Примена на македонски пасош онлајн формулар за аплицирање

Sponsored Links

На државјаните на Република Македонија му е издаден македонскиот пасош за да можат да ги преминат границите и да одат во други земји со мали или никакви проблеми. Општо земено, Министерството за надворешни работи, Република Македонија се грижи за издавање на пасош. Меѓутоа, ако сте во Македонија, тогаш Министерството за внатрешни работи е должно да издаде пасош.
И ако сте во друга земја, тогаш можете да добиете македонски пасош од македонската амбасада. Прочитајте го овој напис, да знаете како да аплицирате за македонски пасош и други работи поврзани со овој пасош.

Macedonian Passport Online                      Renew Macedonian Passport Online
Процес за добивање на македонски пасош:
1. Собери го формуларот за апликација за пасош од канцеларијата за пасош
2. Еден може да го симнете и формуларот од веб-страницата на официјалниот пасош
3. Следниот чекор е правилно да го пополните формуларот за апликација
4. Приложете ги документите што треба да се поднесат при аплицирање за пасош
5. Апликантите сами ќе мора да одат и да го достават формуларот за апликација во канцеларијата за пасоши
6. Тие не треба да заборават да платат такса за обработка која е исто така позната како такса за пасош
7. Провизија може да се плати или во готово или дебитна / кредитна картичка
8. Времето за пријавување на пасош е успешно поднесено, на потврда ќе го добиете бројот на апликацијата за пасош
9. Апликантите можат да го искористат овој број на апликација за пасош за да закажат состанок
10. Ова назначување треба да биде закажано за да се дадат детали, имено прст печатење / потпис / фотографија
11. Овие детали се познати како биометриски детали и тие треба да се дадат ако сакате да добиете пасош

Sponsored Links

Потребни документи за македонски пасош за возрасни:
1. Доказ за идентитет
2. Брак сертификат
3. Потврда за плаќање
Потребни документи за дете македонски пасош:
1. Лична карта
2. Потврда за плаќање
3. Родителска согласност
4. Идентификациски документи на родителите
5. Уверение за бракот на родителите
Провизија за македонски пасош:
1. 1500 денари е такса за обработка
2. Додека 50 денари е административен печат
3. Административната такса е 50 МКД за 4 години или под таа возраст / 250 МКД е надоместокот за апликанти на возраст од 4 и 27 500 МКД за 27 или повеќе од 27 години
Валидност на македонскиот пасош:
1. Пасошот важи 10 години, ако апликантите имаат 27 години или повеќе од тоа
2. За под 27-годишна возраст апликантите, 5 години е валидноста на пасошот
3. До поднесување на пријавените 4, нивниот пасош важи 2 години
Време за обработка на апликација за македонски пасош:
Потребно е околу 20 работни дена да се издаде пасош.

Sponsored Links

Превземи македонски формулар за апликација за пасоши:
1. За да ја преземете образецот за пасош за македонски пасош, кликнете на – http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-macedonian-citizens/travel-documents
И ако сакате да добиете повеќе информации за пасошот, кликнете на – http://www.mvr.gov.mk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *