașaportului
4. Plata taxei de pașaport în numerar sau prin debit sau cu card de credit sau printr-un transfer online
5. Depuneți formularul de candidatură, precum și documentele de la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și înregistrare a oficiilor pașapoartelor
6. După finalizarea etapelor de mai sus, veți primi numărul cererii de pașaport împreună cu o confirmare
7. Utilizați acest număr al aplicației pentru a programa o întâlnire pentru detalii biometrice
8. Aceste detalii trebuie furnizate pentru a obține pașaportul
9. Și detaliile includ amprentele / fotografia / semnătura
Timp de procesare a cererii de reînnoire a pașaportului în România
10 zile lucrătoare reprezintă timpul necesar autorităților pentru eliberarea pașaportului; autoritățile verifică mai întâi detaliile date și apoi eliberează formularul. În plus, solicitantul trebuie să prezinte, dar și să colecteze formularul de la Serviciul Public Comunitar de Emitere și înregistrare a pașapoartelor.
Sponsored Links

Link oficial:
Dacă doriți să vă ștergeți toate îndoielile privind procedurile de reînnoire a pașapoartelor românești sau să obțineți clarificări cu privire la unele probleme, faceți clic pe următorul link – http://www.mai.gov.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *