Чекори за обновување на македонскиот пасош за обновување на формата на интернет

Sponsored Links

Сега граѓаните на Република Македонија ќе можат да го обноват пасошот кога ќе аплицираат за обновување на пасош во Министерството за Македонија кога во Македонија или во македонска амбасада или конзулат кога се во други земји.
Може да се прочита овој напис, да се знае повеќе за процесот за обновување на македонскиот пасош. Освен тоа, исто така, ќе се запознаете со надоместокот за обновување на пасошот / формуларот за преземање на апликацијата / валидноста на пасошот / документите кои треба да се достават за обновување на пасошот.

Macedonian Passport Online                      Renew Macedonian Passport Online
Чекори за обновување на македонскиот пасош:
1. Пополнете го формуларот за апликација за обновување на пасош
2. Ќе го добиете на веб-страницата на официјалниот пасош
3. Или, исто така, можете да го соберете од канцеларијата за пасош
4. Откако форматот е пополнет правилно, приложете ги документите
5. Документите за обновување на пасошот на Македонија се наведени тука
6. Поднесете го образецот за апликација за обновување на пасош во лице во македонска пасошка канцеларија
7. Цената за пасош / такса за обработка треба да се плати во готово или со користење дебитна / кредитна картичка
8. Кога формуларот за апликација за обновување е успешно поднесен, кандидатот добива потврда
9. Ова признание исто така ќе има број на апликација за пасош
10. Земете го овој број на пријавата за да го продолжите процесот
11. Распоредувајте средба со властите за да ги обезбедите биометриските детали
12. Овие детали, исто така, вклучуваат отпечатоци од прст / фотографија / потпис
13. Имајте го на ум дека кога овие детали ќе бидат дадени само тогаш ќе го обновите пасошот

Sponsored Links

Документи потребни за обновување на македонски пасош за возрасни:
1. Неодамна издаден или тековен пасош
2. Доказ за идентификација
3. Брак сертификат
4. Потврда за плаќање
Документи потребни за обновување на дете македонски пасош:
1. Тековни или пасош кој неодамна е издаден од страна на властите
2. Лична карта
3. Родителска согласност
4. Идентификациски документи на родителите
5. Матичен сертификат на родителите
6. Потврда за плаќање
Провизија за обновување на македонски пасош:
1. Процедурата за обработка е 1500 денари
2. Административен печат чини 50 денари
3. Трошоци за административни даночни пријави 50 денари за апликанти на возраст од 4 години или помалку дека / 250 денари се смета за надоместок за апликанти кои се од 4 до 27 години / 500 денари е надоместокот за апликанти на возраст од 27 или повеќе години
Валидност на македонскиот пасош:
1. 2 години е валидноста на пасошот за апликантите до времето на кое тие се претвораат 4 години
2. 5 години е валидност на пасош за апликантите на возраст под 27 години
3. Меѓутоа, за 27 години или плус апликанти, 10 години е валидноста на пасошот
Време за обработка на апликација за обновување на пасош:
За да се обнови пасошот, кандидатот мора да чека околу 15 до 20 работни дена.
Македонски апликација за обновување на пасош за преземање линкови:
1. За да ја преземете македонската апликација за обновување на пасош, кликнете на – http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-macedonian-citizens/travel-documents
2. За натамошно појаснување кликнете – http://www.mvr.gov.mk/

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *