Åtgärder för att tillämpa svenska pass på nätet

Sponsored Links

För att göra internationell resa lätt, utfärdas Sveriges medborgare svenska pass. Med det här svenska passet i handen (jag menar när du är innehavare av ett svenskt pass) har man rätt att gå fritt i inte bara Schweiz men även Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Utöver detta utfärdas i allmänhet ett svenskt pass av polisen. Och passansökarna lämnas endast på polisstationerna där det finns möjlighet att inte bara ta fotografier utan också fingeravtryck.

Passport Online      Passport office      passport renewal        Passport renewal fees

Passport Status       Lost Passport        Damaged passport     Child Passport

Det bästa med att få ett svenskt pass är att man kan resa till cirka 172 länder och territorier. Och för att komma in på dessa platser kan en medborgare få visum vid ankomsten eller välja en visumfri resa. Men detta skulle i stor utsträckning bero på den plats du ska resa till.
Behörighet för ett svenskt pass
1. Sökanden måste vara medborgare i Schweiz vid ansökan om svenskt pass
Förteckning över dokument som krävs för att sändas till ett svenskt pass
1. Slutfört ansökningsblankett
2. Födelsecertifikat
3. Bevis på uppehållstillstånd
4. Ansökningsavgift enligt reglerna
5. Byte av namndokument

Sponsored Links

Dokument som krävs vid ansökan om barnets svenska pass
I grund och botten ska följande dokument lämnas in när man ansöker om ett barns svenska pass –
1. Födelseattest
2. Äktenskapsintyg för föräldrar eller vårdnadshavare
3. Förmyndare eller föräldrars pass
4. Ansökningsavgift
Förfarande för att ansöka om ett svenskt pass eller identitetskort online
1. Kandidater eller sökandena måste gå till den officiella hemsidan först
2. Där kommer du att vara skyldig att ange några detaljer såsom bostad och e-postadress bland annat
3. Anledningen till att du anger e-postadressen är att du kommer att få ett e-postmeddelande som kommer att innehålla ansökningsblanketten
4. Som sökande krävs det att du lägger till de korrekta uppgifterna i ansökningsblanketten
5. Nästa steg kommer att vara att sökanden måste ladda upp dokumenten som anges i denna artikel också
6. När du fyllt i ansökningsformuläret, skicka in det
7. På den registrerade e-postadressen får du ett mail som bekräftar registreringen
8. Senare kommer ditt ansökningsblankett att bli föremål för en verifieringsprocess
9. Och om formuläret framgångsrikt rensar verifieringsprocessen, kommer sökanden att få ett annat e-postmeddelande som beskriver uppsägningen
10. Allt du kommer att behöva göra är att bekräfta avtalet datum (online)
11. När du deltar i mötet måste du tillhandahålla biometriska data
12. Dessa biometriska data inkluderar signatur / fotografi / fingeravtryck
Behandlingstid
När personuppgifterna är registrerade och om ansökan accepteras får du ditt pass eller identitetskort på 10 arbetsdagar eller max till max i 2 till 4 veckor. Passet ges vanligtvis till sökanden via registrerat inlägg. Förutom detta ibland måste passet plockas personligen.
Ladda ner den svenska passans blanketten
1. Om du vill ansöka om ett svenskt pass online klickar du på följande länk – https://www.ch-edoc-passantrag.admin.ch/antrag/antrag_start.action?request_locale=en
Avgift för ett svenskt pass
Vanligtvis kostar ett svenskt pass cirka 350 till 400 kronor och giltigheten för passet kommer att vara cirka 5 år från utfärdandedagen.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *