Påfør norsk pass online søknadsskjema Last ned

Sponsored Links

Et norsk pass utstedes til innbyggerne i Norge. Og dette passet kan kun søges når nasjonals statsborgere søker om det.
I hovedsak kan nordmenn få pass utstedt enten på passkontoret i norge eller på norsk ambassade eller konsulat når de ikke er i landet. Les denne artikkelen for å få vite hvordan du søker om norsk pass.

Norweign Passport Online Apply                Renew Norweign Passport
Kvalifikasjonskriterier for søknad om norsk pass:
1. Søkeren må være statsborger i Norge
2. For et voksenpass, bør søkerens alder være 18 år eller mer enn det
3. For et barnpass må søkerens alder være under 18 år
Dokumenter som skal sendes til et norsk norsk pass:
1. Bevis for identitet
2. Fødselsattest
3. Ekteskap sertifikat
4. 1 fersk fargefotografi
5. Avgiftskvittering
Dokumenter som kreves for et barn Norsk pass:
1. Fødselsattest
2. Bevis for identitet
3. Foreldre samtykke
4. Identifikasjonsbevis for foreldrene, inkludert ekteskapsbeviset
5. 1 fargefotografi
6. Avgiftskvittering

Sponsored Links

Prosedyre for søknad om norsk pass:
1. Først av alt må søkeren fylle ut passet søknadsskjemaet
2. Dette skjemaet kan hentes fra enten det offisielle passstedet eller fra et passkontor
3. Fyll søknadsskjemaet på riktig måte
4. Neste trinn ville være å legge ved dokumentene
5. De nødvendige dokumentene er også oppført i denne artikkelen
6. Søkeren vil da bli pålagt å sende inn dette søknadsskjemaet sammen med dokumentene på passkontoret
7. Man må huske på at skjemaet kun skal sendes inn i person
8. Betal avgiften ved hjelp av en kreditt eller et debetkort eller i kontanter
9. Når skjemaet er sendt inn, skal søkeren motta passnummeret på en bekreftelse
10. Søkeren må benytte seg av dette passnummeret for å gi myndighetene de biometriske detaljene (fingeravtrykk / fotografier / signatur)
11. Disse detaljene er kun for bekreftelse (av identitet)
Norsk pass søknad behandlingstid:
Når passet søknadsskjemaet er bekreftet, vil søkeren få passet om 15 til 20 virkedager. Pass på at skjemaet er fullstendig fylt.
Gyldighet av et norsk pass:

Sponsored Links

1. For barna til de blir 5 år, er passivets gyldighet 2 år
2. Mens 3 år er passets gyldighet for barn til de blir 10 år
3. For borgere mellom aldersgruppen 10 til 16 år er et norsk pass gyldighet 5 år
4. Endelig for de som er 16 år eller mer enn det, vil passet deres være gyldig i 10 år
Offisielle nedlastingslinker:
For ytterligere avklaring eller mer informasjon om norsk pass, klikk på de offisielle linkene som er nevnt nedenfor –
1. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id833/ (OR)
2. https://www.politi.no/oslo/tjenester/pass/passfoto/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *