Cad iad na Doiciméid atá ag Teastáil Ag Iarratas ar Phas Éireannach Ar Líne

Sponsored Links

Nuair a chuireann tú isteach ar phhas Éireannach, ba chóir duit a fháil amach cad iad na doiciméid atá le gabháil chomh maith leis an bhfoirm iarratais phas Éireannach don chéad iarratasóir agus nuair a athnuachan do phhas Éireannach.
Féadfaidh tú sonraí teagmhála oifigí pas na hÉireann a sheiceáil mar go gcabhróidh sé seo leat. Coinnigh scrollaigh an leathanaigh seo chun tuilleadh eolais a fháil.

Renew Your Passport    where to Renew Passport      Renew Child Passport

Passport Documents   Passport Photograph    Passport Pictures     Passport Check

British Passport     Passport Login     Passport Office Address  Passport America

Liosta de na doiciméid atá ag teastáil le haghaidh pas (nua) Éireannach
1. Grianghraif
Caithfidh na hiarratasóirí 4 grianghraif ar mhéid phas a chur isteach agus é a choinneáil i gcuimhne go gcaithfear 2 díobh a fhianú.
2. Breithe agus an deimhniú pósta
Caithfidh an t-iarratasóir an teastas breithe a chur isteach i bhfoirm bhunaidh agus sin freisin ar fhada an teastais bhreith. Ní mór don fhoirm iarratais phas Éireannaigh an teastas pósadh sibhialta bunaidh a áireamh ach amháin nuair a d’athraigh an t-iarratasóir a sloinne.
3. Cruthúnas seoladh
Is é an bille fóntais nó an ráiteas bainc nó is féidir go mbeadh sé ina chomhfhreagras oifigiúil le heintiteas poiblí nó earnáil phríobháideach a bheith mar chruthúnas ar an seoladh.
Mar sin féin, ní féidir aon doiciméad amháin a chur isteach mar chruthúnas ainm chomh maith le cruthúnas ar an seoladh. Dá bhrí sin, déan cinnte go bhfuil doiciméid éagsúla agat chun na fianaise a thaispeáint.

Sponsored Links

4. Cruthúnas ainm
Má tá cóip grianghraf de Chárta Seirbhísí Poiblí á chur isteach agat, ní gá cruthúnas eile ainm a fháil. Maidir leis na cinn nach bhfuil an cárta seo acu, caithfidh siad doiciméid a chur isteach, mar shampla duillín pá nó fáltais leasa shóisialaigh nó páipéar clárúcháin an choláiste mar go bhfuil cruthúnas ar an ainm ag na doiciméid seo.
5. Cárta Seirbhísí Poiblí
Iarrthóirí phas Éireannacha, tabhair faoi deara go bhfuil gá le cóip den chárta Seirbhísí Poiblí má bhíonn tú ina chónaí ar an Stát. Thairis sin, tá an riail seo infheidhme ón 29 Márta, 2016.
Dá réir sin, nuair a chuireann iarrthóirí an chéad uair an fhoirm iarratais isteach ar phas fásta ansin ní gá doiciméid, eadhon ceadúnas tiomána / cárta aitheantais mac léinn srl. A chur isteach. Ach d’iarrthóirí an chéad uair nach bhfuil an cárta seirbhíse Poiblí acu, is féidir leo dul ar aghaidh agus iarratas a dhéanamh ar an gcárta seo le cabhair ó oifig na Roinne Coimirce Sóisialaí.
Chomh maith leis seo, bheadh ort iarratas a dhéanamh ar an doiciméad seo go pearsanta mar go bhfuil an Cárta Seirbhíse Poiblí ina dhoiciméad an-tábhachtach.
Liosta de na doiciméid a theastaíonn nuair a athnuachan an phas Éireannach
1. Grianghraif
Nuair a chuireann tú iarratas ar athnuachan an phas Éireannach, caithfidh tú 4 grianghraif ar mhéid phas a chur isteach agus ní mór 2 a fhianú.
2. Phas
Seachas na grianghraif, ba cheart duit an pas Éireannaigh le déanaí a chur isteach. Má tá do phas in éag cheana nó má tá sé bailí ar feadh níos lú ná 12 mhí ansin cuirfear cóip grianghraf den leathanach sonraí isteach.
Chomh maith leis sin cuimhnigh go mbeidh an phas reatha neamhbhailí nuair a eisítear an pas nua.
Sonraí teagmhála oifigí pasanna na hÉireann
1. Ceanncheathrú – An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
Seoladh – Teach Iveagh, 80 St Stephen’s Green, Baile Átha Cliath 2, D02 VY53
Uimhir theileafóin + 353 (0) 1 408 2000
Liosta na nOifigí Phas eile, Éire
1. Sonraí teagmhála Oifig Phá Bhaile Átha Cliath
Seoladh – Teach Knockmaun, 42 – 47, Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 TN83.
Uimhir theileafóin +353 (0) 1 671 1633
Agus glaoch ó Thuaisceart Éireann glaoch ag LoCall – 0845 8504321
Agus le haghaidh seirbhís éigeandála nó ag uaireanta corr, bain úsáid as an tseirbhís thíosluaite – Uimhir theileafóin + 353 (0) 1 408 2000 (OR) +353 (0) 1 478 0822
2. Sonraí teagmhála Oifig Pháirc Chorcaí
Seoladh – 1a Mall Theas, Corcaigh, T12 TA46
Uimhir theileafóin +353 (0) 21 494 4700
Féadfaidh duine teagmháil a dhéanamh freisin leis an líne faisnéise 24 uair an chloig a taifeadadh ag an uimhir theileafóin seo a leanas + 353 (0) 1 679 7600

Sponsored Links

Conas a Faigh Phas Éireannach trí Sheirbhís Express

Sponsored Links

Má tá tú ag féachaint ar roghanna éagsúla chun iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach, is é an tseirbhís in iúl pas seo an ceann is fearr ag an am sin; go háirithe mar is féidir le haon duine iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach agus ní bheadh an próiseas iomlán níos lú ná nach mbeidh ort a lán airgid a chaitheamh.

Renew Your Passport    where to Renew Passport      Renew Child Passport

Passport Documents   Passport Photograph    Passport Pictures     Passport Check

British Passport     Passport Login     Passport Office Address  Passport America

San Airteagal seo, tá na céimeanna atá le leanúint in Éirinn nó i dTuaisceart Éireann a shonrú go soiléir. Léigh ar aghaidh chun tuilleadh eolais a fháil.
Céimeanna le leanúint agus iad ag maireachtáil in Éirinn
Go bunúsach nuair is mian leat an t-iarratas a chur isteach trí phas in iúl, féadfaidh tú sin a dhéanamh ó aon cheann de na hoifigí post 1, 000 móide móide. Gach ní mór duit a dhéanamh ná na céimeanna a luaitear go soiléir thíos a leanúint –
Nós imeachta chun iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach nuair a chónaíonn tú in Éirinn
1. Caithfidh duine dul chuig oifig phoist nó stáisiún Garda chun an APS 1E a fháil nach bhfuil aon rud ach foirm iarratais phas
2. Comhlánaigh an t-iarratas go cúramach
3. Ceangail na doiciméid atá de dhíth
4. Ní mór duit an clúdach in iúl pas a cheannach agus cuimhnigh na doiciméid a chur sa chlúdach roimh iad a chur faoi bhráid an chléireach
5. Íoc an táille phas le cárta creidmheasa nó dochair nó in airgead tirim nó seic – déantar é seo iníoctha ag oifig an phoist
6. Tar éis an íocaíochta gheobhaidh tú admháil a mbeidh an uimhir rianaithe aige
7. Is féidir le duine an uimhir rianúcháin seo a úsáid chun an pas a rianú ní hamháin ach freisin aon chineál fiosrúcháin a bhaineann le d’fhoirm iarratais

Sponsored Links

Céimeanna le leanúint nuair a chónaíonn tú i dTuaisceart Éireann
1. Nuair a chónaíonn tú i dTuaisceart Éireann, féadfaidh tú d’iarratas a chur isteach in aon cheann de na 70 oifigí poist
2. Agus don fhoirm, beidh ort foirm iarratais APS 2E a líonadh isteach
3. Lámh an fhoirm iarratais phas chuig cléireach an chuntar i gclúdach in iúl pas
4. Ná déan dearmad na doiciméid is gá a chur ag gabháil leis
5. Ar Aghaidh is féidir leat an táille iarratais phas a íoc i gceachtar airgid nó trí sheic nó cárta creidmheasa / dochair
6. An t-am a rinne tú an íocaíocht, gheobhaidh tú admháil a mbeidh an uimhir rianaithe agat
7. Feic leat go maith go gcuirtear an admháil seo go cúramach go dtí an t-am a gheobhaidh tú do phas
8. Is é an chúis ná go mbeidh tú in ann stádas do phas a sheiceáil seachas do chuid amhras a ghlanadh maidir leis an iarratas
Nóta
Nuair a thagann cumhachtaí le chéile ansin déantar an obair ar bhealach tapa agus is cás dá leithéid í nuair a thagann sé chun pas. Is é an rud simplí ná go bhfuil an tSeirbhís Phas mar aon le An Post ag obair le chéile chun go n-eisítear an pas a mhéid go dtí uasmhéid i 15 lá oibre. Mar sin féin, d’fhéadfadh an ré a athrú agus braitheann sé seo ar an gcineál iarratas phas.
Go deimhin, is minic a thógann sé roinnt ama breise nuair a bhíonn seiceálacha slándála i gceist. Dá réir sin, b’fhéidir go gcaithfidh na hiarrthóirí 1ú lánaimseartha nó na daoine a chuir isteach ar an pas a ghoidtear nó a cailleadh nó a cailleadh orthu fanacht thart ar 25 lá oibre sula n-eisítear na pasanna.

Sponsored Links

Céimeanna chun Foirm Athnuachana Ar Líne Phas Éireannach a Athnuachan Íoslódáil

Sponsored Links

Is spraoi do pháiste é iarratas a dhéanamh ar phas Éireannaigh mar má fhreagraíonn tú cúpla ceisteanna agus an fhoirm shimplí a líonadh, beidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar phaisin nua Éireannach. Agus níl aon rud difriúil leis an scéal as do phhas Éireannach a athnuachan. Tiocfaidh an t-aon difríocht chun cinn sa chineál foirm a roghnaigh tú & an bealach a bheidh tú ag freagairt na gceisteanna.
Agus chun cabhrú leat a thuilleadh, ní mór dúinn an modh a liostáil amach a úsáidfidh tú anois do phas a athnuachan ar bhealach an-deacair. Mar sin féin, ní mór cúpla rud a choinneáil i gcuimhne nuair a dhéantar iarratas ar athnuachan an phas Éireannach; Agus is é an chéad rud go gcaithfidh tú na treoracha a luaitear san Airteagal seo a léamh go cúramach sula dtéann tú amach chun iarratas a dhéanamh ar athnuachan an phas Éireannach.

Renew Your Passport    where to Renew Passport      Renew Child Passport

Passport Documents   Passport Photograph    Passport Pictures     Passport Check

British Passport     Passport Login     Passport Office Address  Passport America

Céimeanna chun pas na hÉireann a athnuachan
Tá roinnt rudaí ann a chaithfear a leanúint sula dtabharfaidh tú an nós imeachta chun do phhas Éireannach a athnuachan. Coinnigh scrollaigh an leathanaigh chun na céimeanna a athnuachan agus tú ag athnuachan do phas Éireannach.
1. Chun tús a chur leis, beidh ort aistriú chuig láithreán gréasáin oifigiúil na Roinne Gnóthaí Eachtracha, Éire agus chun bogadh go dtí an suíomh seo, féadfaidh ceann cliceáil ar an nasc atá luaite anseo – https://www.dfa.ie
2. Seo an leathanach ina gcuirfí ort ceisteanna simplí a bhaineann le hathnuachan an phas a fhreagairt
3. Is féidir le daoine aonair na ceisteanna sin a fhreagairt trí na freagraí a roghnú ó na roghanna a thugtar ar an láithreán gréasáin nó trí na clúdaigh sin a fhreagairt sna réimsí atá ar fáil

Sponsored Links

Cén cineál ceisteanna a iarrfar ar an láithreán gréasáin oifigiúil?
Cuirfidh na húdaráis ceisteanna simplí ar nós na nithe seo a leanas –
1. Cá bhfuil tú? (trácht ar an tír atá tú, faoi láthair)
2. Ar aghaidh roghnaigh an cineál pas
3. Cuir isteach an dáta breithe san fhormáid dd / mm / yyyy
4. Roghnaigh an stádas saoránachta a thuilleadh maidir le cibé an raibh tú in Éirinn nó in áit ar bith eile
5. An mbeidh tú ag taisteal sna 10 lá oibre nó ina dhiaidh sin
6. Déan cliceáil ar an gcéad dul síos chun dul ar aghaidh chuig an gcéad leathanach eile
Cad iad na chéad chéimeanna eile atá le leanúint?
1. Nuair a fhreagair tú na ceisteanna thuas, tabharfaidh tú leathanach eile a chabhróidh leat tuilleadh leis an bpróiseas iarratais
2. Is féidir a fhios freisin cén fhoirm atá le líonadh ó APS 1E nó APS 2E
3. Agus ón áit a gheobhaidh tú an fhoirm
4. Tiocfaidh an fhinné níos déanaí
5. Tuiscint a fháil ar cé leis is féidir leis an fhinné a bheith ann agus cad é an obair atá ag finné
6. Doiciméid atá le bheith ceangailte leis an bhfoirm
7. Ar deireadh, beidh tú in ann an fhoirm a chur isteach
8. Ach sula mbeidh ort an táille pas a íoc
9. Is é an rud is tábhachtaí ná go ndéanfaí leathanach eile, beidh ort cliceáil ar an gcéad chuntas eile
10. Caithfidh na hiarratasóirí an fhoirm a chur isteach in aon cheann de na hoifigí pas atá Corcaigh nó oifig phas Bhaile Átha Cliath in Éirinn
Rudanna tábhachtacha le cuimhneamh
Roghnaigh an fhoirm cheart mar gurb é seo an bealach geata do d’aisling. Is féidir le duine an fhoirm a fháil ar an láithreán féin. Comhlánaigh an fhoirm go cúramach agus cuir isteach é chuig an oifig pas.

Sponsored Links

Conas Stádas Iarratais Phas Gaeilge a Trackáil Ar Líne

Sponsored Links

Is pas mór é an phas atá againn go léir. Agus is féidir leat do chárta iarratais phas Éireannach a rianú i gcéimeanna éasca nuair a léann tú an t-alt seo. Mar sin, coinnigh scrollaigh an leathanaigh chun tuilleadh eolais a fháil.
Rianaigh an t-iarratas pas Gaeilge

Renew Your Passport    where to Renew Passport      Renew Child Passport

Passport Documents   Passport Photograph    Passport Pictures     Passport Check

British Passport     Passport Login     Passport Office Address  Passport America

1. Níl córas rianú na n-iarratas phas Éireannacha infheidhme ach amháin maidir leis na hiarratais sin a thaisceadh trí na cuntair phoiblí nó ó sheirbhís in iúl na bPasanna
2. Seachas sin, is féidir stádas na n-iarratas sin a cuireadh isteach trí Ambasáidí na hÉireann i dtíortha eile a sheiceáil ar shuíomh Gréasáin an Ambasáid féin
3. Caithfidh duine a choinneáil i gcuimhne go mbeadh uimhir an iarratais ag teastáil uait chun stádas an fhoirm iarratais phas a sheiceáil
4. Chomh maith leis sin, tá an fhaisnéis atá ar fáil chun an pas a rianú cothrom le dáta go ginearálta 2 uair ar bhonn laethúil
5. Ar an mbealach seo, bheadh tú in ann do fhoirm iarratais phas a rianú
6. Thairis sin, is é an t-eolas atá nuashonraithe dhá uair sa lá ag an suíomh oifigiúil gurb é an t-am atá dírithe ar an sprioc cothrom le dáta
Nóta
D’fhéadfaí roinnt daoine a mheascadh maidir le cén bhrí atá le dáta an eisiúna ar an bpas. Mar sin féin, cuirtear in iúl do gach duine gur cuimhin leo anois nach bhfuil an dáta eisiúna ar an bpas ach aon spriocdháta sprioc.

Sponsored Links

Ina theannta sin, níl aon ní le déanamh leis an dáta ráthaithe. Léitheoirí, féach le do thoil gur cuimhin leat an bhfíric thuasluaite mar is dócha nach mbeidh athrú ar bith sa todhchaí chomh maith.
Céimeanna chun an t-iarratas cárta pas a rianú ar bhealach éasca
1. Ar dtús, bheadh ort an uimhir iarratais a éileamh más mian leat do fhoirm iarratais phas Éireannach a rianú i gcéimeanna simplí
2. Is féidir an uimhir iarratais thuasluaite a fháil go héasca mar atá sé ar an bhfáiltiú féin
3. Agus má tá tú ag súil go mór le d’iarratas cárta phas a rianú, ansin caithfidh tú dul chuig láithreán gréasáin oifigiúil na Roinne Gnóthaí Eachtracha, Éire
4. Beidh ar úsáideoirí bogadh go sonrach i dtreo an rian do leathanach iarratais cárta phas
5. Agus beagnach ag deireadh an leathanaigh, gheobhaidh tú bosca a léann ‘cuir isteach an pas nó an uimhir iarratais cárta pas thíos’
Conas an fhoirm iarratais ar phas Éireannach a rianú?
1. Caithfidh ceann a chur leis an uimhir iarratais sa bhosca ag an gcéad dul síos
2. Gheobhaidh gach iarratasóir an uimhir iarratais ar chárta pas nuair a chuireann siad isteach an t-iarratas ar líne
3. Is uimhir 11 dhigit é an uimhir iarratais seo is féidir a fháil ar an bhfáiltiú
4. Dá réir sin, chun stádas reatha an phas a sheiceáil, caithfidh tú uimhir an iarratais a iontráil
5. Agus ansin cliceáil ar an gclár stádas amharc
Pointí le tabhairt faoi deara
Léitheoirí, beidh ort cuimhneamh a thabhairt ar an gcóras rianaithe a nuashonrú 2 uair sa lá. Dá bhrí sin, beidh tú in ann d’iarratas phas a rianú ach amháin tar éis tréimhse áirithe ón am a chuir tú isteach d’fhoirm isteach.
Ar deireadh, chun foirm iarratais phas na hÉireann a sheiceáil, is féidir leat cliceáil ar an nasc seo a leanas le seoladh chuig an láithreán oifigiúil – https://www.dfa.ie/passports-citizenship/track-your-passport/

Sponsored Links

Céimeanna chun Foirm Iarratais ar Phas na hÉireann a Chur i bhFeidhm Íoslódáil

Sponsored Links

Nuair is mian leat iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach, caithfidh tú cúpla ceisteanna a fhreagairt ag an láithreán gréasáin oifigiúil. Is é an chúis shimplí atá leis seo ná a chinnfidh na freagraí ar na ceisteanna seo maidir le cén phas a bheidh i gceist agat agus cad é an nós imeachta um iarratas pas.
Chun tuilleadh eolais a fháil faoin nós imeachta iarratais do phhas nua Éireannach, caithfidh tú an t-alt seo a léamh mar atá mínithe go soiléir ar an bpróiseas iomlán. Coinnigh léamh chun an próiseas iarratais a thuiscint.

Renew Your Passport    where to Renew Passport      Renew Child Passport

Passport Documents   Passport Photograph    Passport Pictures     Passport Check

British Passport     Passport Login     Passport Office Address  Passport America

Céimeanna chun iarratas a dhéanamh ar phas nua Éireannach
1. Ar dtús báire iarratas a dhéanamh ar chead nua Éireannach, caithfidh tú dul chuig láithreán gréasáin oifigiúil na Roinne Gnóthaí Eachtracha, Éire
2. Chun cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin seo, is féidir leat cliceáil ar an nasc seo a leanas – https://www.dfa.ie/passports-citizenship/how-to-apply-for-a-passport/
3. Ar an leathanach a chuirfear ar aghaidh tú, caithfidh tú cúpla ceisteanna a fhreagairt
4. Agus iad a fhreagairt, is féidir leat a roghnú go maith ó na roghanna a thugtar nó na freagraí a chlóscríobh

Sponsored Links

Liosta na gceisteanna a iarrtar ar an láithreán gréasáin
Sa chéad chéim, cuirfidh na ceisteanna seo a leanas beannú ort –
1. Cá bhfuil tú?
2. Cineál phas
3. Dáta breithe san fhormáid dd / mm / yyyy
4. Ar aghaidh roghnaigh an stádas saoránachta a rugadh in Éirinn nó in áit éigin eile
5. Déan cliceáil ar tá nó nár cén uair is dócha go mbainfidh tú taisteal – an bhfuil sé laistigh de 10 lá oibre nó ina dhiaidh sin
6. Ar deireadh cliceáil ar an gcláir a léann ‘téigh’
Céimeanna breise le leanúint
1. Cuirfear tú ar aghaidh chuig leathanach eile a chuirfidh in iúl duit faoi na céimeanna atá le leanúint
2. Gheobhaidh tú fios freisin cén áit ar féidir leat an fhoirm a fháil
3. Gheobhaidh duine a thuiscint freisin cé acu is féidir a bheith ag obair, agus cad é mar a bheidh na finnéithe ag obair
4. Fiúfar na doiciméid atá riachtanach don fhoirm áirithe sin a liostáil amach
5. Agus, ar deireadh, gheobhaidh tú eolas ar na táillí iarratais agus cá háit a ndéanfaidh tú an fhoirm a chur isteach
6. Coinnigh sé i gcuimhne go bhfaighidh tú cluaisín a léireoidh ‘eile’ ag deireadh an leathanaigh
7. Beidh ar dhaoine aonair cliceáil ar an gcláir seo le bheith dírithe ar an leathanach seo a leanas
Nuair a bheidh tú ag líonadh an fhoirm atá i gceist le APS 1E nó APS 2E, is féidir leat dul ar aghaidh agus an fhoirm a chur isteach in aon cheann de na hoifigí pas in Éirinn. De ghnáth, ní mór na foirmeacha a chur isteach ag oifig phas Bhaile Átha Cliath nó Corcaigh, Éire.
Beidh ort an fhoirm chuí a roghnú agus na sonraí a iarrtar ann a líonadh isteach. Is iad na sonraí a iarrtar na sonraí pearsanta de ghnáth. Tá an fhoirm go leor simplí le líonadh agus ní bheadh aon mhearbhall ann maidir le conas an fhoirm a líonadh.
Foirm Iarratais Phas
Cliceáil ar an nasc chun Foirm a íoslódáil
https://www.dfa.ie/passports-citizenship/how-to-apply-for-a-passport/
Dá bhrí sin, moltar do na léitheoirí nó do na hiarratasóirí gur chóir dóibh a choinneáil i gcuimhne go leanfar na céimeanna a tugadh thuas chun pas na hÉireann a luaithe is féidir.

Sponsored Links

Irish Passport Offices List of Documents Required Applying For Irish Passport

Sponsored Links

When applying for an Irish passport, you should know as to what are the documents to be attached along with the Irish passport application form for both the 1st time applicants & when renewing your Irish passport.

You may also check out the contact details of the Irish passport offices as this will help you further. Keep scrolling this page to know more.

Passport Office Address         Passport Express       Passport Check

Passport Pictures      Passport Photograph         Passport Form

Renew Passport      Passport Renewal         Passport Renewal Fees

British Passport        American Passport       Passport Fees

List of the documents required for a (new) Irish passport:

 1. Photographs

Applicants will have to submit 4 passport size photographs & keep it in mind that 2 of them have to be witnessed.

 1. Birth & the marriage certificate

The applicant will have to submit the birth certificate in original & that too the long – form of the birth certificate. The Irish passport application form has to also include the original civil marriage certificate only when the applicant has changed their surname.

 1. Address proof

Utility bill or the bank statement or may be an official correspondence with either a public or a private sector entity will be considered as a proof of address.

However, 1 document can never be submitted as a proof of name as well as proof of address. Therefore, make sure that you have different documents to show both the evidence.

Sponsored Links
 1. Proof of name

If you are submitting a photo copy of the Public Services Card then another proof of name is not required. For the ones who do not have this card, they will have to submit documents such as pay slip or social welfare receipts or the college registration paper as these documents have the proof of the name.

 1. Public Services card

Irish passport applicants, make a note of the fact that if you happen to be a resident of the State then submitting the copy of the Public Services card is a must. Moreover, this rule is applicable from the 29th of March, 2016.

Hence, when the 1st time applicants submit the application form for an adult passport then documents namely driving license/student ID card etc. are not required to be submitted. But for the 1st time applicants who do not have the Public service card, they can go ahead & apply for this card with the help of the Department of Social Protection office.

In addition to this, you would be required to apply for this document in person as the Public Service Card is a very important document.

List of the documents required when renewing the Irish passport:

 1. Photographs

When you apply for a renewal of the Irish passport, you will have to submit 4 passport size photographs & out of them, 2 must be witnessed.

 1. Passport

Apart from the photos, you should submit the recent Irish passport. If your passport is already expired or it is valid for less than 12 months then a photocopy of the data page is to be submitted.

Also, remember that the current passport will stand invalid when the new passport is issued.

Irish passport offices contact details:

 1. Headquarters – Department of Foreign Affairs and Trade

Address – Iveagh House, 80 St Stephen’s Green, Dublin 2, D02 VY53

Phone number + 353 (0) 1 408 2000

List of the other Passport Offices, Ireland:

 1. Passport Office Dublin contact details

Address – Knockmaun House, 42 – 47, Lower Mount Street, Dublin 2, D02 TN83.

Phone number +353 (0)1 671 1633

When calling up from Northern Ireland call at the LoCall – 0845 8504321

And for an emergency service or at odd hours use the below mentioned service – Phone number + 353 (0) 1 408 2000 (OR) +353 (0)1 478 0822

 1. Passport Office Cork contact details

Address – 1a South Mall, Cork, T12 TA46

Phone number +353 (0)21 494 4700

 1. One may also contact the 24 hours recorded information line at the following phone number + 353 (0) 1 679 7600                                                      Sponsored Links

Passport Application Form         Express Passport       Passport Online

Passport Pictures      Passport Photograph         Passport Form

Renew Passport Online      Passport Online Renewal         Passport Renewal Form

British Passport Application        Passport America       Passport Fee

Apply for an Irish Passport through Express Service Online Application Form

Sponsored Links

If you are looking out at various options to apply for an Irish passport then this passport express service would be the best one at that; especially because anyone can apply for an Irish passport & the whole process would be less tiring wherein you will not be required to spend a lot of money.

In this article, we have clearly specified the steps which are to be followed when living in Ireland or Northern Ireland. Read on to know more.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Steps to be followed when living in Ireland:

Essentially when you wish to submit the application through passport express then you may do so from any of the 1, 000 plus post offices. All you will have to do is follow the steps which have been very clearly mentioned below –

Procedure for applying for an Irish passport when you live in Ireland:

 1. One will have to go to either a post office or a Garda station to get the APS 1E which is nothing but a passport application form
 2. Complete the application carefully
 3. Attach the documents required
 4. You must buy the passport express envelope & remember to place the documents in the envelope before submitting them to the counter clerk
 5. Pay the passport fee either by credit or debit card or in cash or cheque – this is made payable at the post office
 6. After the payment you shall receive a receipt which will have the tracking number
 7. One can use this tracking number to not only track the passport but also clear any sort of queries related to your application form
Sponsored Links

Steps to follow when you live in Northern Ireland:

 1. When you live in Northern Ireland, you may submit your application in any of the 70 post offices
 2. And for the form, you will have to fill APS 2E application form
 3. Hand over the passport application form to the counter clerk in a passport express envelope
 4. Do not forget to attach the documents required
 5. Next you may pay the passport application fee in either cash or by cheque or credit / debit card
 6. The time you have made the payment, you will receive a receipt that will have the tracking number
 7. Kindly see to it that this receipt is placed carefully till the time you receive your passport
 8. The reason is that you will be able to check out the status of your passport besides clearing all your doubts regarding the application

Note:

When powers come together then the work is done in a swift manner & it is a similar case when it comes to passport. The simple thing is that Passport Service along with An Post are working together in order to get the passport issued max to max in 15 working days. However, the duration might vary & this depends on the type of passport application.

As a matter of fact, it generally takes some extra time whenever security checks are in question. Hence, all the 1st time applicants or the people who have applied to replace the stolen or lost or the damaged passport may have to wait for about 25 working days before the passports are issued.

Sponsored Links

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Steps to Renew Irish Passport Online Renewal

Sponsored Links

Applying for an Irish passport is a child’s play because if you answer a few questions & fill the simple form, you will be able to apply for a new Irish passport. And the story for renewing your Irish passport is nothing different. The only difference will arise in the type of form you have selected & the way you will be answering the questions.

And to assist you further, we have listed out the method using which you will now be able to renew your passport in a very trouble-free manner. However, a few things have to be kept in mind when applying for a renewal of the Irish passport; & the 1st thing is that you will have to read the instructions mentioned in this article carefully before you head out to apply for a renewal of the Irish passport.

Passport Check     Passport Office     Passport Online    Passport Tracking

Passport Fees   Passport Name Change    Renew Child Passport   Passport Cost

British Passport Application  Irish Passport Application    American Passport

Steps to renew the Irish passport:

There are a few things that have to be followed before you get to know the procedure to renew your Irish passport. Keep scrolling the page to check out the steps when renewing your Irish passport.

 1. To start with, you will be required to switch to the official website of the Department of Foreign Affairs, Ireland & to move to this site, one may click on the link mentioned here – https://www.dfa.ie/passports-citizenship/how-to-apply-for-a-passport/
 2. This is the page where you will be asked to answer simple questions related to the renewal of passport
 3. Individuals can answer the said questions by either selecting the answers from the options given on the website or by just typing those answers in the fields available
Sponsored Links

What kind of questions will be asked on the official website?

Simple questions such as the following will be asked by the authorities –

 1. Where are you? (mention the country you are in, at the present moment)
 2. Next, select the passport type
 3. Enter the date of birth in the dd / mm / yyyy format
 4. Further, select the citizenship status as to whether you were in either Ireland or any other place
 5. Will you travel in the next 10 working days or after that
 6. Lastly, click on go to be taken to the next page

What are the next steps to be followed?

 1. Once you have answered the above questions, you will come across another page which will help you further with the application process
 2. One can also know as to which form to be filled from either APS 1E or APS 2E
 3. And from where you will get the form
 4. Later will come the witness
 5. Understand as to who can be the witness & what will be the work of a witness
 6. Documents that are to be attached with the form
 7. Finally, you will be able to submit the form
 8. But before that, you will have to pay the passport fee
 9. Most important thing is that to be taken to another page, you will have to click on the next tab
 10. Applicants will have to submit the form at any of the passport offices that is Cork or the Dublin passport office in Ireland

Important things to remember:

Select the correct form as this will be the gateway to your dreams. One can get the form at the site itself. Fill the form carefully & submit it to the passport office.

Sponsored Links

Passport Status     Passport Office Address     Passport Enquiry    Lost Passport

Passport Fee   Passport Name Change    Renew Baby Passport   Passport Services

British Passport     Passport Login      Irish Passport     Passport America

How to Track Irish Passport Online

Sponsored Links

Passport is quite an important document for all of us. And you can track your Irish passport application card in easy steps when you read this article. So, keep scrolling the page to know more.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Track the Irish passport application:

 1. The tracking system of the Irish passport applications is applicable only to those applications that have been lodged either through the public counters or the Passport express service
 2. Apart from this, status of those applications which have been submitted via the Irish Embassies in other countries can be checked at the Embassy website itself
 3. One will have to keep the fact in mind that you would require the application number in order to check the status of the passport application form
 4. In addition to this, the information which is available to track the passport is generally updated 2 times on daily basis
 5. This way, you would be able to track your passport application form
 6. Moreover, the information which is updated twice a day at the official site happens to be the up – to – date target turn – around time

Note:

Some of the people might be confused as to what is the meaning of the issue date on the passport. However, it is advised to all that they now remember that the issue date on the passport is nothing but a target issue date.

Sponsored Links

Furthermore, it does not have anything to do with the guaranteed date. Readers, please see to it that you remember the above stated fact as it will most probably remain unchanged in the future as well.

Steps to track the passport card application in an easy manner:

 1. Firstly, you would require the application number if you wish to track your Irish passport application form in simple steps
 2. The above stated application number can be easily found as it is there on the receipt itself
 3. And if you are looking forward to track your passport card application, then you will have to go to the official website of the Department of Foreign Affairs, Ireland
 4. Users will also have to specifically move towards the track your passport card application page
 5. And almost at the end of the page, you will find a box that reads ‘please enter the passport or the passport card application number below’

How to track the Irish passport application form?

 1. One will have to at the first enter the application number in the box
 2. Every applicant will receive the passport card application number when they submit the online application
 3. This application number is a 11 digit number which can be found on the receipt
 4. Hence, to check the current status of the passport, you will have to enter the application number
 5. And then click on view status tab

Points to be made a note of:

Readers, you will have to bear it in mind that the tracking system is updated 2 times a day. Therefore, you will be able to track your passport application only after some time that is from the time you have submitted your form.

Finally to check the Irish passport application form, you may click on the following link to be directed to the official site – https://www.dfa.ie/passports-citizenship/track-your-passport/

Sponsored Links

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Apply Irish Passport online Application Form

Sponsored Links

When you wish to apply for an Irish passport, you will have to answer a few questions at the official website. The simple reason for this is that the answers to these questions will determine as to which passport you will be applicable to & what will be the passport application procedure.

To know more about the application procedure for a new Irish passport, you will have to read this article as we have pretty clearly explained the complete process. Keep reading to understand the application process.

Renew Your Passport    where to Renew Passport      Renew Child Passport

Passport Documents   Passport Photograph    Passport Pictures     Passport Check

British Passport     Passport Login     Passport Office Address  Passport America

Steps to apply for a new Irish passport:

 1. First of all to apply for a new Irish passport, you will have to go to the official website of the Department of Foreign Affairs, Ireland
 2. To visit this website, you may click on the following link – https://www.dfa.ie/passports-citizenship/how-to-apply-for-a-passport/
 3. At the page which you will be directed to, you will have to answer a few questions
 4. And to answer them, you may very well select from the options given or type the answers
Sponsored Links

List of questions asked on the website:

In the 1st step, the following queries will greet you –

 1. Where are you?
 2. Passport type
 3. Date of birth in the dd / mm / yyyy format
 4. Next select the citizenship status that is either you were born in Ireland or somewhere else
 5. Click on yes or no as to when will you most probably travel – is it within 10 working days or after that
 6. Finally click on the tab that reads ‘go’

Further steps to be followed:

 1. You will be next directed to another page which will let you know as to what steps are to be followed
 2. You will also get to know as to where you can get the form
 3. One will also get to understand as to who can & how will be or what will be the witnesses work
 4. Even the documents required for that particular form will be listed out
 5. And lastly, you will get to know the application fees & where to submit the form
 6. Keep it in mind that at the end of the page, you will find a tab that reads ‘next’
 7. Individuals will be required to click on this tab to be directed to the following page

Readers, once you have filled the form which is generally either APS 1E or APS 2E, you can go ahead & submit the form at any of the passport offices in Ireland. Usually, the forms are to be submitted at either the Dublin or the Cork passport office, Ireland.

You will have to select the appropriate form & fill in the details asked there. The details that are asked are usually the personal details. The form is pretty simple to be filled & there would be no confusion as to how to fill the form.

Passport Application Form:

Click the link to download Form

https://www.dfa.ie/passports-citizenship/how-to-apply-for-a-passport/

Therefore, it is advised to the readers or the – would be applicants that they must keep the fact in mind that the steps which have been given above are followed to get the Irish passport at the earliest.

Sponsored Links

Passport Required Documents      Passport Offices List       Passport Office Addresses

Passport Office Locations      Passport Details    Passport Requirements    

Same Day Passport   Express Passport   Fast Track Passport   Urgent Passport