Forny norsk pass på nettet Fornyelsesskjema Last ned

Sponsored Links

Et norsk pass som det meste av kun skjer utstedes bare til innbyggerne i Norge. Selv fornyelsen av norsk pass kan gjøres når du er statsborger i Norge. For å fornye passet, kan du gå til passkontoret når du er i Norge eller på et norsk konsulat eller en ambassade i andre land.
Les denne artikkelen for å få vite mer om fornyelsesprosessen til et norsk pass og ting relatert til det.

Norweign Passport Online Apply                Renew Norweign Passport
Hva er kvalifikasjonskriteriene for å forny et norsk pass?
For å få det norske passet fornyet, må du i utgangspunktet være norsk uten å ha norsk pass. Passet er utstedt i henhold til søkerens alder, da det er 2 kategorier, nemlig barnpass og voksenpass.
Liste over dokumenter som kreves for å fornye et norsk pass:
1. Nåværende eller pass som nylig er utstedt
2. Identitetskort
3. Fødselsattest
4. Ekteskapsbevis (gjelder for svært få søkere)
5. 1 fersk fargefotografi
6. Avgiftskvittering

Sponsored Links

Fremgangsmåte for å fornye et norsk pass:
1. Søkeren vil bli pålagt å fylle ut passet fornyelse søknadsskjema
2. Du kan finne skjemaet på den offisielle pasksutstedende myndighetens hjemmeside
3. Man kan også ta skjemaet fra passkontoret
4. Fyll dette skjemaet forsiktig
5. Legg ved dokumentene som kreves for å få passet
6. Dokumenter som kreves for å forny norsk pass, kan kontrolleres i dette emnet
7. Søkeren må gå personlig til passkontoret for å sende inn søknadsskjemaet
8. Bruk debet eller kredittkort til å betale gebyret eller betale det kontant
9. Etter at søknadsskjemaet er vellykket, vil du motta passnummeret på bekreftelsen
10. Søkeren må benytte passnummeret til å planlegge en avtale
11. Denne avtalen er bare nødvendig for å gi de biometriske detaljene til de berørte myndighetene
12. Fingerutskrifter / signatur / fotografier utgjør en del av disse biometriske detaljene
Norsk pass fornyelse søknad behandlingstid:
Søkeren må vente i omtrent 15 til 20 virkedager for å få passet fornyet, i tillegg til at de har gitt de riktige detaljene i søknadsskjemaet.
Gyldighet av et norsk pass:

Sponsored Links

1. 2 år er passets gyldighet til barna blir 5
2. Til barna er 10 år, er passet gyldig i 3 år
3. 5 år er passets gyldighet for barn i alderen 10-16 år
4. Men for pasientene som er 16 år eller mer, er passet gyldig i 10 år
Offisielle nedlastingslinker:
Ønsker du å få mer informasjon om fornyingsprosessen med norsk pass, vil linkene som er nevnt her komme til nytte. Klikk på følgende lenker for å bli tatt til den offisielle nettsiden –
1. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id833/ (OR)
2. https://www.politi.no/oslo/tjenester/pass/passfoto/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *