ქართული პასპორტის განახლების ფორმა განახლდება

Sponsored Links

საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია თავისი პასპორტები ძალიან მარტივად განაახლოს. ეს შეიძლება გაკეთდეს მსოფლიოს ნებისმიერ ნაწილში, თუ თქვენ ხართ ქართველი. კონკრეტულად, თუ განმცხადებელი საქართველოშია, მაშინ მათ შეუძლიათ პასპორტის განახლება, პასპორტის განახლებისთვის.

Apply Georgian Passport                             Renew Georgian Passport
თუმცა, თუ განმცხადებელი სხვა ქვეყანაში იმყოფება მაშინ განმცხადებელს უნდა გადასულიყო საქართველოს საელჩოში ან საქართველოს საკონსულოში, რათა მიიღონ განახლების პროცესი.
ქართული პასპორტის განახლების უფლებამოსილების კრიტერიუმი
საქართველოს პასპორტის განახლებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ (1) განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და (2) რომ თქვენ უნდა ჩაეტარებინა ქართული პასპორტი (რომელიც შეიძლება იყოს ძველი ან მიმდინარე პასპორტი).
განმცხადებლის ასაკიდან გამომდინარე, პასპორტი განახლდება. აქედან გამომდინარეობს, რომ თქვენ იცით, რომ განმცხადებლის ასაკის ასაკია.
საქართველოს პასპორტის განახლებისთვის წარსადგენი დოკუმენტები
1. მიმდინარე ან ცოტა ხნის წინ გამოშვებული საქართველოს პასპორტი
2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
3. 2 ბიომეტრიული ფოტომასალა
4. ქორწინების მოწმობა (გამოიყენება მხოლოდ რამდენიმე განმცხადებელს)
5. რეზიდენციის მტკიცებულება
6. საფასურის ქვითარი

Sponsored Links

ნაბიჯები ქართული პასპორტის განახლებისთვის
1. პასპორტის განახლების მისაღებად პასპორტის საფასურიდან უნდა მიიღოთ საქართველოს პასპორტის განახლების განაცხადის ფორმა
2. ფიზიკური პირები ასევე შეუძლიათ ჩამოტვირთოთ განაცხადის განახლების ფორმა პასპორტის გაცემის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან
3. როდესაც თქვენ მიიღებთ ფორმას, შეავსეთ იგი სწორი დეტალებით
4. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შეავსოთ დოკუმენტაცია განაცხადის ფორმაში
5. თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ დაურთოთ დოკუმენტები, მაშინ შეხედეთ ზემოთ მოცემულ დოკუმენტებს
6. განმცხადებლებს მოეთხოვებათ პასპორტის ოფისში განაცხადის ფორმის წარდგენა
7. განმცხადებლები მიიღებენ აღიარებას
8. მიუხედავად ამისა, პასპორტი განაცხადის ნომრის გარდა ამ აღიარებას გადაეცემა განმცხადებელს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფორმა წარმატებით იქნა წარმოდგენილი
9. გამოიყენე ეს პასპორტი განაცხადის ნომერი და დანიშნოს დანიშვნა უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ე.წ. ბიომეტრიულ დეტალებზე
10. ეს დეტალები მოიცავს თითის ანაბეჭდების / ხელმოწერის და დიახ, ფოტოსურათის ჩათვლით
საქართველოს პასპორტის განახლების საფასური
1. თუ იმავე დღეს განახლებული პასპორტის მიღება გსურთ, მაშინ გადაიხადე 205 ლარი
2. მეორე სამუშაო დღეს პასპორტის მისაღებად საფასური შეადგენს 190 ლარს
3. მე -3 სამუშაო დღეს, 150 ლარის გადახდა
4. მე -5 სამუშაო დღეს, საფასური შეადგენს 120 ლარს
5. თუ დაველოდებით მე -10 სამუშაო დღეს, საფასური შეადგენს 100 ლარს
საქართველოს პასპორტის განახლების განაცხადის დამუშავების დრო
განმცხადებელს უნდა გადაეგზავნოს შევსებული განაცხადის ფორმა, ასევე დოკუმენტები და მიმდინარე ან ახლანდელი პასპორტი.
ქართული პასპორტის შემდგომი განმარტებისთვის დააწკაპუნეთ ბმულზე, რომელიც მითითებულია ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://sda.gov.ge/?page_id=7417&lang=en

Sponsored Links

საქართველოს პასპორტის ონლაინ განაცხადის ფორმის ჩამოტვირთვა

Sponsored Links

შეიტყვეთ, თუ როგორ უნდა მიმართოთ ქართულ პასპორტს საქართველოში ან ამ საელჩოში.
საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მისაღებად დასაშვებობის კრიტერიუმი
საქართველოს პასპორტის მისაღებად განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. პასპორტი გაიცემა განმცხადებლის ასაკის მიხედვით, როგორც იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი 18 წლამდე ასაკისაა, მაშინ ის გაიცემა ბავშვის პასპორტი, ხოლო თუ განმცხადებლის ასაკი 18 ან მეტია განმცხადებლის გაიცემა ზრდასრული პასპორტი.

Apply Georgian Passport                             Renew Georgian Passport
ზრდასრული ქართული პასპორტისთვის წარსადგენი დოკუმენტები
1. პირადობის მოწმობა
2. 2 ბიომეტრიული ფოტომასალა
3. ქორწინების მოწმობა
4. რეზიდენციის მტკიცებულება
5. საფასურის ქვითარი
საქართველოს პასპორტისთვის საჭირო დოკუმენტები
1. დაბადების მოწმობა
2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
3. 2 ბიომეტრიული ფოტომასალა
4. მშობლის თანხმობა
5. მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათი ქორწინების მოწმობა
6. საფასურის ქვითარი

Sponsored Links

საქართველოს პასპორტის გასაჩივრების წესი
1. პასპორტის სააპელაციო ფორმის მისაღებად პასპორტის ან პასპორტის ოფისის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე უნდა მივიდნენ
2. მას შემდეგ, რაც თქვენ მიიღებთ ფორმას, სწორად შეავსეთ სწორი დეტალები
3. შემდეგი ნაბიჯი იქნებოდა ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილი დოკუმენტების დამაგრება
4. თუ ზემოთ აღნიშნული ნაბიჯები დასრულდება, განმცხადებელს უნდა გადაეგზავნოს პასპორტის ოფისში განაცხადის ფორმის წარდგენის მიზნით
5. განმცხადებელს შეუძლია გადაიხადოს გადამამუშავებელი საფასური ან ნაღდი ფულის ან არჩევა სადებეტო / საკრედიტო ბარათის გადახდაზე
6. საქართველოს პასპორტის სააპელაციო ფორმის წარმატებით წარდგენისას განმცხადებელი მიიღებს პასპორტის ნომერს
7. პასპორტის განაცხადის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ აღიარებაზე
8. ამ განაცხადის ნომერი გამოიყენეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დანიშვნის დანიშვნის შესახებ
9. ეს დანიშვნა იქნება საჭირო იმისათვის, რომ განმცხადებლის ბიომეტრიული მონაცემები მიიღოთ
10. ბიჯური ბეჭდავს / ხელმოწერის / ფოტოსურათი შედის ამ ბიომეტრიულ დეტალებში
საქართველოს პასპორტის საფასური
1. პასპორტის მისაღებად მე -10 სამუშაო დღეს პასპორტის საფასური შეადგენს 100 ლარს
2. თუ გსურთ პასპორტის მიღება მე -5 სამუშაო დღეს, საფასური შეადგენს 120 ლარს
3. მე -3 სამუშაო დღეს პასპორტის მისაღებად საფასური შეადგენს 150 ლარს
4. 190 ლარი არის მეორე სამუშაო დღეს გაცემული პასპორტი
5. თუმცა, თუ გსურთ პასპორტის მიღება იმავე დღეს, მაშინ 205 ლარი არის პასპორტის საფასური
საქართველოს პასპორტის განაცხადის დამუშავების დრო
განმცხადებელს შეუძლია მიიღოს პასპორტი 10-დან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ მათ სწორად აწვდიან ყველა დოკუმენტს და განაცხადის ფორმა შევსებულია სწორად. უფრო მეტიც, განმცხადებელს უნდა მიმართოს მხოლოდ ქართულ პასპორტს მხოლოდ პიროვნებაზე.
განმცხადებლებს ექნებათ დაინახონ, რომ მათ პასპორტის ოფისში წასვლისას ორიგინალი დოკუმენტები მიიღონ.
ქართული პასპორტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დააჭირეთ შემდეგ ბმულს – http://sda.gov.ge/?page_id=7417&lang=en ოფიციალურ ვებგვერდზე.

Sponsored Links

Georgian Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

Learn how to apply for a Georgian passport either in Georgia or at an embassy in this article.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

საქართველოს პასპორტი                           საქართველოს პასპორტის განახლება

Eligibility criteria to apply for a Georgian passport:

To get a Georgian passport, the applicant has to be a citizen of Georgia. And the passport is issued to the citizen according to the age of the applicant as in if the applicant is under 18 years of age, then she/he will be issued a child Georgian passport while if the applicant’s age is 18 or over that the applicant is issued an adult passport.

Documents to be submitted for an adult Georgian passport:

 1. Identity card
 2. 2 biometric photographs
 3. Marriage certificate
 4. Residence proof
 5. Fee receipt

Documents required for a child Georgian passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. 2 bio – metric photographs
 4. Parental consent
 5. Parent’s identification documents & their marriage certificate
 6. Fee receipt
Sponsored Links

Procedure to apply for a Georgian passport:

 1. One will have to either go to the official website of the passport office or the passport office to get the passport application form
 2. Once you get the form, fill it correctly with the right details
 3. Next step would to attach the documents that have also been listed in this article
 4. When the above steps are completed, the applicant will have to go to the passport office in order to submit the application form
 5. The applicant can pay the processing fee either in cash or opt for a debit / credit card payment
 6. On the successful submission of the Georgian passport application form, the applicant will receive the passport application number
 7. This passport application number can be found on the acknowledgement
 8. Use this application number to schedule an appointment with the authorities
 9. This appointment will be required so that the applicant’s bio – metric details are taken
 10. Finger prints / signature / photograph are included in these bio – metric details

Georgian passport fees:

 1. To get the passport on the 10th business day passport fee is 100 GEL
 2. If you wish to get the passport on the 5th business day, fee is 120 GEL
 3. 150 GEL is the fee to get the passport on the 3rd working day
 4. 190 GEL is the fee to have the passport issued by the 2nd working day
 5. However, if you wish to get the passport on the same day, then 205 GEL is the passport fee

Georgian passport application processing time:

The applicant can receive their passport in 10 to 15 working days provided they have given all the documents correctly & when the application form has been filled properly. Moreover, the applicant has to apply for a Georgian passport in – person only.

The applicants will have to see to it that they take original documents with them when they go to the passport office.

For more information on Georgian passports, click on the following link – http://sda.gov.ge/?page_id=7417&lang=en to go the official website.

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online

Georgian Passport Renewal Process with Application Form

Sponsored Links

Citizens of Georgia can have their passports renewed very easily. This can be done from any part of the world provided you are a Georgian. To be specific, if the applicant is in Georgia then they can head to the passport office to have their passports renewed.

However, if the applicant is in some other country then the applicant has to go to the Georgian embassy or a Georgian consulate to get the renewal process going.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

საქართველოს პასპორტი                           საქართველოს პასპორტის განახლება

Eligibility criteria to renew a Georgian passport:

To have the Georgian passport renewed, the most important things are that (1) the applicant has to be a citizen of Georgia & (2) that you should hold a Georgian passport (which can be either an old one or a current passport).

And as per the age of the applicant, the passport is renewed. Hence it is advised that you are aware of the age of the applicant’s age.

Documents to be submitted to renew a Georgian passport:

 1. Current or the recently issued Georgian passport
 2. Proof of identity
 3. 2 biometric photographs
 4. Marriage certificate (it is applicable to a few applicants only)
 5. Proof of residence
 6. Fee receipt
Sponsored Links

Steps to renew a Georgian passport:

 1. To get a Georgian passport renewed, one should get the Georgian passport renewal application form from the passport office
 2. Individuals can also download the application renewal form from the passport issuing official website
 3. When you take the form, fill it with the correct details
 4. Do not forget to attach the documents to the application form
 5. If you are not sure about the documents to be attached, then have a look at the documents list given above
 6. The applicants will next be required to submit the application form at the passport office
 7. The applicants shall then receive an acknowledgement
 8. However, this acknowledgement apart from the passport application number is given to the applicant only when the form has been successfully submitted
 9. Make use of this passport application number & schedule an appointment to give the authorities the so – called bio – metric details
 10. These details are inclusive of the finger prints / signature & yes, the photograph

Georgian passport renewal fees:

 1. If you wish to get the passport renewed on the same day then pay 205 GEL
 2. To get the passport on the 2nd working day, fee is 190 GEL
 3. For the 3rd working day, pay 150 GEL
 4. While for the 5th working day, fee is 120 GEL
 5. And if you can wait till the 10th business day, fee is 100 GEL

Georgian passport renewal application processing time:

To have the passport renewed at the earliest the applicant has to submit the filled – in application form as well as the documents & the current or the recently issued passport.

For further clarification on the Georgian passport, click on the link given here to be directed to the official website – http://sda.gov.ge/?page_id=7417&lang=en

Sponsored Links

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport