Iesniegt Latvijas Pases tiešsaistes pieteikuma veidlapu

Sponsored Links

Latvijas pase ir svarīgs dokuments, kas Latvijas pilsoņiem vajadzīgs. Lasiet šo rakstu, lai uzzinātu, kā pieteikties uz Latvijas pasi.
Atbilstības kritēriji Latvijas pasei pieteikties
1. Pilsonim ir tiesības pieteikties uz pieaugušo Latvijas pasi, ja viņam ir 20 vai vairāk gadu vecumā
2. Tomēr pilsoņiem, kas ir jaunāki par 20 gadiem, viņiem jāpiesakās pasei bērna kategorijā
3. Un pats svarīgākais – pieteikuma iesniedzējam jābūt Latvijas pilsonim
Dokumentu saraksts, kas jāiesniedz pieaugušo pasē
1. Dzimšanas apliecība
2. Identitātes pierādījums
3. Laulības apliecība (piemērojama dažiem cilvēkiem)
4. 2 identiskas nesenās krāsu fotogrāfijas
5. Maksa par saņemšanu

Apply Latvian Passport Online

Sponsored Links

Bērna pases pieprasīto dokumentu saraksts
1. Dzimšanas apliecība
2. 2 identiskas nesenās krāsu fotogrāfijas
3. Identitātes pierādījums
4. Vecāku piekrišana
5. Vecāku laulības apliecība
6. Vecāku identitātes pierādījums
7. Maksa par saņemšanu
Process pieteikties uz Latvijas pasi
1. Vispirms, ja vēlaties pieteikties uz Latvijas pasi, jums vajadzētu doties uz oficiālo pasi, kas izsniedz tīmekļa vietni
2. Turpmāk jums būs jāievada dzīves vieta un e-pasta id laukumos, kas tiem atzīmēti
3. Pieteikuma iesniedzējs saņems pases pieteikuma veidlapu kā pieteikuma iesniedzēja norādīto e-pasta id pielikumu
4. Viss, kas jums būs jādara, ir pilnībā aizpildīt pieteikuma veidlapu un iesniegt to
5. Bet, pirms iesniedzat veidlapu, jūs augšupielādējat dokumentus, kas jāiesniedz, lai saņemtu Latvijas pasi
6. Kad jūsu pieteikums ir sekmīgi reģistrēts, jūs saņemsit e-pastu, kurā atzīsit to pašu
7. Ļaujiet man pateikt, ka tas nav pēdējais e-pasts, kuru jūs saņemtu
8. Kad tiek apstiprināta pases pieteikuma veidlapa, jūs saņemsit citu ar tikšanos saistītu e-pastu
9. Pieteikuma iesniedzējam jāapstiprina iecelšana, lai sniegtu biometrisko informāciju
10. Un, tiklīdz tiks sniegta biometriska informācija, turpināsies process
11. Šīs biometriskās detaļas ietver pirkstu nospiedumus / parakstu / fotogrāfiju
Pases derīgums
1. Pase būs derīga 1 gadam bērniem vecumā no 0 līdz 5 gadiem
2. 5 gadi cilvēkiem vecumā no 5 līdz 20 gadiem
3. 10 gadi vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem, kuri ir vecāki par 20 gadiem
Pases izmaksas
1. EUR 28 46 ir jāmaksā par pieaugušo pasi
2. Lai gan ir jāmaksā EUR 14, jāiemaksā 23 jaunieši un pensionāri
Latvijas pasu pieteikuma apstrādes laiks
Lai saņemtu pasi, pretendentam jāgaida apmēram 10 darba dienas. Taču pieteikuma iesniedzējam arī jāpārliecinās, ka gan pieteikuma veidlapa, gan dokumenti tiek iesniegti pareizā kārtībā.

Sponsored Links

Apply Latvian Passport Online Application Form

Sponsored Links

Latvian passport is an important document that the citizens of Latvia must have. Read this article to know how to apply for a Latvian passport.

Eligibility criteria to apply for a Latvian passport:

 1. The citizen can apply for an adult Latvian passport if the citizen is 20 years old or more than that
 2. However, for the citizens who are less than 20 years, they should apply for a passport in the child category
 3. And most importantly, the applicant has to be a citizen of Latvia

Piesakies Latvijas Pasei tiešsaistē

List of documents to be submitted for an adult passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. Marriage certificate (applicable to a few people)
 4. 2 identical recent colour photographs
 5. Fee receipt
Sponsored Links

List of documents required for a child passport:

 1. Birth certificate
 2. 2 identical recent colour photographs
 3. Proof of identity
 4. Parental consent
 5. Parent’s marriage certificate
 6. Parent’s identity proof
 7. Fee receipt

Process to apply for a Latvian passport:

 1. First of all if you wish to apply for a Latvian passport, you should go to the official passport issuing website
 2. Next you shall have to enter the place of residence & the e – mail id in the fields marked for them
 3. The applicant will receive the passport application form as an attachment to the e – mail id given by the applicant
 4. All you will be required to do is to fill the application form completely & submit it
 5. But before you submit the form, you shall upload the documents that are required to be submitted to get a Latvian passport
 6. When your application has been successfully registered, you would receive an e – mail acknowledging the same
 7. Let me tell you this is not the last e – mail which you would be receiving
 8. As when the passport application form is verified you would get another e – mail related to the appointment
 9. The applicant has to confirm the appointment in order to give the bio – metric details
 10. And once the bio – metric details are given, further process will continue
 11. These bio – metric details include finger prints / signature / photograph

Validity of the passport:

 1. Passport will be valid for 1 year for children aged 0 to 5 years
 2. 5 years for people aged 5 to 20 years
 3. 10 years for the senior citizens or the people who are 20 years old & above

Cost of the passport:

 1. € 28. 46 is to be paid for the adult passport
 2. While € 14. 23 has to be paid for young people & the pensioners

Latvian passport application processing time:

The applicant has to wait for about 10 working days to get the passport. But the applicant will also have to see to it that both the application form & the documents are submitted in the proper order.

Official download link:

If you have any doubts or wish to know more about the Latvian passport, you can do so by clicking on the following link which will direct you to the official website – http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/passports/

Sponsored Links