Eesti kiirendatud pass

Sponsored Links

Nüüd saavad Eesti kodanikud taotleda Eesti passi kiireloomulises teenistuses või kiirendatud teeninduses kas teenindusbüroodes Eestis või välisriikide esindustes teistes riikides.

Estonian Passport Online         Estonian Passport Renewal   Estonia Exepidited Passport 
Õppige, kuidas taotleda Eesti passi kiirmenetluses.
Millised on Eesti passi taotlemise abikõlblikkuse kriteeriumid, kasutades kiirendatud teenust?
1. Eesti passi taotlemiseks kiirmenetluses peab taotleja olema Eesti kodanik
2. Taotlejal peab olema ka pass
Eesti passi kiirmenetluse saamiseks vajalikud dokumendid
1. Identiteedi tõendamine
2. Abielu tunnistus kehtib ainult mõne taotleja kohta
3. 1 värvi värske foto
4. Tasu kättesaamine

Sponsored Links

Eesti passi taotlemise kiirmenetlus
1. Eesti passi saamiseks kiirendatud teenuse abil tuleb teenindusbüroodele kohtumisi planeerida
2. Taotleja peab ootama, et ametisse nimetamine kinnitaks teenindusbüroos
3. Kui kohtumine on kinnitatud, peate minema teenindusbüroosse
4. Samuti peate kandma dokumendid kontorisse
5. Kui jõuate sinna, peate te täitma passi taotluse vormi
6. Kinnitage passid väljastamiseks vajalikud dokumendid
7. Need dokumendid on loetletud ka käesolevas artiklis
8. Siis peate tasuma passi tasu või töötlemiskulud
9. Tasu saab tasuda sularahas või edastada internetis
10. Samuti võite valida tasu maksmise krediidi- või deebetkaardi abil
11. Pärast eespool nimetatud formaalsuste täitmist peab taotleja esitama vormi koos dokumendiga kontoris
12. Kui passi taotluse vorm on esitatud, peab taotleja andma ametiasutustele biomeetriliste andmete üksikasjad
13. Need biomeetrilised andmed sisaldavad sõrmejälgi / allkirja / fotot
Märge
1. Kiirendatud teenuse kaudu välja antud Eesti passid antakse ainult neile taotlejatele, kellel on juba Eesti pass
2. Kui soovite passi saada, peate selle taotlema ainult Tallinna teenindusbüroodes
3. Teine asi on see, et peate mitte ainult rakendama, vaid koguma ka passi teenindusbüroodelt
Eesti passi tasu kiirendatud teenuse kasutamisel
Kui taotleja on taotlenud passi kiirendatud menetluse korras, on passi tasu või töötlemislõiv 58 eurot.
Eesti passi taotluse töötlemise aeg kiirendatud teenistuses
Passi väljastamiseks kiirmenetluses peab taotleja ootama umbes 2 päeva, kui pass väljastatakse ainult siis, kui kõik dokumendid on esitatud ja menetlused on järgitud.

Sponsored Links

Online Passi uuendamise vormi uuendamise samm

Eesti passi pikendab Politsei- ja Piirivalveamet, mida tuntakse ka Politsei- ja Piirivalveametina. Sisuliselt võivad Eesti kodanikud Eesti passi uuendada. Nad võivad oma Eesti passi uuendada kas teenindusbüroodes Eestis või Eesti saatkonnas.

Sponsored Links

Estonian Passport Online         Estonian Passport Renewal   Estonia Exepidited Passport 

Lugege seda artiklit, et rohkem teada saada, kuidas Eesti passi uuendada. Lisaks sellele saate teada ka teisi asju, mis on seotud Eesti passidega.
Millised on Eesti passi pikendamise abikõlblikkuse kriteeriumid?
Eesti passi uuendamiseks peate olema Eesti Vabariigi kodanik. Peale selle peate olema Eesti passi omanik. See pass väljastatakse taotleja vanuse järgi, kuna seal on põhimõtteliselt 2 kategooriat, nimelt (1) lapspääs ja (2) täiskasvanud pass.
Eesti passi pikendamiseks esitatavate dokumentide loetelu
1. Praegune või hiljuti väljastatud Eesti pass
2. Isikut tõendav dokument
3. 1 värvi värske foto
4. Abielu tunnistus (käesolevat dokumenti kohaldatakse ainult mõne taotleja kohta)
5. Tasu kättesaamine

Sponsored Links

Eesti passi pikendamise samm
1. Selleks, et saada passi uuendamise taotluse vorm, tuleb minna teenindusbüroosse
2. Või saate seda ka veebis saata, edastades oma nime ja e-posti aadressi asjaomastele asutustele
3. Taotleja peab selle uuendamise taotluse vormi täitma väga targalt
4. Järgmisel etapil peab taotleja lisama dokumendid, mis tuleb esitada koos passi uuendamise taotlusvormiga
5. Taotleja võib tasuda töötlemislõivu, mida nimetatakse ka passide tasudeks ametiasutustele
6. Tasu saab tasuda veebipõhise ülekande teel või sularahas, kasutades deebetti või krediitkaarti
7. Järgmine samm on esitada (isiklikult) politsei- ja piirivalveameti taotlusvorm
8. Taotluse uuendamise taotluse edastamise ajal saate kinnituse
9. Kasutage seda rakenduse numbrit, et ajakavaga kohtuda ametiasutustega
10. See kohtumine on vajalik, et anda biomeetrilised andmed, mis sisaldavad sõrmejälgi / fotot ja taotleja allkirja

Sponsored Links

Eesti passi tasu
1. 20 eurot on lapse eest makstav pass Eesti pass
2. Kui 40 eurot on tasu täiskasvanute passi kätte saamiseks
Milline on Eesti passi kehtivus?
Sisuliselt kehtib Eesti pass umbes viie aasta jooksul alates väljaandmise kuupäevast.
Eesti passi uuendamise taotluse menetlemise aeg
Kui tõendamisprotsess on lõpule viidud, saab taotleja 30 tööpäeva jooksul passi uuendada. Aeg võetakse aega, kui kõik dokumendid koos passi uuendamise taotluse vormiga on edukalt esitatud.

Eesti passi elektroonilise taotlusvormi kasutamine

Politsei ja Piirivalveameti või Politsei- ja Piirivalveameti Eesti kodanikele väljastatakse Eesti pass, kui kodanikud taotlevad passi Eestis. Siiski, kui nad taotlevad Eesti passi teistes riikides, peavad nad minema Eesti välisesindustele.
Lugege seda artiklit, et saada rohkem teada, kuidas taotleda Eesti passi.
Eesti passi taotlemise kriteeriumid

Estonian Passport Online         Estonian Passport Renewal   Estonia Exepidited Passport 
1. Sisuliselt peab taotleja olema Eesti kodanik
2. Kui taotleja vanus on üle 15 aasta, antakse neile täiskasvanute pass
3. Kuigi ülejäänud kodanikud saavad lapse eest Eesti passi
Täiskasvanute passi jaoks vajalikud dokumendid
1. Identiteedi tõendamine
2. 1 värvi värske foto
3. Abielu tunnistus (kehtib ainult mõne taotleja kohta)
4. Tasu kättesaamine

Sponsored Links

Lapsele vajalikud dokumendid Eesti pass
1. Identiteedi tõendamine
2. Sünnitunnistus
3. 1 värvi värske foto
4. Tasu kättesaamine
5. Vanemate nõusolek
6. Vanemate identifitseerimine koos abielutõendiga
Eesti passi taotlemise protsess
1. Passi taotluse vormi saamiseks peate pöörduma postkontorisse
2. Täitke see passitaotluse vorm väga hoolikalt
3. Järgmine samm oleks, et taotleja peab lisama vajalikud dokumendid
4. Dokumendid, mis tuleb lisada, on loetletud allpool
5. Tasu tasumine sularahas või krediit- või deebetkaardiga
6. Samuti on võimalik valida tasu maksmine veebipõhise ülekandemeetodi abil
7. Taotleja on kohustatud esitama passi taotlemise avalduse Politsei- ja Piirivalveametis isiklikult, kuna see väljastab passi
8. Kui taotlus on edukalt esitatud, saate passi taotluse numbri
9. Passi taotluse number on kinnituskirjas
10. Taotleja peab kasutama selle taotluse numbrit, et kavandada biomeetriliste andmete määramine
11. Ametisse nimetamise päeval peate minema kontorisse ja esitama selliseid üksikasju nagu fotode / allkira / sõrmejäljed
Märge
Taotleja saab taotlusvormi täita veebis (kui nad saavad taotlusvormi e-posti manusena) ja järgige seal olevat protsessi, mis täidab vormi ja esitab selle teenindusbüroos.
Eesti passi tasu
1. Kui taotlejale väljastatakse pass, kes on alla 15-aastane, on passi tasu 20 eurot
2. Täiskasvanute passi eest on tasu 40 eurot
Eesti passi kehtivus
Eesti pass on kehtiv 5 aastat alates selle väljaandmise kuupäevast.
Eesti passi taotluse menetlemise aeg
Eesti pass väljastatakse tavaliselt 30 päeva jooksul ja aeg arvutatakse ajahetkega, mil ametiasutused saavad passi taotluse vormi.

Sponsored Links

Estonian Passport expedited service procedure with Application Form

Sponsored Links

Now the citizens of Estonia will be able to apply for an Estonian passport in the fast track service or the expedited service either at the Service Offices in Estonia or at the Foreign Representative offices in other countries.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Learn how to apply for an Estonian passport in expedited procedure.

Eesti pass                 Eesti passi uuendamine                 Eesti kiirendatud pass

What is the eligibility criteria to apply for an Estonian passport using the expedited service?

 1. To apply for an Estonian passport in the expedited procedure, the applicant has to be a citizen of Estonia
 2. The applicant has to hold the passport as well

Documents required to get the Estonian passport in expedited procedure:

 1. Proof of identity
 2. Marriage certificate, it is applicable to a few applicants only
 3. 1 colour recent photograph
 4. Fee receipt
Sponsored Links

Procedure to apply for an Estonian passport in expedited procedure:

 1. To get an Estonian passport using the expedited service, one will have to schedule an appointment at the Service Offices
 2. The applicant will have to wait for the appointment at the Service Office to be confirmed
 3. Once the appointment is confirmed, you will have to go to the Service Office
 4. You will also have to carry the documents to the office
 5. When you reach there, you would be required to fill the passport application form
 6. Attach the documents that are required to get the passport issued
 7. These documents have been listed in this article as well
 8. You will then have to pay the passport fee or the processing charges
 9. Fee can be paid in cash or transferred online
 10. You may also opt for the payment of the fee with the help of a credit or a debit card
 11. Once the above formalities are completed, the applicant must submit the form along with the documents at the office
 12. When the passport application form has been submitted, the applicant has to give the bio – metric details to the authorities
 13. These bio – metric details include finger prints / signature / photograph

Note:

 1. The Estonian passports issued via the expedited service are given only to those applicants who already have an Estonian passport
 2. When you wish to get the passport, you will have to apply for it only at the Tallin Services Offices
 3. Another thing is that you will have to not only apply but also collect the passport from the Services Offices

Estonian passport fee when using expedited service:

When an applicant has applied for an Estonian passport in the expedited procedure, the passport fee or the processing charge is € 58.

Estonian passport application processing time in the expedited service

To get the passport issued in the expedited procedure, the applicant will have to wait for about 2 days as the passport is issued only when all the documents have been submitted & the procedures followed.

If you wish to clarify your doubts or have some more information on the Estonian passports then you may click on the link mentioned here as you will be directed to the official website – https://www.politsei.ee/en/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/eesti-kodaniku-pass/

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online

Estonian Passport Renewal Process with Application Form

Sponsored Links

Estonian passports are renewed by the Police & Border Guard Board which is also known as the Politsei – ja Piirivalveameti. Essentially, Estonian passports can be renewed by the citizens of Estonia. They can renew their Estonian passport either at the Service Offices when in Estonia or at the Estonian embassy.

Sponsored Links

Eesti pass                 Eesti passi uuendamine                 Eesti kiirendatud pass

Read this article to know more about how to renew an Estonian passport. In addition to this also get to know the other things related to the Estonian passports.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

What is the eligibility criteria to renew an Estonian passport?

To get the Estonian passport renewed, you will have to be a national of the Republic of Estonia. Apart from this, you will have to be a holder of the Estonian passport. This passport is issued according to the age of the applicant as there are basically 2 categories namely (1) child passport & (2) adult passport.

List of documents to be submitted to renew an Estonian passport:

 1. Current or a recently issued Estonian passport
 2. Identity proof
 3. 1 colour recent photograph
 4. Marriage certificate (this document is applicable only to a few applicants)
 5. Fee receipt
Sponsored Links

Steps to renew an Estonian passport:

 1. One will have to go to the Service office to get the passport renewal application form
 2. Or you can also get it online by sending across your name as well as the e – mail address to the concerned authorities
 3. The applicant has to then fill this renewal application form very wisely
 4. In the next step, the applicant has to attach the documents that are required to be given along with the passport renewal application form
 5. The applicant can pay the processing fee which is also known as the passport charges to the authorities
 6. The fee can be paid through an online transfer or in cash or using a debit or a credit card
 7. Next step is to submit (in – person) the application form at the Police & Border Guard Board
 8. At the time when the renewal application is successfully submitted, you shall receive the acknowledgement
 9. Make use of this application number to schedule an appointment with the authorities
 10. This appointment would be required to give the bio – metric details which include finger prints / photograph & the signature of the applicant
Sponsored Links

Estonian passport fee:

 1. € 20 is the fee for a child Estonian passport
 2. While € 40 is the fee to get hold of an adult passport

What is the validity of an Estonian passport?

Essentially, an Estonian passport will be valid for about 5 years from the date of issue.

Estonian passport renewal application processing time

Once the verification process is completed, an applicant can get the passport renewed in 30 business days. The time taken is from the time all the documents along with the passport renewal application form have been successfully submitted.

For more details about the Estonian passport renewal application, click on the following link – https://www.politsei.ee/en/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/eesti-kodaniku-pass/

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Estonian Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

An Estonian passport is issued to the citizens of the Republic of Estonia by the Politsei – ja Piirivalveameti or the Police & Border Guard Board when the citizens apply for a passport in Estonia. However, if they apply for an Estonian passport in other countries then they will have to go to the Estonian foreign representations.

Read this article to know more about how to apply for an Estonian passport.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Eesti pass                 Eesti passi uuendamine                 Eesti kiirendatud pass

Eligibility criteria to apply for an Estonian passport:

 1. Essentially, the applicant has to be a citizen of Estonia
 2. And if the age of the applicant is above 15 years, then they will be issued an adult passport
 3. While the rest of the citizens will get a child Estonian passport

Documents required for an adult Estonian passport:

 1. Proof of identity
 2. 1 colour recent photograph
 3. Marriage certificate (applicable only to a few applicants)
 4. Fee receipt
Sponsored Links

Documents required for a child Estonian passport:

 1. Proof of identity
 2. Birth certificate
 3. 1 colour recent photograph
 4. Fee receipt
 5. Parental consent
 6. Parent’s identification along with their marriage certificate

Process to apply for an Estonian passport:

 1. One will have to head to the post office to get the passport application form
 2. Fill this passport application form very carefully
 3. The next step would be that the applicant will have to enclose the required documents
 4. The documents which are to be attached have been listed below
 5. Pay the fee in cash or through a credit or a debit card
 6. One can also opt for the payment of the fee through the online transferring method
 7. The applicant will be required to submit the passport application form in – person at the Police & Border Guard Board as this deprtment issues the passport
 8. When the application has been successfully submitted, you shall receive the passport application number
 9. This passport application number can be found on the acknowledgement
 10. The applicant must make use of this application number to schedule a bio – metric data appointment
 11. On the day of the appointment, you will have to go to the office & provide details such as photograph / signature / finger prints

Note:

An applicant can fill the application form online (when they receive the application form through an e – mail attachment) & follow the process from there that is filling the form & submitting it at the Service Office.

Estonian passport fee:

 1. For the passport that is to be issued to the applicant who is under the age of 15 years, the passport fee is € 20
 2. For an adult Estonian passport, fee is € 40

Validity of an Estonian passport:

An Estonian passport is valid for 5 years that is from the date it is issued.

Estonian passport application processing time

An Estonian passport is usually issued in 30 days & the time taken is calculated from the time the authorities receive the passport application form.

For more details about the Estonian passport, click on the following link – https://www.politsei.ee/en/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/eesti-kodaniku-pass/

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online