Kroky k uplatneniu slovenského pasu online

Sponsored Links

Slovenský pas vydáva občanom Slovenska. Okrem toho je tento pas vydaný Policajným zborom SR. Slovák je tiež občanom EÚ alebo Európskej únie. Preto, aby sme vám pomohli pri získavaní pasu, sme jasne vymenovali postup na získanie pasu.
V tomto článku sa dozvieme, ako požiadať o slovenský pas; okrem toho budete tiež vedieť, poplatok / kritériá oprávnenosti / požadované dokumenty a ďalšie veci. Prečítajte si viac informácií o slovenských pasoch.

Slovakian Passport Online                           Renew Slovakian Passport Online

Passport Application Form                          Passport Renewal Form

Aké sú kritériá na získanie slovenského pasu?
1. Po prvé, osoba, ktorá chce požiadať o slovenský pas, musí byť občanom Slovenska
2. Po druhé, pokiaľ ide o detský pas, vek žiadateľa musí byť mladší ako 18 rokov
3. Po tretie, ak je vek žiadateľa 18 rokov alebo viac, potom bude musieť požiadať o cestovný pas v kategórii pas pre dospelých
Doklady požadované pre pas pre dospelých
1. Rodné osvedčenie
2. Osvedčenie o sobáši (platí len pre niekoľko)
3. Dôkaz o totožnosti

Sponsored Links

Dokumenty požadované pre detský pas
1. Rodné osvedčenie
2. Dôkaz o totožnosti
3. Rodičovský súhlas
4. Svadobný list rodiča
5. dôkaz totožnosti rodičov
Proces žiadosti o slovenský pas
1. Žiadateľ musí najprv prejsť na oficiálny cestovný pas vydávajúci webovú stránku, ktorá je webovou stránkou slovenského pasu
2. Ak chcete požiadať o cestovný pas, musíte zadať bydlisko
3. Ďalej zadajte ID e-mailu
4. Po zadaní e-mailovej adresy obdržíte e-mail od príslušných orgánov
5. Tento e-mail bude obsahovať formulár žiadosti o cestovný pas ako prílohu
6. Budete musieť vyplniť formulár žiadosti správne
7. Ďalším krokom by bolo priložiť požadované dokumenty
8. Ak chcete dokumenty spolu s prihláškou odoslať, môžete ich nahrať (dokumenty)
9. Nakoniec, s uvedeným dokončeným procesom môžete predložiť formulár žiadosti o cestovný pas
10. Po úspešnej registrácii formulára žiadosti o cestovný pas dostanete e-mail s potvrdením formulára
11. Pred dokončením vymenovania pasu sa však vyžaduje overenie predloženého cestovného pasu
12. Po overení podrobností o žiadosti by ste dostali ďalší e-mail týkajúci sa schôdzky
13. Ďalej budete musieť potvrdiť schôdzku online
14. V deň plánovaného vymenovania bude žiadateľ povinný uviesť biometrické podrobnosti
15. Tieto biometrické detaily zahŕňajú odtlačky prstov / fotografiu / podpis
Body, ktoré treba poznamenať
Žiadatelia budú musieť požiadať o slovenský pas len osobne na oddelení miestnej polície. Okrem toho budú musieť vyzdvihnúť cestovný pas len vtedy, ak sa vydá len osobne.
Aký je poplatok za slovenský pas?
Poznámka
Nižšie sme uviedli sumu oproti počtu dní na vydanie pasu
Osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov, musia zaplatiť nasledujúce poplatky za pasový poplatok
1. 33 € za 30 dní
2. € 66 do 10 pracovných dní
3. € 99 do 2 pracovných dní
Poplatok pre žiadateľa vo veku 6 až 16 rokov je
1. € 13 za 30 dní
2. € 26 do 10 pracovných dní
39 € do 2 pracovných dní
Poplatok za žiadateľov, ktorí sú mladší ako 6 rokov
1. € 8 za 30 dní
2. € 16 do 10 pracovných dní
3. € 24 do 2 pracovných dní
Doba spracovania žiadosti o cestovný pas v Slovenskej republike
Bolo by trvať asi 10 pracovných dní, kým ste dostali cestovný pas. K tomu dôjde iba vtedy, keď sa dokumenty a formulár predložia správne.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *