საქართველოს პასპორტის ონლაინ განაცხადის ფორმის ჩამოტვირთვა

Sponsored Links

შეიტყვეთ, თუ როგორ უნდა მიმართოთ ქართულ პასპორტს საქართველოში ან ამ საელჩოში.
საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მისაღებად დასაშვებობის კრიტერიუმი
საქართველოს პასპორტის მისაღებად განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. პასპორტი გაიცემა განმცხადებლის ასაკის მიხედვით, როგორც იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი 18 წლამდე ასაკისაა, მაშინ ის გაიცემა ბავშვის პასპორტი, ხოლო თუ განმცხადებლის ასაკი 18 ან მეტია განმცხადებლის გაიცემა ზრდასრული პასპორტი.

Apply Georgian Passport                             Renew Georgian Passport
ზრდასრული ქართული პასპორტისთვის წარსადგენი დოკუმენტები
1. პირადობის მოწმობა
2. 2 ბიომეტრიული ფოტომასალა
3. ქორწინების მოწმობა
4. რეზიდენციის მტკიცებულება
5. საფასურის ქვითარი
საქართველოს პასპორტისთვის საჭირო დოკუმენტები
1. დაბადების მოწმობა
2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
3. 2 ბიომეტრიული ფოტომასალა
4. მშობლის თანხმობა
5. მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათი ქორწინების მოწმობა
6. საფასურის ქვითარი

Sponsored Links

საქართველოს პასპორტის გასაჩივრების წესი
1. პასპორტის სააპელაციო ფორმის მისაღებად პასპორტის ან პასპორტის ოფისის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე უნდა მივიდნენ
2. მას შემდეგ, რაც თქვენ მიიღებთ ფორმას, სწორად შეავსეთ სწორი დეტალები
3. შემდეგი ნაბიჯი იქნებოდა ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილი დოკუმენტების დამაგრება
4. თუ ზემოთ აღნიშნული ნაბიჯები დასრულდება, განმცხადებელს უნდა გადაეგზავნოს პასპორტის ოფისში განაცხადის ფორმის წარდგენის მიზნით
5. განმცხადებელს შეუძლია გადაიხადოს გადამამუშავებელი საფასური ან ნაღდი ფულის ან არჩევა სადებეტო / საკრედიტო ბარათის გადახდაზე
6. საქართველოს პასპორტის სააპელაციო ფორმის წარმატებით წარდგენისას განმცხადებელი მიიღებს პასპორტის ნომერს
7. პასპორტის განაცხადის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ აღიარებაზე
8. ამ განაცხადის ნომერი გამოიყენეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დანიშვნის დანიშვნის შესახებ
9. ეს დანიშვნა იქნება საჭირო იმისათვის, რომ განმცხადებლის ბიომეტრიული მონაცემები მიიღოთ
10. ბიჯური ბეჭდავს / ხელმოწერის / ფოტოსურათი შედის ამ ბიომეტრიულ დეტალებში
საქართველოს პასპორტის საფასური
1. პასპორტის მისაღებად მე -10 სამუშაო დღეს პასპორტის საფასური შეადგენს 100 ლარს
2. თუ გსურთ პასპორტის მიღება მე -5 სამუშაო დღეს, საფასური შეადგენს 120 ლარს
3. მე -3 სამუშაო დღეს პასპორტის მისაღებად საფასური შეადგენს 150 ლარს
4. 190 ლარი არის მეორე სამუშაო დღეს გაცემული პასპორტი
5. თუმცა, თუ გსურთ პასპორტის მიღება იმავე დღეს, მაშინ 205 ლარი არის პასპორტის საფასური
საქართველოს პასპორტის განაცხადის დამუშავების დრო
განმცხადებელს შეუძლია მიიღოს პასპორტი 10-დან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ მათ სწორად აწვდიან ყველა დოკუმენტს და განაცხადის ფორმა შევსებულია სწორად. უფრო მეტიც, განმცხადებელს უნდა მიმართოს მხოლოდ ქართულ პასპორტს მხოლოდ პიროვნებაზე.
განმცხადებლებს ექნებათ დაინახონ, რომ მათ პასპორტის ოფისში წასვლისას ორიგინალი დოკუმენტები მიიღონ.
ქართული პასპორტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დააჭირეთ შემდეგ ბმულს – http://sda.gov.ge/?page_id=7417&lang=en ოფიციალურ ვებგვერდზე.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *