Philippine Passport Application Form para sa pagpapanibago

Sponsored Links

Tingnan din sa English Language

Passport Philippine ay isang travel document ibinibigay lamang sa mga mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Passport Philippine Kinukumpirma ang Identity & nasyonalidad ng ang may-hawak at facilitates ang may-hawak para sa International travel

Pilipinas Passport Application Form para sa Matanda

Pilipinas Passport Application Form para sa mga Bata

Pagiging Karapat-dapat:

Mga mamamayan ng Pilipinas na nag-aaplay para sa Adultong Passport renewal, unang dapat nilang suriin ang kanilang pagiging karapat-dapat

 • Aplikante ay dapat na isang Citizen of Philippine
 • Aplikante ay dapat na maglaman Kasalukuyang / Ang pinakabagong Passport

Basic na kinakailangan para renew Passport Online:

 • Wastong email Id
 • Computer na may Internet access
 • contact Impormasyon ni Aplikante
Sponsored Links

Proseso para sa renewing Philippine Adult Passport Online:

Hakbang 1: Bisitahin ang Passport opisyal na website

Hakbang 2: Punan ang mga kinakailangang field na may tamang mga detalye

Hakbang 3: Ibigay ang ganap na puno application form

Hakbang 4: Pagkatapos ng pagsumite ng iyong application form online makakakuha ka ng isang pag-amin na binubuo ng iyong Passport application number

Hakbang 5: Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong Passport application bilang maaari mong gumawa ng appointment

Hakbang 6: Gumawa ng appointment ayon sa iyong kaginhawaan (petsa at lugar)

Hakbang 7: Sa araw ng appointment kailangan mong dalhin ang mga dokumento na kinakailangan (parehong orihinal at photocopies)

Hakbang 8: Awtorisadong tao sa Passport office ay papatunayan ang iyong certificate, pagkatapos ng pag-verify ng iyong mga sertipiko makakakuha ka ng isang resibo

Hakbang 9: Sa pamamagitan ng paggamit na resibo maaari mong gawin ang mga pagbabayad

Hakbang 10: Passport fees ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng paggamit ng credit card / Debit Card / Cash

Hakbang 11: Matapos makumpleto ang mga bayad sa pagbabayad, Awtorisadong tao sa Passport office ay magdadala sa iyong Biometric data

Hakbang 12: Biometric data ay binubuo ng iyong larawan, daliri print at signature

Hakbang 13: Matapos makumpleto ang proseso sa itaas, normal aabutin 15 araw ng trabaho upang makakuha ng iyong pasaporte.

Sponsored Links

Para sa paglalapat online pindutin ito: (https://www.passport.gov.ph/)

I-download ang Application Form click dito: (http://manila.passport.com.ph/apply/start)

Upang mag-book ng appointment online mag-click dito: (http://manila.passport.com.ph/apply/start)

Dokumento Kinakailangan:

Mga mamamayan ng Pilipinas na nag-aaplay para Passport ay dapat nagtataglay ng mga sumusunod na orihinal na Certificates

 • Wastong Philippine Identification Katunayan
 • Ang kasalukuyang / Ang pinakabagong Passport
 • Ganap na napuno anyo Passport Application
 • Nakumpirma Appointment
 • 2 Passport Size Mga Larawan (hindi higit sa 1 buwang gulang)
 • Pasaporte Bayarin resibo

Passport Babayaran:

 • Pasaporte (Regular issuance Service) – P 950

Mode ng Pagbabayad:

Passport fees ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng credit card / Debit Card / Cheque / Cash

Sponsored Links

Application Process Time:

Matapos ang matagumpay na pagsusumite ng iyong pasaporte application form kasama ang mga larawan at mga kinakailangang dokumento makakakuha ka ng iyong passport pagkatapos ng 15 araw ng trabaho

Philippine Passport Application Form para sa mga Bata

Sponsored Links

Tingnan din sa English Language

Passport Philippine ay isang travel document ibinibigay lamang sa mga mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Passport Philippine Kinukumpirma ang Identity & nasyonalidad ng ang may-hawak at facilitates ang may-hawak para sa International travel

Pilipinas Passport Application Form para sa Matanda

Pilipinas Passport Application Form para sa pagpapanibago

Pagiging Karapat-dapat:
Mga mamamayan ng Pilipinas na nag-aaplay para sa Adultong Passport, una dapat sila suriin ang kanilang pagiging karapat-dapat
• Aplikante ay dapat na isang Citizen of Philippine
• Aplikante Edad dapat mababa sa 18 taong
Basic na kinakailangan para Paglalapat Passport Online:
• Wastong email Id
• Computer na may Internet access
• contact Impormasyon ni Aplikante

Sponsored Links

Proseso para sa Paglalapat Philippine Child Passport Online:
Hakbang 1: Bisitahin ang Passport opisyal na website
Hakbang 2: Punan ang mga kinakailangang field na may tamang mga detalye
Hakbang 3: Ibigay ang ganap na puno application form
Hakbang 4: Pagkatapos ng pagsumite ng iyong application form online makakakuha ka ng isang pag-amin na binubuo ng iyong Passport application number
Hakbang 5: Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong Passport application bilang maaari mong gumawa ng appointment
Hakbang 6: Gumawa ng appointment ayon sa iyong kaginhawaan (petsa at lugar)
Hakbang 7: Sa araw ng appointment kailangan mong dalhin ang mga dokumento na kinakailangan (parehong orihinal at photocopies)
Hakbang 8: Awtorisadong tao sa Passport office ay papatunayan ang iyong certificate, pagkatapos ng pag-verify ng iyong mga sertipiko makakakuha ka ng isang resibo
Hakbang 9: Sa pamamagitan ng paggamit na resibo maaari mong gawin ang mga pagbabayad
Hakbang 10: Passport fees ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng paggamit ng credit card / Debit Card / Cash
Hakbang 11: Matapos makumpleto ang mga bayad sa pagbabayad, Awtorisadong tao sa Passport office ay magdadala sa iyong Biometric data
Hakbang 12: Biometric data ay binubuo ng iyong larawan, daliri print at signature
Hakbang 13: Matapos makumpleto ang proseso sa itaas, normal aabutin 15 araw ng trabaho upang makakuha ng iyong pasaporte.

Sponsored Links

Para sa paglalapat online pindutin ito: (https://www.passport.gov.ph/)
I-download ang Application Form click dito: (http://manila.passport.com.ph/apply/start)

Upang mag-book ng appointment online mag-click dito: (http://manila.passport.com.ph/apply/start)
tandaan:
• Aplikante parehong magulang Presensya ay sapilitan
• Sa kaso ng kamatayan ng anumang isang magulang o diborsiyo pagkatapos presence legal na tagapangalaga ay ipinag-uutos na
Dokumento Kinakailangan:
Mga mamamayan ng Pilipinas na nag-aaplay para Child Passport ay dapat nagtataglay ng mga sumusunod na orihinal na Certificates
• Wastong Philippine Identification Katunayan
• Ganap na napuno anyo Passport Application
• Nakumpirma Appointment
• Pahintulot ng Magulang
• Ang mga magulang Marriage Certificate
• Ang mga magulang Valid Identification Proofs
• 2 Passport Size Mga Larawan (hindi higit sa 1 buwang gulang)
• Pasaporte Bayarin resibo
Passport Babayaran:
• Pasaporte (Regular issuance Service) – P 950
Mode ng Pagbabayad:
Passport fees ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng credit card / Debit Card / Cheque / Cash

Sponsored Links

Application Process Time:
Matapos ang matagumpay na pagsusumite ng iyong pasaporte application form kasama ang mga larawan at mga kinakailangang dokumento makakakuha ka ng iyong passport pagkatapos ng 15 araw ng trabaho

Pilipinas Passport Application Form para sa Matanda

Sponsored Links

Tingnan din sa English Language

Passport Philippine ay isang travel document ibinibigay lamang sa mga mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Passport Philippine Kinukumpirma ang Identity & nasyonalidad ng ang may-hawak at facilitates ang may-hawak para sa International travel

Pilipinas Passport Application Form para sa mga Bata

Pilipinas Passport Application Form para sa pagpapanibago

Pagiging Karapat-dapat:

Mga mamamayan ng Pilipinas na nag-aaplay para sa Adultong Passport, una dapat sila suriin ang kanilang pagiging karapat-dapat

 • Aplikante ay dapat na isang Citizen of Philippine
 • Aplikante ay dapat na may Valid Identification proof
 • Aplikante Edad ay dapat na 18 taong gulang o sa itaas

Basic na kinakailangan para Paglalapat Passport Online:

 • Wastong email Id
 • Computer na may Internet access
 • contact Impormasyon ni Aplikante
Sponsored Links

Proseso para sa Paglalapat Philippine Adult Passport Online:

Hakbang 1: Bisitahin ang Passport opisyal na website

Hakbang 2: Punan ang mga kinakailangang field na may tamang mga detalye

Hakbang 3: Ibigay ang ganap na puno application form

Hakbang 4: Pagkatapos ng pagsumite ng iyong application form online makakakuha ka ng isang pag-amin na binubuo ng iyong Passport application number

Hakbang 5: Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong Passport application bilang maaari mong gumawa ng appointment

Hakbang 6: Gumawa ng appointment ayon sa iyong kaginhawaan (petsa at lugar)

Hakbang 7: Sa araw ng appointment kailangan mong dalhin ang mga dokumento na kinakailangan (parehong orihinal at photocopies)

Hakbang 8: Awtorisadong tao sa Passport office ay papatunayan ang iyong certificate, pagkatapos ng pag-verify ng iyong mga sertipiko makakakuha ka ng isang resibo

Hakbang 9: Sa pamamagitan ng paggamit na resibo maaari mong gawin ang mga pagbabayad

Hakbang 10: Passport fees ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng paggamit ng credit card / Debit Card / Cash

Hakbang 11: Matapos makumpleto ang mga bayad sa pagbabayad, Awtorisadong tao sa Passport office ay magdadala sa iyong Biometric data

Hakbang 12: Biometric data ay binubuo ng iyong larawan, daliri print at signature

Hakbang 13: Matapos makumpleto ang proseso sa itaas, normal aabutin 15 araw ng trabaho upang makakuha ng iyong pasaporte.

Sponsored Links

Para sa paglalapat online pindutin ito: (https://www.passport.gov.ph/)

I-download ang Application Form click dito: (http://manila.passport.com.ph/apply/start)

Upang mag-book ng appointment online mag-click dito: (http://manila.passport.com.ph/apply/start)

Dokumento Kinakailangan:

Mga mamamayan ng Pilipinas na nag-aaplay para Passport ay dapat nagtataglay ng mga sumusunod na orihinal na Certificates

 • Wastong Philippine Identification Katunayan
 • Ganap na napuno anyo Passport Application
 • Nakumpirma Appointment
 • 2 Passport Size Mga Larawan (hindi higit sa 1 buwang gulang)
 • Pasaporte Bayarin resibo

Passport Babayaran:

 • Pasaporte (Regular issuance Service) – P 950

Mode ng Pagbabayad:

Passport fees ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng credit card / Debit Card / Cheque / Cash

Sponsored Links

Application Process Time:

Matapos ang matagumpay na pagsusumite ng iyong pasaporte application form kasama ang mga larawan at mga kinakailangang dokumento makakakuha ka ng iyong passport pagkatapos ng 15 araw ng trabaho

Philippine Passport Application Form for Renewals

Sponsored Links

See also in the Filipino Language

Philippine Passport is a travel document issued only to the citizens of Philippines by the Department of Foreign Affairs. Philippine Passport confirms the Identity & nationality of the holder and facilitates the holder for International travel

Online Passport Apply       Online Passport Registration         Passport Prices

Rush Passport    Passport Express       Expired Passport    Passport agency

Child Passport                Baby Passport               Child Passport Application

Passport America     US Passport Renewal     Britsih passport Application

Sponsored Links

Eligibility:

Citizens of Philippines who are applying for Adult Passport renewal, first they must check their eligibility

 • Applicant must be a Citizen of Philippine
 • Applicant must hold Current/Most recent Passport

Basic Requirements for renewing Passport Online:

 • Valid email Id
 • Computer with Internet access
 • Applicant’s contact Information
Sponsored Links

Process renewing for Philippine Adult Passport Online:

Step 1: Visit the Passport official website

Step 2: Fill the required fields with correct details

Step 3: Submit the completely filled application form

Step 4: After the submission of your application form online you will get an acknowledgment which consists of your Passport application number

Step 5: By using your Passport application number you can make an appointment

Step 6: Make an appointment according to your convenience (date & place)

Step 7: On the Appointment day you must carry the documents required (both original & photocopies)

Step 8: An Authorized person at the Passport office will verify your certificates, after the verification of your certificates you will get a receipt

Step 9: By using that receipt you can make the payment

Step 10: Passport fees can be paid by using Credit card/Debit Card/Cash

Step 11: After completing the fees payment, an Authorized person at the Passport office will take your Biometric data

Step 12: Biometric data consists of your photo, finger prints & signature

Step 13: After completing the above process, normally it will take 15 working days to get your passport.

Sponsored Links

For applying online – https://www.passport.gov.ph/

To download the Application Form- http://manila.passport.com.ph/apply/start

To book an Appointment online- http://manila.passport.com.ph/apply/start

Documents Required:

Citizens of Philippines who are applying for Passport must possess the following original Certificates

 • Valid Philippine Identification Proof
 • Current/Most recent Passport
 • Completely filled Passport Application form
 • Confirmed Appointment
 • 2 Passport Size Photos (not more than1-month-old)
 • Passport Fees receipt

Passport Fees:

 • Passport (Regular issuance Service) – P 950

Mode of Payment:

Passport fees can be paid by Credit card / Debit Card/ Cheque/Cash

Sponsored Links

Application Process Time:

After the successful submission of your passport application form along with photos & required documents, you will get your passport after 15 working days.

Passport Online       Online Passport Registration         Passport Fees

Rush Passport    Passport Express       Expired Passport    Passport Office

Child Passport                Baby Passport               Child Passport Application

American Passport     US Passport                   Britsih passport

Philippine Passport Application Form for Children

Sponsored Links

See also in the Filipino Language

Philippine Passport is a travel document issued only to the citizens of Philippines by the Department of Foreign Affairs. Philippine Passport confirms the Identity & nationality of the holder and facilitates the holder for International travel

Passport Online       Passport Office         Passport Fees

Passport Renewal Fee    Passport Renewal Application Form

Passport America     US Passport Renewal     Britsih passport Application

Passport Extension     Online Application for Renewal of    Rush Passport Renewal

Eligibility:

Citizens of Philippines who are applying for Adult Passport, first they must check their eligibility

 • Applicant must be a Citizen of Philippine
 • Applicant’s Age must below 18 years

Basic Requirements for Applying Passport Online:

 • Valid email Id
 • Computer with Internet access
 • Applicant’s Contact Information
Sponsored Links

Process Applying for Philippine Child Passport Online:

Step 1: Visit the Passport official website

Step 2: Fill the required fields with correct details

Step 3: Submit the completely filled application form

Step 4: After the submission of your application form online you will get an acknowledgment which consists of your Passport application number

Step 5: By using your Passport application number you can make an appointment

Step 6: Make an appointment according to your convenience (date & place)

Step 7: On the Appointment day you must carry the documents required (both original & photocopies)

Step 8: An Authorized person at the Passport office will verify your certificates, after the verification of your certificates you will get a receipt

Step 9: By using that receipt you can make the payment

Step 10: Passport fees can be paid by using Credit card/Debit Card/Cash

Step 11: After completing the fees payment, an Authorized person at the Passport office will take your Biometric data

Step 12: Biometric data consists of your photo, fingerprints & signature

Step 13: After completing the above process, normally it will take 15 working days to get your passport.

Sponsored Links

For applying online- https://www.passport.gov.ph/

To download the Application Form- http://manila.passport.com.ph/apply/start

To book an Appointment online – http://manila.passport.com.ph/apply/start

Note:

 • Applicant’s both Parents Presence is mandatory
 • In case of death of any one parent or divorce then-legal guardian’s presence is mandatory

Documents Required:

Citizens of Philippines who are applying for Child Passport must possess the following original Certificates

 • Valid Philippine Identification Proof
 • Completely filled Passport Application form
 • Confirmed Appointment
 • Parental Consent
 • Parents Marriage Certificate
 • Parents Valid Identification Proofs
 • 2 Passport Size Photos (not more than 1-month-old)
 • Passport Fees receipt

Passport Fees:

 • Passport (Regular issuance Service) – P 950

Mode of Payment:

Passport fees can be paid by Credit card / Debit Card/ Cheque/Cash

Sponsored Links

Application Process Time:

After the successful submission of your passport application form along with photos & required documents, you will get your passport after 15 working days.

Online Passport Apply       Online Passport Registration         Passport Prices

Rush Passport    Passport Express       Expired Passport    Passport agency

Passport Renewal Fee    Passport Renewal Application Form

Passport America     US Passport Renewal     Britsih passport Application

Passport Extension     Online Application for Renewal of    Rush Passport Renewal

Philippine Passport Application for Adults

Sponsored Links

See also in the Filipino Language

Philippine Passport is a travel document issued only to the citizens of Philippines by the Department of Foreign Affairs. Philippine Passport confirms the Identity & nationality of the holder and facilitates the holder for International travel

Baby Passport      Child Passport        Renew Child Passport

Passport Renewal Fee    Passport Renewal Application Form

American Passport     America Passport Renewal     Britsih passport

Eligibility:

Sponsored Links

Citizens of Philippines who are applying for Adult Passport, first they must check their eligibility

 • Applicant must be a Citizen of Philippine
 • Applicant must have a Valid Identification proof
 • Applicant’s Age must be 18 years or above

Basic Requirements for Applying Passport Online:

 • Valid email Id
 • Computer with Internet access
 • Applicant’s Contact Information
Sponsored Links

Process Applying for Philippine Adult Passport Online:

Step 1: Visit the Passport official website

Step 2: Fill the required fields with correct details

Step 3: Submit the completely filled application form

Step 4: After the submission of your application form online you will get an acknowledgment which consists of your Passport application number

Step 5: By using your Passport application number you can make an appointment

Step 6: Make an appointment according to your convenience (date & place)

Step 7: On the Appointment day you must carry the documents required (both original & photocopies)

Step 8: The Authorized person at the Passport office will verify your certificates, after the verification of your certificates you will get a receipt

Step 9: By using that receipt you can make the payment

Step 10: Passport fees can be paid by using Credit card/Debit Card/Cash

Step 11: After completing the fees payment, an Authorized person at the Passport office will take your Biometric data

Step 12: Biometric data consists of your photo, fingerprints & signature

Step 13: After completing the above process, normally it will take 15 working days to get your passport.

Sponsored Links

For applying online – https://www.passport.gov.ph/

To download the Application Form – http://manila.passport.com.ph/apply/start

To book an Appointment online – http://manila.passport.com.ph/apply/start

Documents Required:

Citizens of Philippines who are applying for Passport must possess the following original Certificates

 • Valid Philippine Identification Proof
 • Completely filled Passport Application form
 • Confirmed Appointment
 • 2 Passport Size Photos (not more than 1-month-old)
 • Passport Fees receipt

Passport Fees:

 • Passport (Regular issuance Service) – P 950

Mode of Payment:

Passport fees can be paid by Credit card / Debit Card/ Cheque/Cash

Sponsored Links

Application Process Time:

After the successful submission of your passport application form along with photos & required documents, you will get your passport after 15 working days.

Baby Passport      Child Passport        Renew Child Passport

Passport Renewal Fee    Passport Renewal Application Form

Passport America     US Passport Renewal     Britsih passport Application

Passport Extension     Online Application for Renewal of    Rush Passport Renewal