Pobierz Pobierz formularz wniosku o pobranie polskiego paszportu

Sponsored Links

Obywatele Polski otrzymują polskie paszporty, a dokument ten jest przydatny nie tylko podczas podróży zagranicznych, ale służy również jako dowód obywatelstwa polskiego. Oprócz tego obywatele Polski są również obywatelami Unii Europejskiej lub Unii Europejskiej.
A te polskie paszporty są wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wnioski należy jednak składać w urzędach wojewódzkich (posiadających biuro paszportowe). Aby pomóc Ci dalej, wymieniamy sposób, w jaki można uzyskać między innymi polski paszport. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Apply Poland Passport Online                        Poland Passport Renewal
Jakie są uprawnienia do polskiego paszportu?
1. W przypadku ubiegania się o paszport dla dorosłych pełnoletni wiek wnioskodawcy musi być powyżej 18 lat
2. W przypadku paszportu dziecka wiek osoby ubiegającej się o wizę musi wynosić mniej niż 18 lat
3. A co najważniejsze, musisz być obywatelem Polski
Dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać polski paszport
Polski paszport dla dorosłych (dokumenty):
1. Wypełniony wniosek paszportowy
2. Akt urodzenia
3. Numer PESEL
4. Dowód tożsamości
5. Akt małżeństwa (dotyczy kilku osób)
6. 1 kolorowe zdjęcie
Sponsored Links

Dokumenty wymagane do polskiego paszportu dziecka:
1. Wypełniony formularz wniosku
2. Akt urodzenia
3. Zgoda rodziców
4. Akt ślubu rodzica i inny dowód tożsamości
5. 2 kolorowe fotografie
Opłata za paszport polski:
1. W przypadku dorosłego polskiego paszportu opłata wynosi 472,35 PLN
2. W przypadku polskiego paszportu dziecka (do ukończenia przez dziecko 13 lat) opłata wynosi 150. 83 PLN
Procedura ubiegania się o polski paszport:
1. Jeden będzie musiał udać się do biura paszportowego
2. Pobierz formularz z biura paszportowego i wypełnij go całkowicie
3. Upewnić się, że dane w paszporcie zostały napisane poprawnie
4. Później załącz wymagane dokumenty
5. Jeśli chodzi o opłatę, można ją uiścić gotówką
6. Możesz również wybrać kartę kredytową lub debetową, a nawet przelew internetowy, aby uiścić opłatę
7. Wnioskodawcy będą musieli złożyć wniosek paszportowy i dokumenty pocztą
8. Po pomyślnym złożeniu wniosku, w potwierdzeniu zostanie nadany numer wniosku paszportowego
9. Zaplanuj spotkanie z tym numerem
10. Aby uzyskać polski paszport, będziesz musiał podać dane biometryczne władz
11. Dane takie jak odciski palców / podpis / zdjęcie są objęte danymi biometrycznymi
Czas przetwarzania:
Sponsored Links

Aby otrzymać polski paszport na czas, wnioskodawcy będą musieli złożyć wniosek wraz z innymi dokumentami. Jeśli to zrobisz, najprawdopodobniej otrzymasz paszport w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
Ważność polskiego paszportu – Pobierz formularz zgłoszeniowy:
Zasadniczo polski paszport będzie ważny przez 10 lat od momentu jego wydania. Jednak dla nieletniego ważność paszportu zmienia się na 5 lat.
Aby uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, kliknij poniższy link – https://www.mswia.gov.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *