ქართული პასპორტის განახლების ფორმა განახლდება

Sponsored Links

საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია თავისი პასპორტები ძალიან მარტივად განაახლოს. ეს შეიძლება გაკეთდეს მსოფლიოს ნებისმიერ ნაწილში, თუ თქვენ ხართ ქართველი. კონკრეტულად, თუ განმცხადებელი საქართველოშია, მაშინ მათ შეუძლიათ პასპორტის განახლება, პასპორტის განახლებისთვის.

Apply Georgian Passport                             Renew Georgian Passport
თუმცა, თუ განმცხადებელი სხვა ქვეყანაში იმყოფება მაშინ განმცხადებელს უნდა გადასულიყო საქართველოს საელჩოში ან საქართველოს საკონსულოში, რათა მიიღონ განახლების პროცესი.
ქართული პასპორტის განახლების უფლებამოსილების კრიტერიუმი
საქართველოს პასპორტის განახლებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ (1) განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და (2) რომ თქვენ უნდა ჩაეტარებინა ქართული პასპორტი (რომელიც შეიძლება იყოს ძველი ან მიმდინარე პასპორტი).
განმცხადებლის ასაკიდან გამომდინარე, პასპორტი განახლდება. აქედან გამომდინარეობს, რომ თქვენ იცით, რომ განმცხადებლის ასაკის ასაკია.
საქართველოს პასპორტის განახლებისთვის წარსადგენი დოკუმენტები
1. მიმდინარე ან ცოტა ხნის წინ გამოშვებული საქართველოს პასპორტი
2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
3. 2 ბიომეტრიული ფოტომასალა
4. ქორწინების მოწმობა (გამოიყენება მხოლოდ რამდენიმე განმცხადებელს)
5. რეზიდენციის მტკიცებულება
6. საფასურის ქვითარი

Sponsored Links

ნაბიჯები ქართული პასპორტის განახლებისთვის
1. პასპორტის განახლების მისაღებად პასპორტის საფასურიდან უნდა მიიღოთ საქართველოს პასპორტის განახლების განაცხადის ფორმა
2. ფიზიკური პირები ასევე შეუძლიათ ჩამოტვირთოთ განაცხადის განახლების ფორმა პასპორტის გაცემის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან
3. როდესაც თქვენ მიიღებთ ფორმას, შეავსეთ იგი სწორი დეტალებით
4. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შეავსოთ დოკუმენტაცია განაცხადის ფორმაში
5. თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ დაურთოთ დოკუმენტები, მაშინ შეხედეთ ზემოთ მოცემულ დოკუმენტებს
6. განმცხადებლებს მოეთხოვებათ პასპორტის ოფისში განაცხადის ფორმის წარდგენა
7. განმცხადებლები მიიღებენ აღიარებას
8. მიუხედავად ამისა, პასპორტი განაცხადის ნომრის გარდა ამ აღიარებას გადაეცემა განმცხადებელს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფორმა წარმატებით იქნა წარმოდგენილი
9. გამოიყენე ეს პასპორტი განაცხადის ნომერი და დანიშნოს დანიშვნა უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ე.წ. ბიომეტრიულ დეტალებზე
10. ეს დეტალები მოიცავს თითის ანაბეჭდების / ხელმოწერის და დიახ, ფოტოსურათის ჩათვლით
საქართველოს პასპორტის განახლების საფასური
1. თუ იმავე დღეს განახლებული პასპორტის მიღება გსურთ, მაშინ გადაიხადე 205 ლარი
2. მეორე სამუშაო დღეს პასპორტის მისაღებად საფასური შეადგენს 190 ლარს
3. მე -3 სამუშაო დღეს, 150 ლარის გადახდა
4. მე -5 სამუშაო დღეს, საფასური შეადგენს 120 ლარს
5. თუ დაველოდებით მე -10 სამუშაო დღეს, საფასური შეადგენს 100 ლარს
საქართველოს პასპორტის განახლების განაცხადის დამუშავების დრო
განმცხადებელს უნდა გადაეგზავნოს შევსებული განაცხადის ფორმა, ასევე დოკუმენტები და მიმდინარე ან ახლანდელი პასპორტი.
ქართული პასპორტის შემდგომი განმარტებისთვის დააწკაპუნეთ ბმულზე, რომელიც მითითებულია ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://sda.gov.ge/?page_id=7417&lang=en

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *