Εφαρμόστε το Ελληνικό Έγγραφο Αίτησης Διαβατηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Sponsored Links

Μάθετε πώς μπορεί να εκδοθεί ελληνικό διαβατήριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. καθώς υπάρχουν στιγμές που θα απαιτούσαμε ένα διαβατήριο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το άρθρο έχουμε πολύ σαφώς δηλωθεί ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας / έγγραφα που απαιτούνται / αμοιβή / αίτηση από το χρόνο επεξεργασίας και πολλά άλλα πράγματα.

Greek Passport              GreekPassport Renewal        Greek Emergency Passport
Συνεχίστε να μετακινείτε αυτήν τη σελίδα για να μάθετε περισσότερα.
Ένα επείγον ελληνικό διαβατήριο είναι διαθέσιμο μόνο για τα άτομα που βρίσκονται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες –
1. Υγιεινές συνθήκες ασταθής ενός μέλους της οικογένειας και απαιτεί νοσηλεία
2. Θάνατος συγγενούς αίματος ή συγγενής μέσω γάμου
3. Σχετική αίματος μπορεί να λείπει
4. Το ακίνητο έχει καταστραφεί από τις φυσικές καταστροφές
Ποια είναι η επιλεξιμότητα κατά την υποβολή αίτησης για ελληνικό διαβατήριο μέσω της Υπηρεσίας Επείγουσας Ανάγκης;
Κατά την υποβολή αίτησης για επείγουσα ελληνική διαβατήριο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης. Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί η απόδειξη του εγγράφου έκτακτης ανάγκης.
Κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν για ένα ελληνικό διαβατήριο, κατάσταση έκτακτης ανάγκης
1. Απόδειξη έκτακτης ανάγκης
2. 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Απόδειξη ταυτότητας
5. Απόδειξη αμοιβής

Sponsored Links

Σημεία που πρέπει να θυμάστε
1. Οι άνθρωποι θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφο σχετικά με την επείγουσα απόδειξη όταν υποβάλλουν αίτηση για διαβατήριο έκτακτης ανάγκης
2. Το έντυπο αίτησης διαβατηρίου έκτακτης ανάγκης μαζί με τα έγγραφα και τις φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν προσωπικά
3. Θα χρειαστεί 1 εργάσιμη ημέρα για να εκδοθεί το ελληνικό διαβατήριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
Βήματα για την υποβολή αίτησης για ελληνικό διαβατήριο με χρήση της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης
1. Πρώτα απ ‘όλα, θα πρέπει να λάβετε το έντυπο αίτησης από ένα γραφείο διαβατηρίου
2. Το επόμενο βήμα θα ήταν να συμπληρώσετε αυτή την αίτηση, γνωστή και ως Δήλωση Αλήθειας
3. Βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε μόνο τις σωστές λεπτομέρειες
4. Συνδέστε τα απαιτούμενα έγγραφα
5. Επίσης, περικλείστε μια έγχρωμη φωτογραφία
6. Και όταν συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης, υποβάλλετε το έντυπο μαζί με τα έγγραφα στο γραφείο διαβατηρίου μόνο σε πρόσωπο
7. Το επόμενο βήμα θα ήταν η καταβολή του τέλους είτε με πιστωτική είτε με χρεωστική κάρτα
8. Μπορεί επίσης να επιλέξει να πληρώσει το ποσό σε μετρητά
Χρόνος επεξεργασίας αιτήσεων έκτακτης ανάγκης στο ελληνικό διαβατήριο
Όταν υποβληθούν όλα τα έγγραφα και το πλήρες έντυπο, θα χρειαστεί περίπου 1 εργάσιμη ημέρα για να εκδοθεί το ελληνικό διαβατήριο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
Τέλη για ένα ελληνικό διαβατήριο
1. € 84. Το 50 είναι το τέλος για ένα διαβατήριο ενηλίκων
2. ότι το ποσό των € 73. 60 είναι το τέλος για ένα παιδί διαβατήριο
Για περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις όσον αφορά το ελληνικό διαβατήριο, μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Εδώ μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τις αμφιβολίες σας σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο που εκδίδεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στον επίσημο ιστότοπο – http://www.passport.gov.gr/en/

Sponsored Links

Ανανέωση της φόρμας ανανέωσης μέσω διαδικτυακής φόρμας ανανέωσης

Sponsored Links

Η λήψη του διαβατηρίου σας είναι ένα σημαντικό πράγμα. Και σε αυτό το άρθρο, αυτό είναι το θέμα που αντιμετωπίσαμε. Μάθετε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το ελληνικό διαβατήριό σας στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Θα γνωρίσετε, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα έγγραφα / τέλη / κριτήρια επιλεξιμότητας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για το ελληνικό διαβατήριο.
Τώρα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, μπορείτε επίσης να ανανεώσετε το ελληνικό διαβατήριό σας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να κατευθυνθείτε στο γραφείο διαβατηρίου για να ανανεώσετε το ελληνικό σας διαβατήριο όταν είστε στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, αν δεν είστε στην ελληνική γλώσσα και είστε σε κάποια άλλη χώρα τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ελληνική πρεσβεία ή προξενείο για να ανανεώσετε το διαβατήριό σας.

Greek Passport              GreekPassport Renewal        Greek Emergency Passport
Ποιος μπορεί να ανανεώσει ένα ελληνικό διαβατήριο;
Μόνο ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να ανανεώσει το ελληνικό διαβατήριό του. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να έχετε ένα πρόσφατα εκδοθέν ή ένα τρέχον διαβατήριο.
Κατάλογος των εγγράφων που απαιτούνται για την ανανέωση του ελληνικού διαβατηρίου
1. Μια έγχρωμη φωτογραφία, πολύ πρόσφατη
2. Το τρέχον ή το διαβατήριο που εκδόθηκε πρόσφατα
3. Έξοδα παραλαβής
4. Και φυσικά, ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης διαβατηρίου

Sponsored Links

Βήματα για την ανανέωση του ελληνικού διαβατηρίου
1. Για να ανανεώσετε ένα διαβατήριο, πρέπει να κατευθυνθείτε προς το γραφείο διαβατηρίου
2. Στο γραφείο διαβατηρίου, συλλέξτε το έντυπο αίτησης ή την Δήλωση Αλήθειας
3. Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης με τις σωστές λεπτομέρειες
4. Επισυνάψτε τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο επίσης
5. Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε μια έγχρωμη φωτογραφία
6. Το επόμενο βήμα θα ήταν να υποβάλετε αυτό το συμπληρωμένο έντυπο μαζί με τα έγγραφα στο γραφείο διαβατηρίου μόνο σε πρόσωπο
7. Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό σε μετρητά
8. Ή κάποιος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
9. Όταν το έντυπο αίτησης διαβατηρίου έχει υποβληθεί με επιτυχία, ο αιτών θα λάβει την επιβεβαίωση
10. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό της αίτησης διαβατηρίου στην απόδειξη παραλαβής
11. Συνιστάται σε όλους να κρατούν προσεκτικά τον αριθμό της αίτησης για μελλοντική χρήση
12. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον αριθμό αίτησης διαβατηρίου, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε το διαβατήριό σας
Ο χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων διαβατηρίου στον ελληνικό χώρο
Θα χρειαστούν περίπου 10 εργάσιμες ημέρες για να ανανεωθεί ένα ελληνικό διαβατήριο. Αλλά ως αιτών, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν υποβληθεί όλα τα έγγραφα και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σωστά.
Ισχύς ελληνικού διαβατηρίου
Βασικά, ένα ελληνικό διαβατήριο ενηλίκων ισχύει για περίπου 5 χρόνια. Εντούτοις, έως ότου ο αιτών γίνει 14 ετών, το διαβατήριο του εν λόγω αιτούντος θα ισχύει μόνο για δύο έτη. δηλαδή από τη στιγμή που έχει εκδοθεί το διαβατήριό τους.
Ποιο είναι το τέλος για την ανανέωση του ελληνικού διαβατηρίου;
Για ένα διαβατήριο ενηλίκων, θα πρέπει να πληρώσετε € 84. 40, ενώ από την άλλη, για το ελληνικό διαβατήριο ενός παιδιού, το τέλος είναι € 73. 60.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο – http://www.passport.gov.gr/en/

Sponsored Links

Εφαρμογή της αίτησης ηλεκτρονικής αίτησης διαβατηρίου της Ελλάδας

Sponsored Links

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για ελληνικό διαβατήριο με αυτό το άρθρο. Να θυμάστε ότι ένα ελληνικό διαβατήριο θα εκδοθεί από το Εθνικό Κέντρο Διαβατηρίων, στην Ελλάδα ή σε ελληνική πρεσβεία / προξενείο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα υποβληθέντα έγγραφα είναι σωστά ή όχι.

Greek Passport              GreekPassport Renewal        Greek Emergency Passport
Καταλάβετε πώς να υποβάλετε αίτηση για ελληνικό διαβατήριο στα ελληνικά σε αυτό το άρθρο. Εκτός αυτού, αναφέρθηκαν με σαφήνεια τα κριτήρια επιλεξιμότητας / τα απαιτούμενα έγγραφα / τα τέλη / η ισχύς ενός ελληνικού διαβατηρίου.
Απλά συνεχίστε να το μετακινείτε στη σελίδα για να μάθετε περισσότερα για το ελληνικό διαβατήριο.
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ελληνικό διαβατήριο;
Μόνο οι πολίτες της Ελλάδας έχουν εκδοθεί το ελληνικό διαβατήριο. Επιπλέον, αν είστε 18 ετών ή περισσότερο, τότε κάντε αίτηση για ένα ενήλικο διαβατήριο ενηλίκων. Ωστόσο, αν είστε κάτω των 18 ετών, τότε χορηγείται παιδί διαβατήριο.
Κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για ενήλικο ελληνικό διαβατήριο
1. 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
2. Πιστοποιητικό γέννησης
3. Απόδειξη ταυτότητας
4. Απόδειξη αμοιβής
5. Πιστοποιητικό γάμου (ισχύει μόνο για λίγα άτομα)

Sponsored Links

Έγγραφα που απαιτούνται για ένα παιδί ελληνικό διαβατήριο
1. 1 έγχρωμη φωτογραφία, πρόσφατη
2. Πιστοποιητικό γέννησης
3. Απόδειξη ταυτότητας
4. Γονική συναίνεση
5. Πιστοποιητικό γάμου γονέων
6. Απόδειξη αμοιβής
Διαδικασία αίτησης για ελληνικό διαβατήριο
1. Πρώτα απ ‘όλα θα πρέπει να συμπληρώσετε το ελληνικό έντυπο αίτησης διαβατηρίου
2. Κάποιος θα μπορεί να πάρει αυτό το έντυπο από το γραφείο διαβατηρίου
3. Αυτή η φόρμα είναι επίσης γνωστή ως Δήλωση Αλήθειας
4. Συμπληρώστε προσεκτικά αυτή τη φόρμα και βεβαιωθείτε ότι δεν κάνετε λάθη κατά την συμπλήρωση αυτής της φόρμας
5. Επισυνάψτε τα έγγραφα που αναφέρονται επίσης σε αυτό το άρθρο
6. Επίσης, επισυνάψτε 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
7. Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε το έντυπο προσωπικά στο γραφείο διαβατηρίου
8. Μετά από αυτό, καταβάλλετε το ποσό είτε σε μετρητά είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
9. Όταν το διαβατήριο έχει υποβληθεί επιτυχώς, θα λάβετε αριθμό αίτησης διαβατηρίου στην επιβεβαίωση
10. Συνιστάται να διατηρείτε προσεκτικά αυτόν τον αριθμό για μελλοντική αναφορά
11. Όπως και με αυτόν τον αριθμό, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το διαβατήριό του
Ο χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων διαβατηρίου στον ελληνικό χώρο
Θα χρειαστούν περίπου 10 εργάσιμες ημέρες για να εκδοθεί ελληνικό διαβατήριο. Ωστόσο, ο υπόλοιπος χρόνος θα εξαρτηθεί από τα υποβληθέντα έγγραφα και τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.
Ισχύς ελληνικού διαβατηρίου
1. Για τους αιτούντες μέχρι 14 ετών, η ισχύς ενός ελληνικού διαβατηρίου είναι 2 έτη από τη στιγμή που έχουν εκδοθεί
2. Ωστόσο, για τους ενήλικες, η εγκυρότητα του ελληνικού διαβατηρίου είναι 5 χρόνια
Τέλη για ένα ελληνικό διαβατήριο
1. Η αμοιβή για ενήλικο ελληνικό διαβατήριο είναι € 84. 40
2. ότι για ένα παιδικό διαβατήριο, το τέλος είναι € 73. 60
Για περισσότερες λεπτομέρειες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο, μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στον επίσημο ιστότοπο – http://www.passport.gov.gr/en/

Sponsored Links

Greek Emergency Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

Get to know as to how a Greek passport can be issued in an emergency; as there are times when we would require a passport at a very short notice. In this article, we have very clearly stated as to what is the eligibility criteria/documents required / fee/application from processing time & many other things.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Ελληνικό Διαβατήριο Διαδικτυακό
Ελληνική διαδικτυακή ανανέωση διαβατηρίου
Ελληνικό διαβατήριο έκτακτης ανάγκης

Keep scrolling this page to know more.

An emergency Greek passport is available only for the people who come under the following circumstances –

 1. Health conditions unstable of a family member & requires hospitalization
 2. Death of a blood relative or a relative through marriage
 3. Blood relative might be missing
 4. The property has been damaged by the natural calamities

What is the eligibility when applying for a Greek passport using the Emergency Service?

When applying for an emergency Greek passport, one has to remember that the applicant must be a Greek citizen. In addition to this, the proof of emergency document is to be submitted.

List of the documents to be submitted for a Greek passport, emergency:

 1. Proof of emergency
 2. 1 recent colour photograph
 3. Birth certificate
 4. Proof of identity
 5. Fee receipt
Sponsored Links

Points to remember:

 1. People will have to submit a document regarding the emergency proof when applying for an emergency passport
 2. The emergency passport application form along with the documents & the photographs have to be submitted in – person
 3. It would take 1 working day to get the Greek passport issued in emergency cases

Steps to apply for a Greek passport using the Emergency Service:

 1. First of all you will have to get the application form from a passport office
 2. Next step would be to complete this application form that is also known as the Statement of Truth
 3. Make sure that you mention the correct details only
 4. Attach the documents that are required
 5. Also enclose a colour photograph
 6. And when the application form is filled, submit the form along with the documents at the passport office in – person only
 7. The next step would be to pay the fee by either using a credit or a debit card
 8. One may also opt to pay the fee in cash

Emergency Greek passport application processing time:

When all the documents & the completely filled form is submitted then it would take about 1 working day to get the Greek passport issued using the emergency service.

Fee for a Greek passport:

 1. € 84. 50 is the fee for an adult passport
 2. Whereas € 73. 60 is the fee for a child passport

For further details or clarification as far as the Greek passport is concerned, you can click on the following link. Here you can clear your doubts regarding the Greek passport being issued in an emergency.

Click on the following link to be directed to the official website – http://www.passport.gov.gr/en/

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online

Greek Passport Renewal Process with Application Form

Sponsored Links

Getting your passport is an important thing. And in this article, this is what we have dealt with. Learn how to renew your Greek passport while in Greece or any other country. You will also get to know the documents required / fee/eligibility criteria among other things. Read on to know more on the Greek passport.

Now with the technological advancements, you can also renew your Greek passport in a short while. All you will have to do is head to the passport office to renew your Greek passport when you are in Greek. However, if you are not in Greek & are in some other country then you would be required to approach a Greek embassy or a consulate to have your passport renewed.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Ελληνικό Διαβατήριο Διαδικτυακό
Ελληνική διαδικτυακή ανανέωση διαβατηρίου
Ελληνικό διαβατήριο έκτακτης ανάγκης

Who can renew a Greek passport?

Only a citizen of Greek can renew their Greek passport. Apart from this, you will have to have a recently issued or a current passport.

List of documents required to get a Greek passport renewed:

 1. A colour photograph, that too recent one
 2. Current or the recently issued passport
 3. Fee receipt
 4. And of course, a completed passport application form
Sponsored Links

Steps to be followed to renew Greek passport:

 1. To renew a passport, you must head to the passport office
 2. At the passport office, collect the application form or the Statement of Truth
 3. Fill the application form with the correct details
 4. Enclose the documents that have been listed in this article as well
 5. Do not forget to attach a colour photograph
 6. Next step would be to submit this completed form along with the documents at the passport office in – person only
 7. Once the above steps are completed, you will have to pay the fee in cash
 8. Or one may also use credit or a debit card
 9. When the passport application form has been successfully submitted, the applicant will receive the acknowledgement
 10. You can find the passport application number on the acknowledgement receipt
 11. It is advised to all that they keep this application number carefully for future use
 12. By using this passport application number, you can also track your passport

Greek passport application processing time:

It would take about 10 working days to get a Greek passport renewed. But as an applicant, you will have to make sure that all the documents have been submitted & the form is filled correctly.

Validity of a Greek passport:

Basically, a Greek adult passport is valid for about 5 years. However, till the applicant turns 14, the said applicant’s passport will be valid for only 2 years; that is from the time their passport has been issued.

What is the fee to get a Greek passport renewed?

For an adult passport, you would be required to pay € 84. 40 while on the other hand, for a child’s Greek passport, the fee is € 73. 60.

For further clarification or information, click on the following link – http://www.passport.gov.gr/en/

Sponsored Links

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Greek Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

Learn how to apply for a Greek passport with this article. Remember that a Greek passport will be issued by the National Passport Center, Greece or at a Greek embassy/consulate. Hence, it is important to know about the documents being submitted are right or not.

Understand as to how to apply for a Greek passport in Greek in this article. In addition to this, we have very clearly mentioned the eligibility criteria/documents required / fees/validity of a Greek passport.

Just keep scrolling this page to know more about the Greek passport.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Ελληνικό Διαβατήριο Διαδικτυακό
Ελληνική διαδικτυακή ανανέωση διαβατηρίου
Ελληνικό διαβατήριο έκτακτης ανάγκης

Who can apply for a Greek passport?

Only the citizens of Greek are issued the Greek passport. Moreover, if you are 18 years or more; then apply for an adult Greek passport. However, if you are below 18 years then child passport is issued to you.

List of documents required to be submitted when applying for an adult Greek passport:

 1. 1 colour recent photograph
 2. Birth certificate
 3. Identity proof
 4. Fee receipt
 5. Marriage certificate (applicable only to a few people)
Sponsored Links

Documents required for a child Greek passport:

 1. 1 colour photograph, recent one
 2. Birth certificate
 3. Identity proof
 4. Parental consent
 5. Parent’s marriage certificate
 6. Fee receipt

Process to apply for a Greek passport:

 1. First of all you will have to fill the Greek passport application form
 2. One will be able to get this form from the passport office
 3. This form is also known as the Statement of Truth
 4. Fill this form carefully & see to it that you do not make mistakes when filling this form
 5. Attach the documents that have also been listed in this article
 6. Also enclose 1 recent colour photograph
 7. You would be required to submit the form in – person at the passport office
 8. After this, pay the fee either in cash or using a credit or a debit card
 9. When the passport has been successfully submitted, you will receive a passport application number on the acknowledgement
 10. It is advised that you keep this number carefully for future reference
 11. As with this number, one can even track their passport

Greek passport application processing time:

It would take about 10 working days to get a Greek passport issued. However, the rest of the time taken would depend on the documents submitted & the number of applications received.

Validity of a Greek passport:

 1. For the applicants up to 14 years old, the validity of a Greek passport is 2 years from the time they have been issued
 2. However, for the adults, a Greek passport’s validity is 5 years

Fee for a Greek passport:

 1. The fee for an adult Greek passport is € 84. 40
 2. Whereas for a child passport, the fee is € 73. 60

For further details or more information regarding the Greek passport, you may click on the following link to be directed to the official website – http://www.passport.gov.gr/en/

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online