België Emergency Passport

Sponsored Links

Paspoort is een belangrijk reisdocument dat we zouden moeten hebben als er al plannen zijn om de grenzen over te steken. En wat de Belgische burgers betreft, kunnen ze een Belgisch paspoort aanvragen bij de gemeente waar ze wonen.

Renew Belgium Passport Online                      Belgium Emergency Passport

Apply Belgium Passport Online                                   Child Passport

Zelfs de Belgische burgers die in het buitenland verblijven, kunnen een Belgisch paspoort aanvragen bij het Belgische consulaat of bij een Belgische ambassade. Vandaar dat de Belgische autoriteiten het een probleemloze taak hebben gemaakt voor het volk om zelfs in een noodgeval een Belgisch paspoort aan te vragen.
Mogelijk om in geval van nood een Belgisch paspoort te krijgen
Het is nu mogelijk om alleen in noodgevallen een Belgisch paspoort aan te vragen wanneer de grond of de reden daarvoor gerechtvaardigd is. Vandaar dat je in geen geval een Belgisch paspoort kunt aanvragen voor onnodige of ondoordachte redenen.
In aanmerking komen voor een Belgisch paspoort in geval van nood
1. In principe moet de aanvrager een burger van België zijn
2. Volgende bewijs van de oorzaak, zoals in de reden moet worden gerechtvaardigd om het paspoort afgegeven in geval van nood te krijgen
Lijst met documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een Belgisch paspoort in geval van nood
1. U moet eerst het volledig ingevulde aanvraagformulier indienen
2. Recent paspoort (indien beschikbaar)
3. Bewijs van identiteit of het Belgische identificatiebewijs
4. Kleurenfoto

Sponsored Links

Proces van het toepassen van een Belgisch paspoort in geval van nood
1. Om deze urgente aanvragen op zijn vroegst goedgekeurd te krijgen, komt de FODO of de Buitenlandse overheidsdienst Buitenlandse Zaken in beeld
2. Er is een programma dat de buitenlandse openbare dienst buitenlandse zaken machtigt om de tijdelijke paspoorten op humanitaire gronden af ​​te geven
3. Deze tijdelijke paspoorten zijn echter slechts ongeveer 6 maanden geldig
4. Daarom moet u bij het aanvragen van een Belgisch paspoort onder de noodsituaties ervoor zorgen dat de ingediende documenten en het ingevulde formulier correct zijn
Dien het aanvraagformulier voor een Belgisch paspoort in
1. Aanvragers dienen het aanvraagformulier in te dienen bij het paspoortkantoor van de Buitenlandse Openbare Dienst Buitenlandse Zaken / FPSFA tijdens de kantooruren
2. In geval van een noodsituatie na de kantooruren, ontvangt u de tijdelijke paspoorten van het personeel van de buitenlandse openbare dienst dat dienstdoet
3. + 32 2 501 81 11 = door dit telefoonnummer te bellen, kunt u contact opnemen met de binnendienst van de buitenlandse openbare dienst Buitenlandse Zaken
4. De betrokken officieren zullen u van daaruit kunnen begeleiden, zodat u op zijn vroegst het paspoort krijgt
Fee voor een Belgisch paspoort (noodsituatie)
De vergoeding voor een Belgisch paspoort dat wordt uitgegeven in een noodgeval, varieert naargelang extra kosten worden toegevoegd. En hier hebben we duidelijk de vergoeding voor hetzelfde aangegeven. Bekijk het maar –
1. Voor minderjarigen die personen zijn die jonger zijn dan 18 jaar, moet € 210 worden betaald als de toeslag voor het noodpaspoort
2. Terwijl voor de majoor of de mensen die ouder zijn dan 18 jaar is vereist om € 240 te betalen, dat is de noodpaspoortvergoeding
Belangrijke punten om te onthouden
Het is aan te raden om alle vereiste documenten gereed te hebben voordat u in deze situatie een paspoort aanvraagt. Bovendien moet u het paspoort persoonlijk verzamelen.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *