ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการต่ออายุ

Sponsored Links

ดูเพิ่มเติมภาษาไทย

หนังสือเดินทางไทยมีเอกสารการเดินทางออกเฉพาะเพื่อประชาชนของประเทศไทยโดยกรมกงสุล หนังสือเดินทางไทยยืนยันเอกลักษณ์และสัญชาติของผู้ถือและอำนวยความสะดวกผู้ถือสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผู้ใหญ่

ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับเด็ก

มีสิทธิได้รับ:

ประชาชนชาวไทยที่กำลังจะยื่นขอต่ออายุหนังสือเดินทางผู้ใหญ่แรกที่พวกเขาจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของพวกเขา

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศไทย
 • ผู้สมัครต้องถือปัจจุบัน / หนังสือเดินทางล่าสุด
 • ผู้สมัครอายุจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
Sponsored Links

กระบวนการในการต่ออายุหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ไทย

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือเดินทางที่ใกล้ที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ใช้หมายเลขคิว

ขั้นตอนที่ 3: คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเมื่อจำนวนของคุณมา

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์แบบด้วยรายละเอียดที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5: แนบเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 6: ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมบูรณ์เต็มไปพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7: หลังจากการตรวจสอบของใบรับรองและใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณคุณผู้มีอำนาจจะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 8: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ประกอบด้วยรูปลายนิ้วมือของคุณและลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 9: จ่ายค่าธรรมเนียมที่กำหนด (ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเงินด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต)

ขั้นตอนที่ 10: หลังจากความสำเร็จของทุกขั้นตอนข้างต้นคุณจะได้รับทราบซึ่งมีตัวเลขการประยุกต์ใช้หนังสือเดินทางของคุณเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ขั้นตอนที่ 11: รับทราบโดยการแสดงของคุณคุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณหลังจากที่ 2 วันทำการ

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางนอกจากกรุงเทพฯ, พวกเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไปรษณีย์จะได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ประชาชนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางจากนอกเมืองกรุงเทพฯพวกเขาได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5-7 วันทำการ
 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องมาสมัครด้วยตนเองเพราะสมัครจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
Sponsored Links

เอกสารที่ต้องการ:

ประชาชนชาวไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางในคนจะต้องมีใบรับรองเดิมต่อไป

 • แบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเติมเต็มอย่างสมบูรณ์
 • สูติบัตร
 • ปัจจุบัน / หนังสือเดินทางล่าสุด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องส่งใบรับรองเดิมของพวกเขา
 • สำเนาใบรับรองจะไม่ได้รับการยอมรับ

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้คลิกที่นี่: (http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21479-Requirements-for-the-Ordinary-e-Passports-Applicat.html)

ขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ไทยในต่างประเทศ:

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชมไทยสถานทูต / สถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ใช้หมายเลขคิว

ขั้นตอนที่ 3: คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเมื่อจำนวนของคุณมา

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์แบบด้วยรายละเอียดที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5: แนบเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 6: ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมบูรณ์เต็มไปพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7: หลังจากการตรวจสอบของใบรับรองและใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณคุณผู้มีอำนาจจะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 8: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ประกอบด้วยรูปลายนิ้วมือของคุณและลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 9: จ่ายค่าธรรมเนียมที่กำหนด (ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเงินด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต)

ขั้นตอนที่ 10: หลังจากความสำเร็จของทุกขั้นตอนข้างต้นคุณจะได้รับทราบซึ่งมีตัวเลขการประยุกต์ใช้หนังสือเดินทางของคุณเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ขั้นตอนที่ 11: รับทราบโดยการแสดงของคุณคุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณหลังจากที่ 2 วันทำการ

แนวทางสำหรับการใช้หนังสือเดินทางไทยจากต่างประเทศคลิกที่นี่: (http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21482-e-Passport-Application-for-Thai-Nationals-Living-A.html#1)

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องมาสมัครด้วยตนเองเพราะสมัครจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องส่งใบรับรองเดิมของพวกเขา
 • สำเนาใบรับรองจะไม่ได้รับการยอมรับ

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง:

 • ePassport – 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ – 35 บาท

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางคลิกที่นี่: (http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21478-Electronic-Passport.html)

Sponsored Links

โหมดการชำระเงิน:

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / เช็ค / เงินสด

เวลาขั้นตอนการสมัคร:

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการส่งแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

 • ผู้สมัครจากกรุงเทพฯที่พวกเขาจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ
 • ผู้สมัครจากคนอื่น ๆ มากกว่าเมืองกรุงเทพฯพวกเขาได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5-7 วันทำการ

ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับเด็ก

Sponsored Links

ดูเพิ่มเติมภาษาไทย

หนังสือเดินทางไทยมีเอกสารการเดินทางออกเฉพาะเพื่อประชาชนของประเทศไทยโดยกรมกงสุล หนังสือเดินทางไทยยืนยันเอกลักษณ์และสัญชาติของผู้ถือและอำนวยความสะดวกผู้ถือสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผู้ใหญ่

ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการต่ออายุ

มีสิทธิได้รับ:

ประชาชนชาวไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางเด็กแรกที่พวกเขาจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของพวกเขา

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศไทย
 • ผู้สมัครจะต้องอายุต่ำกว่า 18 ปี
Sponsored Links

การประมวลผลสำหรับการใช้หนังสือเดินทางของเด็กไทย

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือเดินทางที่ใกล้ที่สุดพร้อมกับคุณพ่อแม่ (Parent ปรากฏตัวหนึ่งมีผลบังคับใช้)

ขั้นตอนที่ 2: ใช้หมายเลขคิว

ขั้นตอนที่ 3: คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเมื่อจำนวนของคุณมา

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์แบบด้วยรายละเอียดที่ถูกต้องใบสมัครของคุณต้องลงนามโดยทั้งพ่อแม่ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: แนบเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 6: ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมบูรณ์เต็มไปพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7: หลังจากการตรวจสอบของใบรับรองและใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณคุณผู้มีอำนาจจะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 8: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ประกอบด้วยรูปลายนิ้วมือของคุณและลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 9: จ่ายค่าธรรมเนียมที่กำหนด (ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเงินด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต)

ขั้นตอนที่ 10: หลังจากความสำเร็จของทุกขั้นตอนข้างต้นคุณจะได้รับทราบซึ่งมีตัวเลขการประยุกต์ใช้หนังสือเดินทางของคุณเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ขั้นตอนที่ 11: รับทราบโดยการแสดงของคุณคุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณหลังจากที่ 2 วันทำการ

Sponsored Links

หมายเหตุ 1:

 • ประชาชนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางของเด็กทั้งพ่อแม่ควรลงชื่อในแบบฟอร์มการประยุกต์ใช้หนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • หากหนึ่งในพ่อแม่ที่ไม่สามารถทำให้มันแล้วสามารถยื่นแบบฟอร์มการยินยอมจากผู้ปกครองรับรอง
 • หากหนึ่งของพ่อแม่หมดอายุหรือพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องปรากฏและลงนามในแบบฟอร์มใบสมัคร

โน้ต 2:

 • ประชาชนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางนอกจากกรุงเทพฯ, พวกเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไปรษณีย์จะได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ประชาชนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางจากนอกเมืองกรุงเทพฯพวกเขาได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5-7 วันทำการ
 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องมาสมัครด้วยตนเองเพราะสมัครจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์

เอกสารที่ต้องการ:

ประชาชนชาวไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางในคนจะต้องมีใบรับรองเดิมต่อไป

 • แบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเติมเต็มอย่างสมบูรณ์
 • สูติบัตร
 • ผู้ปกครองที่ถูกต้องรับรองสัญชาติไทย
 • ยินยอมจากผู้ปกครอง
 • หนังสือรับรองการสมรสของผู้ปกครอง
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องส่งใบรับรองเดิมของพวกเขา
 • สำเนาใบรับรองจะไม่ได้รับการยอมรับ

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้คลิกที่นี่: (http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21479-Requirements-for-the-Ordinary-e-Passports-Applicat.html)

ขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทางของเด็กไทยในต่างประเทศ:

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชมสถานทูตไทย / สถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดพร้อมกับคุณพ่อแม่ (Parent ปรากฏตัวหนึ่งมีผลบังคับใช้)

ขั้นตอนที่ 2: ใช้หมายเลขคิว

ขั้นตอนที่ 3: คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเมื่อจำนวนของคุณมา

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์แบบด้วยรายละเอียดที่ถูกต้อง (ใบสมัครของคุณต้องลงนามโดยทั้งพ่อแม่ของคุณ)

ขั้นตอนที่ 5: แนบเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 6: ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมบูรณ์เต็มไปพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7: หลังจากการตรวจสอบของใบรับรองและใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณคุณผู้มีอำนาจจะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 8: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ประกอบด้วยรูปลายนิ้วมือของคุณและลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 9: จ่ายค่าธรรมเนียมที่กำหนด (ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเงินด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต)

ขั้นตอนที่ 10: หลังจากความสำเร็จของทุกขั้นตอนข้างต้นคุณจะได้รับทราบซึ่งมีตัวเลขการประยุกต์ใช้หนังสือเดินทางของคุณเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ขั้นตอนที่ 11: รับทราบโดยการแสดงของคุณคุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณหลังจากที่ 2 วันทำการ

แนวทางสำหรับการใช้หนังสือเดินทางไทยจากต่างประเทศคลิกที่นี่: (http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21482-e-Passport-Application-for-Thai-Nationals-Living-A.html#1)

Sponsored Links

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องมาสมัครด้วยตนเองเพราะสมัครจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องส่งใบรับรองเดิมของพวกเขา
 • สำเนาใบรับรองจะไม่ได้รับการยอมรับ

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง:

 • ePassport – 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ – 35 บาท

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางคลิกที่นี่: (http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21478-Electronic-Passport.html)

โหมดการชำระเงิน:

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / เช็ค / เงินสด

เวลาขั้นตอนการสมัคร:

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการส่งแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

 • ผู้สมัครจากกรุงเทพฯที่พวกเขาจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ
 • ผู้สมัครจากคนอื่น ๆ มากกว่าเมืองกรุงเทพฯพวกเขาได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5-7 วันทำการ

แบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางไทยสำหรับผู้ใหญ่

Sponsored Links

ดูเพิ่มเติมภาษาไทย

หนังสือเดินทางไทยมีเอกสารการเดินทางออกเฉพาะเพื่อประชาชนของประเทศไทยโดยกรมกงสุล หนังสือเดินทางไทยยืนยันเอกลักษณ์และสัญชาติของผู้ถือและอำนวยความสะดวกผู้ถือสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับเด็ก

ไทยหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการต่ออายุ

มีสิทธิได้รับ:

ประชาชนชาวไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางผู้ใหญ่แรกที่พวกเขาจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของพวกเขา

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศไทย
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยที่ถูกต้อง ID
 • ผู้สมัครอายุจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
Sponsored Links

ขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทางไทยผู้ใหญ่:

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือเดินทางที่ใกล้ที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ใช้หมายเลขคิว

ขั้นตอนที่ 3: คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเมื่อจำนวนของคุณมา

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์แบบด้วยรายละเอียดที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5: แนบเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 6: ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมบูรณ์เต็มไปพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7: หลังจากการตรวจสอบของใบรับรองและใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณคุณผู้มีอำนาจจะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 8: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ประกอบด้วยรูปลายนิ้วมือของคุณและลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 9: จ่ายค่าธรรมเนียมที่กำหนด (ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเงินด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต)

ขั้นตอนที่ 10: หลังจากความสำเร็จของทุกขั้นตอนข้างต้นคุณจะได้รับทราบซึ่งมีตัวเลขการประยุกต์ใช้หนังสือเดินทางของคุณเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ขั้นตอนที่ 11: รับทราบโดยการแสดงของคุณคุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณหลังจากที่ 2 วันทำการ

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางนอกจากกรุงเทพฯ, พวกเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไปรษณีย์จะได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ประชาชนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางจากนอกเมืองกรุงเทพฯพวกเขาได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5-7 วันทำการ
 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องมาสมัครด้วยตนเองเพราะสมัครจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์

เอกสารที่ต้องการ:

ประชาชนชาวไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางในคนจะต้องมีใบรับรองเดิมต่อไป

 • แบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเติมเต็มอย่างสมบูรณ์
 • สูติบัตร
 • ประกาศนียบัตรการเป็นพลเมืองไทยที่ถูกต้อง
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
Sponsored Links

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องส่งใบรับรองเดิมของพวกเขา
 • สำเนาใบรับรองจะไม่ได้รับการยอมรับ

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้คลิกที่นี่:

(http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21479-Requirements-for-the-Ordinary-e-Passports-Applicat.html)

ขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ไทยในต่างประเทศ:

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชมไทยสถานทูต / สถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ใช้หมายเลขคิว

ขั้นตอนที่ 3: คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางเมื่อจำนวนของคุณมา

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์แบบด้วยรายละเอียดที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5: แนบเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 6: ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมบูรณ์เต็มไปพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7: หลังจากการตรวจสอบของใบรับรองและใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณคุณผู้มีอำนาจจะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 8: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ประกอบด้วยรูปลายนิ้วมือของคุณและลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 9: จ่ายค่าธรรมเนียมที่กำหนด (ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเงินด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต)

ขั้นตอนที่ 10: หลังจากความสำเร็จของทุกขั้นตอนข้างต้นคุณจะได้รับทราบซึ่งมีตัวเลขการประยุกต์ใช้หนังสือเดินทางของคุณเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ขั้นตอนที่ 11: รับทราบโดยการแสดงของคุณคุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณหลังจากที่ 2 วันทำการ

แนวทางสำหรับการใช้หนังสือเดินทางไทยจากต่างประเทศคลิกที่นี่:

(http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21482-e-Passport-Application-for-Thai-Nationals-Living-A.html#1)

บันทึก:

 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องมาสมัครด้วยตนเองเพราะสมัครจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ประชาชนไทยที่กำลังจะยื่นขอหนังสือเดินทางพวกเขาจะต้องส่งใบรับรองเดิมของพวกเขา
 • สำเนาใบรับรองจะไม่ได้รับการยอมรับ

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง:

 • ePassport – 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ – 35 บาท
Sponsored Links

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางคลิกที่นี่:

(http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21478-Electronic-Passport.html)

โหมดการชำระเงิน:

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / เช็ค / เงินสด

เวลาขั้นตอนการสมัคร:

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการส่งแบบฟอร์มใบสมัครหนังสือเดินทางของคุณพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น

 • ผู้สมัครจากกรุงเทพฯที่พวกเขาจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ
 • ผู้สมัครจากคนอื่น ๆ มากกว่าเมืองกรุงเทพฯพวกเขาได้รับหนังสือเดินทางของพวกเขาผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5-7 วันทำการ

Thai Passport Application Form for Renewals

Sponsored Links

See also in the Thai Language

Thai Passport is a travel document issued only to the citizens of Thailand by the Department of Consular Affairs. Thai Passport confirms the Identity & nationality of the holder and facilitates the holder for International travel

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Eligibility:

Thai Citizens who are applying for Adult Passport renewal, first they must check their eligibility

 • Applicant must be a Citizen of Thailand
 • Applicant must hold Current/Most recent Passport
 • Applicant’s Age must be 18 years or above
Sponsored Links

Process for Renewing Thai Adult Passport:

Step 1: Visit the nearest Passport office

Step 2: Take a Queue number

Step 3: you will get Passport application form when your number comes

Step 4: Fill the complete application form with correct details

Step 5: Attach the required documents

Step 6: Submit the completely filled application form along with the required documents

Step 7: After the verification of your certificates & your passport application form, the authorized person will take your biometric data.

Step 8: Biometric data consists of your Photo, Fingerprints & Signature

Step 9: Pay the Prescribed fees (fees can be paid by Cash/Credit card/Debit card)

Step 10: After the successful completion of all the above process you will get an Acknowledgement which contains your Passport application number keep it for further reference

Step 11: By showing your Acknowledgement, you can collect your passport after 2 working days.

Note:

 • Thai Citizens who are applying for passport outside from Bangkok city, they have to pay the postal charges to receive their Passport by registered post
 • Thai Citizens who are applying for the passport from outside the Bangkok city, they can get their passport by registered post within 5-7 working days.
 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must apply in person because the applicant must provide the biometric data

Documents Required:

Thai Citizens who are applying for Passport in person must possess the following original Certificates

 • Completely filled Passport Application form
 • Birth Certificate
 • Current/Most recent Passport
 • Passport Fees receipt
Sponsored Links

Note:

 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must submit their original certificates.
 • Photocopies of the certificates will not be accepted

To know more details on the required Documents- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21479-Requirements-for-the-Ordinary-e-Passports-Applicat.html

Process Applying for Thai Adult Passport from Overseas:

Step 1: Visit the nearest Thai Embassy/Consulate

Step 2: Take a Queue number

Step 3: you will get Passport application form when your number comes

Step 4: Fill the complete application form with correct details

Step 5: Attach the required documents

Step 6: Submit the completely filled application form along with the required documents

Step 7: After the verification of your certificates & your passport application form, the authorized person will take your biometric data.

Step 8: Biometric data consists of your Photo, Fingerprints & Signature

Step 9: Pay the Prescribed fees (fees can be paid by Cash/Credit card/Debit card)

Step 10: After the successful completion of all the above process you will get an Acknowledgement which contains your Passport application number keep it for further reference

Step 11: By showing your Acknowledgement, you can collect your passport after 2 working days.

Guidelines Applying for Thai Passport from overseas- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21482-e-Passport-Application-for-Thai-Nationals-Living-A.html#1

Sponsored Links

Note:

 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must apply in person because the applicant must provide the biometric data
 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must submit their original certificates.
 • Photocopies of the certificates will not be accepted

Passport Fees:

 • ePassport – 1000 Baht
 • Postal charges – 35 Baht

To know more details on Passport fees- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21478-Electronic-Passport.html

Mode of Payment:

Passport fees can be paid by Credit card / Debit Card/ Cheque/Cash

Application Process Time:

After the successful submission of your passport application form along with required documents

 • Applicants applying from Bangkok city, they can get their passport within 2 working days
 • Applicants applying from other than Bangkok city they can get their Passport through the registered post within 5-7 working days.

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Thai Passport Application Form for Children

Sponsored Links

See also in the Thai Language

Thai Passport is a travel document issued only to the citizens of Thailand by the department of Consular Affairs. Thai Passport confirms the Identity & nationality of the holder and facilitates the holder for International travel

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Eligibility:

Thai Citizens who are applying for Child Passport, first they must check their eligibility

 • Applicant must be a Citizen of Thailand
 • Applicant’s Age must be below 18 years
Sponsored Links

Process Applying for Thai Child Passport:

Step 1: Visit the nearest Passport office along with you parents (One Parent presence is mandatory)

Step 2: Take a Queue number

Step 3: you will get Passport application form when your number comes

Step 4: Fill the complete application form with correct details, your application must be signed by your both parents

Step 5: Attach the required documents

Step 6: Submit the completely filled application form along with the required documents

Step 7: After the verification of your certificates & your passport application form, the authorized person will take your biometric data.

Step 8: Biometric data consists of your Photo, Finger prints & Signature

Step 9: Pay the Prescribed fees (fees can be paid by Cash/Credit card/Debit card)

Step 10: After the successful completion of all the above process you will get an Acknowledgement which contains your Passport application number keep it for further reference

Step 11: By showing your Acknowledgement, you can collect your passport after 2 working days.

Note1:

 • Thai Citizens who are applying for the Child passport, both the parents should sign the applicant’s Passport application form
 • If one of the Parents cannot make it then the applicant can submit the Notarized Parental consent form
 • If one of the Parents is expired or parents are divorced then the legal guardian must appear and sign the application form

Note2:

 • Thai Citizens who are applying for passport outside from Bangkok city, they have to pay the postal charges to receive their Passport by registered post
 • Thai Citizens who are applying for the passport from outside the Bangkok city, they can get their passport by registered post within 5-7 working days.
 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must apply in person because the applicant must provide the biometric data

Documents Required:

Thai Citizens who are applying for Passport in person must possess the following original Certificates

 • Completely filled Passport Application form
 • Birth Certificate
 • Parents Valid Thai Citizenship Certificate
 • Parental Consent
 • Parents Marriage Certificate
 • Passport Fees receipt

Note:

 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must submit their original certificates.
 • Photocopies of the certificates will not be accepted
Sponsored Links

To know more details on the required Documents – http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21479-Requirements-for-the-Ordinary-e-Passports-Applicat.html

Process Applying for Thai Child Passport from Overseas:

Step 1: Visit the nearest Thai Embassy/Consulate along with you parents (One Parent presence is mandatory)

Step 2: Take a Queue number

Step 3: you will get Passport application form when your number comes

Step 4: Fill the complete application form with correct details (your application must be signed by your both parents)

Step 5: Attach the required documents

Step 6: Submit the completely filled application form along with the required documents

Step 7: After the verification of your certificates & your passport application form, the authorized person will take your biometric data.

Step 8: Biometric data consists of your Photo, Finger prints & Signature

Step 9: Pay the Prescribed fees (fees can be paid by Cash/Credit card/Debit card)

Step 10: After the successful completion of all the above process you will get an Acknowledgement which contains your Passport application number keep it for further reference

Step 11: By showing your Acknowledgement, you can collect your passport after 2 working days.

Guidelines Applying for Thai Passport from overseas- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21482-e-Passport-Application-for-Thai-Nationals-Living-A.html#1

Sponsored Links

Note:

 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must apply in person because the applicant must provide the biometric data
 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must submit their original certificates.
 • Photocopies of the certificates will not be accepted

Passport Fees:

 • ePassport – 1000 Baht
 • Postal charges – 35 Baht

To know more details on Passport fees- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21478-Electronic-Passport.html

Mode of Payment:

Passport fees can be paid by Credit card / Debit Card/ Cheque/Cash

Application Process Time:

After the successful submission of your passport application form along with required documents

 • Applicants applying from Bangkok city, they can get their passport within 2 working days
 • Applicants applying from other than Bangkok city they can get their Passport through the registered post within 5-7 working days.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Thai Passport Application Form for Adults

Sponsored Links

See also in the Thai Language

Thai Passport is a travel document issued only to the citizens of Thailand by the department of Consular Affairs. Thai Passport confirms the Identity & nationality of the holder and facilitates the holder for International travel.

Child Passport Application Form      Baby Passport   Infant Passport

Renew Child Passport                             Child Passport Renewal Fees

Eligibility:

Thai Citizens who are applying for Adult Passport, first they must check their eligibility

 • Applicant must be a Citizen of Thailand
 • Applicant must have a Valid Thai Citizenship ID
 • Applicant’s Age must be 18 years or above
Sponsored Links

Process for Applying Thai Adult Passport:

Step 1: Visit the nearest Passport office

Step 2: Take a Queue number

Step 3: you will get Passport application form when your number comes

Step 4: Fill the complete application form with correct details

Step 5: Attach the required documents

Step 6: Submit the completely filled application form along with the required documents

Step 7: After the verification of your certificates & your passport application form, authorized person will take your biometric data.

Step 8: Biometric data consists of your Photo, Fingerprints & Signature

Step 9: Pay the Prescribed fees (fees can be paid by Cash/Credit card/Debit card)

Step 10: After the successful completion of all the above process you will get an Acknowledgement which contains your Passport application number keep it for further reference

Step 11: By showing your Acknowledgement, you can collect your passport after 2 working days.

Note:

 • Thai Citizens who are applying for passport outside from Bangkok city, they have to pay the postal charges to receive their Passport by registered post
 • Thai Citizens who are applying for the passport from outside the Bangkok city, they can get their passport by registered post within 5-7 working days.
 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must apply in person because the applicant must provide the biometric data
Sponsored Links

Documents Required:

Thai Citizens who are applying for Passport in person must possess the following original Certificates

 • Completely filled Passport Application form
 • Birth Certificate
 • Valid Thai Citizenship Certificate
 • Passport Fees receipt

Note:

 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must submit their original certificates.
 • Photocopies of the certificates will not be accepted

To know more details on the required Documents- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21479-Requirements-for-the-Ordinary-e-Passports-Applicat.html

Process Applying for Thai Adult Passport from Overseas:

Step 1: Visit the nearest Thai Embassy/Consulate

Step 2: Take a Queue number

Step 3: you will get Passport application form when your number comes

Step 4: Fill the complete application form with correct details

Step 5: Attach the required documents

Step 6: Submit the completely filled application form along with the required documents

Step 7: After the verification of your certificates & your passport application form, the authorized person will take your biometric data.

Step 8: Biometric data consists of your Photo, Fingerprints & Signature

Step 9: Pay the Prescribed fees (fees can be paid by Cash/Credit card/Debit card)

Step 10: After the successful completion of all the above process you will get an Acknowledgement which contains your Passport application number keep it for further reference

Step 11: By showing your Acknowledgement, you can collect your passport after 2 working days.

Guidelines Applying for Thai Passport from overseas- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21482-e-Passport-Application-for-Thai-Nationals-Living-A.html#1

Sponsored Links

Note:

 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must apply in person because the applicant must provide the biometric data
 • Thai Citizens who are applying for the passport, they must submit their original certificates.
 • Photocopies of the certificates will not be accepted.

Passport Fees:

 • ePassport – 1000 Baht
 • Postal charges – 35 Baht

To know more details on Passport fees- http://www.mfa.go.th/main/en/services/1415/21478-Electronic-Passport.html

Mode of Payment:

Passport fees can be paid by Credit card / Debit Card/ Cheque/Cash

Application Process Time:

After the successful submission of your passport application form along with required documents

 • Applicants applying from Bangkok city, they can get their passport within 2 working days
 • Applicants applying from other than Bangkok city they can get their Passport through the registered post within 5-7 working days.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents