Použiť online žiadosť na stiahnutie zo strany Slovenského pasu

Sponsored Links

Teraz môžeme požiadať o slovenský pas pod kategóriou núdzových pasov na Policajnom zbore na Slovensku alebo v zahraničí na slovenskom veľvyslanectve. V tomto článku sme veľmi jasne uviedli, ako sa má postupovať pri podávaní žiadosti o slovenský pas v núdzi. Pokračujte v čítaní tohto článku, aby ste vedeli viac.

Slovakian Passport Online                           Renew Slovakian Passport Online

Passport Application Form                          Passport Renewal Form
Kto má nárok na získanie slovenského pasu vo veľmi krátkom čase?
Žiadateľ v podstate musí byť občanom Slovenska, aby dostal pas v prípade núdze. Okrem toho musí byť žiadateľ vo veku 18 rokov alebo viac.
Zoznam dokumentov, ktoré sa majú predložiť
1. Rodné osvedčenie
2. Dôkaz o identifikácii
3. Osvedčenie o sobáši, ktoré sa vzťahuje iba na niekoľko ľudí
4. Príjem poplatkov
Postup pri podaní žiadosti o slovenský pas
1. Najprv musíte prejsť na oficiálnu internetovú stránku orgánu vydávajú- ceho slovenský cestovný pas
2. Ďalším krokom by bolo zadať miesto bydliska, ako aj číslo e-mailu
3. Po zadaní e-mailovej adresy obdržíte e-mail, ktorý bude mať ako priloženú žiadosť o cestovný pas
4. Budete musieť vyplniť formulár úplne a musíte sa uistiť, že údaje uvedené vo formulári žiadateľa sú správne
5. V ďalšom kroku budete musieť odovzdať dokumenty, ktoré vyžadujú orgány, aby vydali pas v núdzovom systéme
6. Po dokončení všetkých vyššie uvedených krokov budete musieť vyplniť formulár žiadosti
7. Po úspešnom odoslaní formulára žiadosti o cestovný pas dostanete e-mail
8. Druhý e-mail od orgánov bude mať potvrdenie o úspešnom predložení formulára žiadosti
9. A ak bol formulár žiadosti o udelenie pasu úspešne predložený, dostanete ďalší e-mail
10. Tento e-mail sa týka menovania
11. Nezabudnite, že e-mail s termínom schôdzky dostanete len vtedy, keď bola aplikácia overená
12. Naplánujte schôdzku online
13. Toto vymenovanie sa má naplánovať s cieľom poskytnúť biometrické podrobnosti
14. Podpis, fotografie a odtlačky prstov sú biometrické detaily

Sponsored Links

Postup pri podávaní žiadosti o cestovný pas v SR
Vzhľadom na to, že pas sa uplatňuje v núdzovej situácii, dostanete ho do 2 pracovných dní za predpokladu, že ste predložili všetky dokumenty a formulár bol vyplnený správne.
Budete však musieť vziať / predložiť formulár žiadosti osobne na policajnom zboru alebo na veľvyslanectve. Tiež by ste sa museli zbierať formulár len osobne na policajnom zboru alebo na veľvyslanectve.
Oficiálne odkazy na webové stránky
Ak chcete získať ďalšie informácie alebo vysvetliť vaše pochybnosti o vydaní slovenského pasu v prípade núdze, môžete kliknúť na jeden z nasledujúcich odkazov – http://www.minv.sk/?bbap (OR) http: // www .minv.sk /? ministerstvo vnútra (OR) http://www.minv.sk/?spravne-poplatky
Nový proces uplatňovania pasov v Slovenskej republike

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *