België Emergency Passport

Sponsored Links

Paspoort is een belangrijk reisdocument dat we zouden moeten hebben als er al plannen zijn om de grenzen over te steken. En wat de Belgische burgers betreft, kunnen ze een Belgisch paspoort aanvragen bij de gemeente waar ze wonen.

Renew Belgium Passport Online                      Belgium Emergency Passport

Apply Belgium Passport Online                                   Child Passport

Zelfs de Belgische burgers die in het buitenland verblijven, kunnen een Belgisch paspoort aanvragen bij het Belgische consulaat of bij een Belgische ambassade. Vandaar dat de Belgische autoriteiten het een probleemloze taak hebben gemaakt voor het volk om zelfs in een noodgeval een Belgisch paspoort aan te vragen.
Mogelijk om in geval van nood een Belgisch paspoort te krijgen
Het is nu mogelijk om alleen in noodgevallen een Belgisch paspoort aan te vragen wanneer de grond of de reden daarvoor gerechtvaardigd is. Vandaar dat je in geen geval een Belgisch paspoort kunt aanvragen voor onnodige of ondoordachte redenen.
In aanmerking komen voor een Belgisch paspoort in geval van nood
1. In principe moet de aanvrager een burger van België zijn
2. Volgende bewijs van de oorzaak, zoals in de reden moet worden gerechtvaardigd om het paspoort afgegeven in geval van nood te krijgen
Lijst met documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een Belgisch paspoort in geval van nood
1. U moet eerst het volledig ingevulde aanvraagformulier indienen
2. Recent paspoort (indien beschikbaar)
3. Bewijs van identiteit of het Belgische identificatiebewijs
4. Kleurenfoto

Sponsored Links

Proces van het toepassen van een Belgisch paspoort in geval van nood
1. Om deze urgente aanvragen op zijn vroegst goedgekeurd te krijgen, komt de FODO of de Buitenlandse overheidsdienst Buitenlandse Zaken in beeld
2. Er is een programma dat de buitenlandse openbare dienst buitenlandse zaken machtigt om de tijdelijke paspoorten op humanitaire gronden af ​​te geven
3. Deze tijdelijke paspoorten zijn echter slechts ongeveer 6 maanden geldig
4. Daarom moet u bij het aanvragen van een Belgisch paspoort onder de noodsituaties ervoor zorgen dat de ingediende documenten en het ingevulde formulier correct zijn
Dien het aanvraagformulier voor een Belgisch paspoort in
1. Aanvragers dienen het aanvraagformulier in te dienen bij het paspoortkantoor van de Buitenlandse Openbare Dienst Buitenlandse Zaken / FPSFA tijdens de kantooruren
2. In geval van een noodsituatie na de kantooruren, ontvangt u de tijdelijke paspoorten van het personeel van de buitenlandse openbare dienst dat dienstdoet
3. + 32 2 501 81 11 = door dit telefoonnummer te bellen, kunt u contact opnemen met de binnendienst van de buitenlandse openbare dienst Buitenlandse Zaken
4. De betrokken officieren zullen u van daaruit kunnen begeleiden, zodat u op zijn vroegst het paspoort krijgt
Fee voor een Belgisch paspoort (noodsituatie)
De vergoeding voor een Belgisch paspoort dat wordt uitgegeven in een noodgeval, varieert naargelang extra kosten worden toegevoegd. En hier hebben we duidelijk de vergoeding voor hetzelfde aangegeven. Bekijk het maar –
1. Voor minderjarigen die personen zijn die jonger zijn dan 18 jaar, moet € 210 worden betaald als de toeslag voor het noodpaspoort
2. Terwijl voor de majoor of de mensen die ouder zijn dan 18 jaar is vereist om € 240 te betalen, dat is de noodpaspoortvergoeding
Belangrijke punten om te onthouden
Het is aan te raden om alle vereiste documenten gereed te hebben voordat u in deze situatie een paspoort aanvraagt. Bovendien moet u het paspoort persoonlijk verzamelen.

Sponsored Links

Stappen om België-paspoort online te vernieuwen

Sponsored Links

Het gebeurt met veel mensen die er zijn en dus is er niets nieuws aan. Hier hebben we het over de Belgische paspoorten die zeker ooit zullen vervallen. En als u in deze categorie bent, dan is dit artikel over het proces van het verlengen van een paspoort geschikt voor u.
In genoemd artikel hebben we heel duidelijk aangegeven dat het paspoort wordt vernieuwd, afgezien van het leren kennen van het aanvraagformulier / selectiecriteria / documenten / vergoedingen enz. Dus blijf scrollen op de pagina om meer te weten.

Renew Belgium Passport Online                      Belgium Emergency Passport

Apply Belgium Passport Online                                   Child Passport

Ontvang het Belgische aanvraagformulier
1. Als u in België verblijft, kunt u de aanvraag voor een Belgisch paspoort downloaden van de website of naar het gemeentehuis gaan om het aanvraagformulier te ontvangen
2. Als u echter in het buitenland verblijft, kunt u het aanvraagformulier afhalen bij het Belgische consulaat of bij de ambassade
Geschiktheidscriteria om het Belgische paspoort te laten vernieuwen
1. Het belangrijkste is dat om een ​​Belgisch paspoort te laten vernieuwen, je een Belg moet zijn
2. De volgende regel is dat je een Belgisch paspoort moet hebben

Sponsored Links

Lijst met documenten vereist voor een Belgische paspoortvernieuwing
1. Volledig ingevuld Belgisch paspoortaanvraagformulier
2. Recent paspoort dat is uitgegeven
3. 1 kleurenfoto
4. Bewijs van identiteit of de Belgische identiteitskaart
Vergoeding voor paspoortvernieuwing
Om de vergoeding voor de paspoortvernieuwing te controleren, klikt u op de volgende link – http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/prix_passeport_belge.pdf
Stappen om een ​​Belgisch paspoort te vernieuwen
1. Zodra u het aanvraagformulier voor een Belgisch paspoort heeft, moet u het zorgvuldig invullen
2. Voeg de documenten bij die nodig zijn voor de paspoortvernieuwing
3. Hierna dient u het aanvraagformulier persoonlijk in te dienen bij het gemeentehuis
4. En ja, vergeet niet om de paspoortvernieuwingskosten te betalen
5. De vergoeding kan contant of met een creditcard of bankpas worden betaald
Welnu, het proces om uw Belgische paspoort te laten vernieuwen is vergelijkbaar met die – denk aan de manier waarop u de eerste keer een Belgisch paspoort had aangevraagd?
6. Net als in de periode nadat u het aanvraagformulier voor een verlengingspaspoort heeft ingediend, ontvangt u de bevestiging wanneer het aanvraagnummer voor het paspoort wordt ingediend
7. Gebruik deze bevestiging om uw afspraak online te bevestigen
8. Ga naar het kantoor en geef de bio-metrische gegevens (vingerafdruk / handtekening & foto)
9. Aanvrager ontvangt het Belgisch paspoort binnen 5 werkdagen vanaf het moment dat de paspoortaanvraag is ingediend
Paspoortverwerkingstijd
Wanneer de aanvraag wordt ingediend bij het paspoortkantoor en als de vereiste documenten naast de foto’s correct zijn, is de tijd die doorgaans wordt genomen om het paspoort te laten vernieuwen 5 werkdagen.
En deze werkdagen worden geteld vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Als er echter al veel aanvragen zijn, kan de duur om het paspoort te verlengen / uit te geven stijgen.
Daarnaast adviseren we de mensen of de aanvragers om persoonlijk naar hun paspoort te gaan nadat ze zijn uitgegeven.

Sponsored Links

Pas België paspoort online toe

Sponsored Links

Paspoort is een document dat vereist is wanneer u van plan bent om overal ter wereld te reizen. En als het om België gaat, heeft een paspoort de neiging om een ​​belangrijk deel van het leven te zijn.
En voordat we verder gaan en het aanvraagproces van een Belgisch paspoort bekijken, begrijpen we dat de geldigheid van het Belgisch paspoort 7 jaar is voor volwassenen, terwijl voor de minderjarigen de geldigheid van een paspoort verandert in 5 jaar.

Renew Belgium Passport Online                      Belgium Emergency Passport

Apply Belgium Passport Online                                   Child Passport
Belgisch paspoort Pas proces toe met aanvraagformulier
Wie komt in aanmerking voor een Belgisch paspoort voor volwassenen en kinderen?
1. Om een ​​Belgisch paspoort aan te vragen moet je een Belg zijn (burger)
2. En je moet 18 jaar oud zijn
3. Overwegende dat als u jonger bent dan 18 jaar dan kunt u doorgaan & een Belgisch kind paspoort aanvragen & de 1e regel blijft ongewijzigd

Sponsored Links

Vereiste documenten voor een Belgisch paspoort
Om een ​​Belgisch paspoort te krijgen, moeten de volgende documenten worden overgelegd:
1. Belgische identiteitskaart of een van de identiteitsbewijzen
2. Vroeger paspoort (indien afgegeven)
3. Als het paspoort gestolen of verloren is, dien je een certificaat in
4. Voor zover de kinderen jonger dan 18 jaar oud zijn, moeten zij zich aanmelden op het aanvraagformulier
5. Naast de handtekening van het kind moet een ouder ook tekenen
6. Voor het paspoort van een kind is toestemming van de ouders vereist
Notitie
Volgens de regel moeten kinderen tekenen vanaf het moment dat ze kunnen schrijven. Daarom is de leeftijd die voor kinderen is vastgesteld om te tekenen op het aanvraagformulier voor paspoorten 6 jaar. Soms vraagt ​​de gemeentelijke of provinciale administratie of het consulaat of de ambassade om toestemming van de andere ouder.
Belgisch paspoorttarief voor een paspoort voor volwassenen (ouder dan 18 jaar)
1. De kosten voor een paspoort van 32 pagina’s zijn € 75
2. Overwegende dat voor een paspoort van 64 pagina’s de vergoeding € 240 is;
Belgisch paspoorttarief voor een kind dat jonger is dan 18 jaar paspoort
1. Voor een paspoort van 32 pagina’s is de vergoeding € 35
2. Als u een paspoort van 64 pagina’s wilt hebben, is de vergoeding € 210
Procedure om een ​​Belgisch paspoort aan te vragen
1. Allereerst dient u een aanvraag voor een Belgisch paspoort bij het gemeentebureau in te dienen
2. Voordat u de vereiste documenten bijvoegt, moet u ervoor zorgen dat u het aanvraagformulier voor het Belgisch paspoort correct invult
3. Vervolgens moet je het ingevulde aanmeldingsformulier persoonlijk inleveren bij het gemeentehuis
4. Wat de vergoeding voor de paspoortaanvraag betreft, kan de aanvrager de vergoeding betalen met een tegoed, een bankpas of in contanten.
5. Nadat u het aanvraagformulier voor het paspoort heeft ingediend, ontvangt u de bevestiging
6. Gooi dit papier nooit weg aangezien dit document het aanvraagnummer voor het paspoort heeft
7. Men kan de afspraak maken met behulp van deze bevestiging (nummer)
8. Vervolgens moeten aanvragers de afspraak online bevestigen
9. Op de geplande datum van de afspraak moet de aanvrager de bio-metrische gegevens opgeven die niets anders zijn dan uw foto / vingerafdrukken / handtekening
10. Het zou ongeveer 5 werkdagen duren voordat het Belgische paspoort werd uitgegeven
11. Om het Belgische paspoort uitgegeven te krijgen, moet u echter de juiste documenten overleggen
12. Bovendien wordt het paspoort alleen afgegeven als de foto voldoet aan de gestelde eisen
13. U moet het Belgisch paspoort ophalen bij het gemeentehuis of waar u het formulier heeft ingediend.

Sponsored Links

Belgian Passport Renewal with Application Form

Sponsored Links

It happens with many people out there & so there is nothing new to it. Here we are speaking about the Belgian passports that will certainly one day expire. And if you are in this category then this article on the process of renewing a passport is apt for you.

In the said article we have very clearly mentioned the process of passport being renewed apart from getting to know how to get the application form / eligibility criteria / documents / fees etc. So, keep scrolling the page to know more.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Get the Belgian application form:

 1. If you are staying in Belgium then you may download the Belgian passport application from the website or head to the municipality office to get the application form
 2. However, if you happen to stay abroad then you can collect the application form from either the Belgium consulate or the embassy

Eligibility criteria to get the Belgian passport renewed:

 1. Most importantly, to get the Belgian passport renewed, you will have to be a Belgian
 2. Next rule is that you have to have a Belgian passport
Sponsored Links

List of documents required for a Belgian passport renewal:

 1. Completely filled Belgian passport application form
 2. Recent passport that is issued
 3. 1 colour photograph
 4. Proof of identity or the Belgium identity card

Fee for passport renewal:

To check the fee for the passport renewal click on the following link – http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/prix_passeport_belge.pdf

Steps to renew a Belgian passport:

 1. Once you have got the Belgian passport application form, you will have to complete it carefully
 2. Attach the documents that are required for the passport renewal
 3. After this, you must submit the application form in person at the municipality office
 4. And yes, do not forget to pay the passport renewal fee
 5. The fee can be paid in cash or by a credit or a debit card

Well, the process to get your Belgian passport renewed is similar to the one – remember the way you had applied for a Belgian passport 1st time?

 1. As in after you have submitted the renewal passport application form you will receive the acknowledgement where there will be the passport application number
 2. Use this acknowledgement to confirm your appointment online
 3. Go to the office & give the bio – metric data (finger print / signature & photo)
 4. Applicant shall receive the Belgian passport in 5 working days that is from the time the passport application has been submitted

Passport processing time:

When the application is submitted at the passport office & when the required documents besides the photographs are correct then the time that is generally taken to get the passport renewed is 5 working days.

And these working days are counted from the time the application has been submitted. However, if at all there are many applications then the duration to get the passport renewed / issued may go up.

In addition to this, we advise the people or the applicants to go in person to collect their passports once they are issued.

Sponsored Links

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Steps to get a Belgian Passport in an Emergency

Sponsored Links

Passport is an important travel document that we should have if at all there are any plans to cross the borders. And as far as the Belgian citizens are concerned, they can request for a Belgian passport from the municipality they reside in.

Even the Belgian citizens who stay abroad can apply for a Belgian passport at the Belgian consulate or a Belgian embassy. Hence, the Belgian authorities have made it a trouble – free task for the people to apply for a Belgian passport even in an emergency.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Possible to get a Belgian passport in an emergency:

It is now possible to apply for a Belgian passport in an emergency only when the ground or the reason is justified. Hence, one may not by any chance apply for a Belgian passport in an emergency for unnecessary or some thoughtless reasons.

Eligibility to apply for a Belgian passport in an emergency:

 1. Basically the applicant has to be a citizen of Belgian
 2. Next proof of the cause, as in the reason has to be justified to get the passport issued in an emergency

List of documents required for getting a Belgian passport in an emergency:

 1. You will be firstly required to submit the completely filled application form
 2. Recent passport (if available)
 3. Proof of identity or the Belgium identification proof
 4. Colour photograph
Sponsored Links

Process of applying a Belgian passport in an emergency:

 1. To get these urgent applications approved at the earliest, the FPSFA or the Foreign Public Service Foreign Affairs comes in to the picture
 2. There is a program that authorises the Foreign Public Service Foreign Affairs to issue the temporary passports on humanitarian grounds
 3. However, these temporary passports are valid for about 6 months only
 4. Therefore, when you are applying for a Belgian passport under the emergency circumstances, you will have to make sure that the documents submitted & the form filled are correct

Submit the Belgian passport application form:

 1. Applicants will be required to submit the application form at the passport office of the Foreign Public Service Foreign Affairs / FPSFA during the office hours
 2. In case of an emergency after office hours, you will be issued the temporary passports by the Foreign Public Service Foreign Affairs staff which is on duty
 3. + 32 2 501 81 11 = by calling this phone number, you can connect to the office staff at the Foreign Public Service Foreign Affairs
 4. The concerned officers will be able to guide you from there so that you get the passport at the earliest

Fee for a Belgian passport (emergency situation)

The fee for a Belgian passport that is issued in an emergency will vary as extra charges are added. And here we have clearly stated the fee for the same. Just have a look at it –

 1. For minors that is persons who are under 18 years of age, have to pay € 210 as the emergency passport fee
 2. While for the major or the people who are above 18 years of age are required to pay € 240 that is the emergency passport fee

Important points to remember:

It is advised that you should have all the required documents ready before applying for a passport in this condition. In addition to this, you will have to collect the passport in person.

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online

Belgian Passport Apply Process with Application Form for Adults & Children

Sponsored Links

Passport is a document that is required when you plan to travel anywhere in the world. And when it comes to Belgium then a passport tends to be an important part of the life.

And before we go ahead & check out the application process of a Belgian passport, let us understand the fact that the validity of the Belgian passport is 7 years for adults whereas for the minors the validity of a passport changes to 5 years.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Belgian Passport Apply Process with Application Form:

Who is eligible to apply for a Belgian adult & child passport?

 1. To apply for a Belgian passport you should be a Belgian (citizen)
 2. And you have to cross 18 years of age
 3. Whereas if you are under 18 years of age then you can go ahead & apply for a Belgian child passport & the 1st rule remains unchanged
Sponsored Links

Documents required for a Belgian passport:

To get the Belgian passport issued, the following documents are to be submitted –

 1. Belgian identity card or any one of the identity proofs
 2. Previous passport (if issued)
 3. If the passport is either stolen or lost then submit a certificate accordingly
 4. As far the children under 18 years of age are concerned, they will have to sign on the application form
 5. In addition to the child’s signature, a parent has to sign as well
 6. Parental consent is required for a child’s passport

Note

As per the rule children have to sign from the time they can write. Hence, the age that is fixed for the children to sign on the passport application form is 6 years. At times the municipal or the provincial administration or consulate or the embassy for that matter might ask for the other parent’s consent.

Belgian passport fee for an adult (above 18 years) passport:

 1. The fee for a 32 pages passport is € 75
 2. Whereas for a 64 pages passport, fee is € 240

Belgian passport fee for a child who is below 18 years passport:

 1. For a 32 pages passport, fee is € 35
 2. If you wish to get a 64 pages passport then the fee is € 210

Procedure to apply for a Belgian passport:

 1. Firstly you will be required to get a Belgian passport application from the Municipality office
 2. Before attaching the required documents make sure that you fill the Belgian passport application form correctly
 3. You will next have to submit the filled application form in person at the municipality office
 4. As far as the fee for the passport application is concerned, the applicant can pay the fee either by credit or a debit card or in cash
 5. Once you have submitted the passport application form, you will receive the acknowledgement
 6. Never throw away this paper as this document has the passport application number
 7. One can make the appointment with the help of this acknowledgment (number)
 8. Next, applicants must confirm the appointment online
 9. On the scheduled date of the appointment, applicant has to give the bio – metric data which is nothing but your photograph / finger prints / signature
 10. It would take about 5 working days to get the Belgian passport issued
 11. However, to get the Belgian passport issued, you will have to submit the correct documents
 12. Moreover, the passport is issued only when the photograph matches the set requirements
 13. You will have to collect the Belgian passport from the municipality office or wherever you have submitted the form
Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online