A magyar útlevél online jelentkezési űrlap letöltéséhez szükséges lépések

Sponsored Links

A magyar útlevél kiállításáért felelős hatóság a Magyar Belügyminisztérium részét képező Központi Adatfeldolgozó, Regisztrációs és Választási Hivatal. Ezenkívül ez az útlevél csak a magyar állampolgároknak szól.
És ha kíváncsi vagy arra, hogy megtudja, hogyan kell alkalmazni a magyar útlevelet, ez a cikk hasznos lesz. Az egyik a következő kérdéseket illetően megismerheti a pályázati eljárást: – (1) magyar útlevelek jelentkezési lapja letöltési link (2) útlevél érvényessége (3) magyar útlevél díja (4) szükséges dokumentumok (5) idő és egyéb dolgok.

Hungarian Passport
Görgesse az oldalt, hogy többet megtudjon.
A magyar útlevéllel kapcsolatos eljárás
1. A magyar útlevél kérelmezéséhez a pályázóknak a formanyomtatvány megszerzéséhez a hivatalos útlevelet kiadó hatóság honlapjára kell menniük
2. Vagy szintén eljuthatnak az útlevél irodájába, hogy megkapják az útlevelet
3. Töltse ki ezt a jelentkezési lapot teljesen és óvatosan
4. Az űrlap kitöltése után csatolja a dokumentumokat
5. Ezek a dokumentumok az alábbiakban vannak felsorolva
6. Ne felejtse el csatolni a fényképet is
7. Ha a fent említett lépések véget értek, a pályázóknak az okmányt (személyesen) az okmányokon kívül az útlevél irodájában kell benyújtaniuk
8. Az útlevéldíj vagy díjak terhelés vagy hitelkártya vagy készpénzben fizethetők
9. A magyar útlevél-jelentkezési lap sikeres benyújtása után a pályázónak visszaigazolást kell kapnia
10. Ez a nyugtázás útlevél-bejelentés számmal rendelkezik
11. Használja ezt az útlevél-alkalmazási számot, hogy ütemezze az érintett hatóságokkal egyeztetést, hogy bio-metrikus adatokat adhasson meg
12. Ezek a biometrikus adatok tartalmazzák az ujjlenyomatot / aláírást és fényképet
13. Csak akkor, ha ezeket a részleteket benyújtják, megkapja az útlevelet

Sponsored Links

A felnőtt magyar útlevéllel benyújtandó dokumentumok listája
1. Születési bizonyítvány
2. Családi állapot bizonyíték
3. Személyi igazolvány
4. 2 új színes fénykép
5. Díj kézhezvétele
A gyermekek magyar útleveléhez szükséges dokumentumok listája
1. Születési bizonyítvány
2. Szülői hozzájárulás
3. Szülők azonosító okmányai
4. Anya házassági anyakönyvi kivonata
5. 2 új színes fénykép
Magyar útlevél érvényessége
A magyar útlevél a kiállításától számítva 10 évig érvényes.
Magyar útlevéldíj
1. 14000 Ft – 10 év
2. 7500 Ft – 5 év
3. 2500 Ft – 5 év, 6-12 éves pályázókra érvényes
4. 2500 Ft – 3 év a 3 év alatti pályázóknak
Töltse le a magyar útlevelet
A jelentkezési lap letöltéséhez magyar útlevelet igényelhet, az egyén az alábbi linkekre kattintva
Az egyének képesek lesznek tisztázni kétségeiket, vagy több információt kapni a magyar útlevélről a fenti hivatalos weboldal linkekről.
Magyar útlevelek feldolgozása
Az útlevél megszerzéséhez 20-25 munkanapot kell várni.

Sponsored Links

Apply Hungarian Passport online Application Form

Sponsored Links

The authority responsible for issuing a Hungarian passport is The Central Data Processing, Registration & Election Office which is a part of the Hungarian Ministry of the Interior. Furthermore, this passport is given only to the citizens of Hungary.

And if you are looking forward to know as to how to apply for a Hungarian passport, this article will be helpful. One will get to know as to the application procedure apart from the following things – (1) Hungarian passport application form download link (2) validity of a passport (3) fee for a Hungarian passport (4) documents required (5) application processing time & other things.

Scroll the page to know more.

Procedure to apply for a Hungarian passport:

 1. To apply for a Hungarian passport, applicants must go to the official passport issuing authority’s website to get the form
 2. Or they can also go to the passport office to get the passport application form
 3. Fill this application form completely & carefully
 4. Once the form is filled, attach the documents
 5. These documents have been listed below
 6. Do not forget to attach the photograph as well
 7. When above stated steps are over, applicants have to submit the form apart from the documents (personally) at the passport office
 8. Passport fee or charges can be paid either by a debit or a credit card or in cash
 9. Once the Hungarian passport application form is successfully submitted, applicant shall receive an acknowledgement
 10. This acknowledgement will have passport application number
 11. Use this passport application number to schedule an appointment with the concerned authorities so that you can provide bio – metric details
 12. These bio – metric details are inclusive of finger – prints / signature & photograph
 13. Only when these details are submitted, one will receive the passport
Sponsored Links

List of documents to be submitted for an adult Hungarian passport:

 1. Birth certificate
 2. Marital status proof
 3. Identity card
 4. 2 recent colour photographs
 5. Fee receipt

List of documents required for a child Hungarian passport:

 1. Birth certificate
 2. Parental consent
 3. Parents identification documents
 4. Parent’s marriage certificate
 5. 2 recent colour photographs

Hungarian passport’s validity:

A Hungarian passport will be valid for 10 years from the time it is issued.

Hungarian passport fee:

 1. 14000 HUF – 10 years
 2. 7500 HUF – 5 years
 3. 2500 HUF – 5 years, valid for 6 to 12 years old applicants
 4. 2500 HUF – 3 years for applicants under the age of 3

Download Hungarian passport application form:

To download the application form when applying for a Hungarian passport, an individual can click on any of the following links – www.kormany.hu/en (OR) http://www.kormany.hu/en/doc#!DocumentBrowse (OR) http://konzuliszolgalat.kormany.hu/en

Individuals will be able to clarify their doubts or get more information on Hungarian passport from the above given official website links.

Hungarian passport application processing time:

To get hold of a passport, one will have to wait for about 20 to 25 business days.

Sponsored Links