Приложете онлайн формуляра за кандидатстване за български паспорт

Sponsored Links

Българският паспорт е документът за пътуване, издаден на българските граждани. В допълнение към това, международният документ за пътуване служи като доказателство за българското гражданство. Министерството на външните работи отговаря за издаването на тези паспорти.
В тази статия нека да се съсредоточим върху това как да кандидатстваме за български паспорт; и да научите какви документи да се представят както за дете, така и за паспорт за възрастни / такси / валидност и др. Продължете да четете, за да научите повече за този паспорт.

Bulgarian Passport                              Renew Bulgarian Passport
Кой има право да получи български паспорт?
По принцип един гражданин на България може да кандидатства за български паспорт. Освен това, ако кандидатът е навършил 18 години, то той ще трябва да кандидатства за българския паспорт за възрастни; докато кандидатите под 18-годишна възраст могат да кандидатстват за български паспорт за деца.
Документи, необходими за паспорт за възрастни
1. Българска лична карта
2. Доказателство за самоличност
3. 4 скорошни цветни снимки
Документи, изисквани за дете, български паспорт
1. Българска лична карта
2. Свидетелство за раждане
3. Свидетелство за брак на родителя
4. съгласието на родителите
5. 4 скорошни цветни снимки

Sponsored Links

Стъпки за кандидатстване за български паспорт
1. Ще трябва да отидете в паспортния офис, за да кандидатствате за български паспорт
2. Следващата стъпка е попълването на формуляра за кандидатстване внимателно
3. Внимавайте да не правите грешки
4. Прикрепете документите, които трябва да подадете за български паспорт
5. След като попълнете изцяло формуляра за кандидатстване за паспорт, ще трябва да отидете в паспортната служба, за да изпратите формуляра за кандидатстване
6. Следващата стъпка би била да се плати таксата в брой или чрез използване на кредитна или дебитна карта
7. Когато формулярът за заявление за паспорт бъде изпратен успешно, ще получите потвърждение
8. Това потвърждение ще съдържа номера на заявлението за паспорт
9. Използвайте този номер, за да насрочите среща, за да дадете биометричните данни на съответните органи
10. Тези биометрични детайли съдържат пръстови отпечатъци / подпис / снимка
Време за обработка на заявленията за български паспорти
За издаването на паспорта ще са необходими около 60 до 90 работни дни. Но заявителят трябва да се увери, че документите заедно с формуляра са представени.
Също така човек трябва да се увери, че представените документи са правилни и няма никакви грешки във формуляра за кандидатстване.
Такса за паспорта
Човек трябва да плати 20 или 40 лв. За издаване на българския паспорт.
Валидност на български паспорт
Паспортите, които сега са издадени от Министерството на външните работи на България, имат валидност 5 години от датата на издаване на паспорта. Валидността остава еднаква не само за възрастните, но и за децата.
Изтеглете връзки
За повече информация относно българския паспорт кликнете на следната връзка – http://www.mfa.bg/bg/pages/49/index.html

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *