Εφαρμόστε το Ελληνικό Έγγραφο Αίτησης Διαβατηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Sponsored Links

Μάθετε πώς μπορεί να εκδοθεί ελληνικό διαβατήριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. καθώς υπάρχουν στιγμές που θα απαιτούσαμε ένα διαβατήριο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το άρθρο έχουμε πολύ σαφώς δηλωθεί ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας / έγγραφα που απαιτούνται / αμοιβή / αίτηση από το χρόνο επεξεργασίας και πολλά άλλα πράγματα.

Greek Passport              GreekPassport Renewal        Greek Emergency Passport
Συνεχίστε να μετακινείτε αυτήν τη σελίδα για να μάθετε περισσότερα.
Ένα επείγον ελληνικό διαβατήριο είναι διαθέσιμο μόνο για τα άτομα που βρίσκονται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες –
1. Υγιεινές συνθήκες ασταθής ενός μέλους της οικογένειας και απαιτεί νοσηλεία
2. Θάνατος συγγενούς αίματος ή συγγενής μέσω γάμου
3. Σχετική αίματος μπορεί να λείπει
4. Το ακίνητο έχει καταστραφεί από τις φυσικές καταστροφές
Ποια είναι η επιλεξιμότητα κατά την υποβολή αίτησης για ελληνικό διαβατήριο μέσω της Υπηρεσίας Επείγουσας Ανάγκης;
Κατά την υποβολή αίτησης για επείγουσα ελληνική διαβατήριο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης. Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί η απόδειξη του εγγράφου έκτακτης ανάγκης.
Κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν για ένα ελληνικό διαβατήριο, κατάσταση έκτακτης ανάγκης
1. Απόδειξη έκτακτης ανάγκης
2. 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Απόδειξη ταυτότητας
5. Απόδειξη αμοιβής

Sponsored Links

Σημεία που πρέπει να θυμάστε
1. Οι άνθρωποι θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφο σχετικά με την επείγουσα απόδειξη όταν υποβάλλουν αίτηση για διαβατήριο έκτακτης ανάγκης
2. Το έντυπο αίτησης διαβατηρίου έκτακτης ανάγκης μαζί με τα έγγραφα και τις φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν προσωπικά
3. Θα χρειαστεί 1 εργάσιμη ημέρα για να εκδοθεί το ελληνικό διαβατήριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
Βήματα για την υποβολή αίτησης για ελληνικό διαβατήριο με χρήση της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης
1. Πρώτα απ ‘όλα, θα πρέπει να λάβετε το έντυπο αίτησης από ένα γραφείο διαβατηρίου
2. Το επόμενο βήμα θα ήταν να συμπληρώσετε αυτή την αίτηση, γνωστή και ως Δήλωση Αλήθειας
3. Βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε μόνο τις σωστές λεπτομέρειες
4. Συνδέστε τα απαιτούμενα έγγραφα
5. Επίσης, περικλείστε μια έγχρωμη φωτογραφία
6. Και όταν συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης, υποβάλλετε το έντυπο μαζί με τα έγγραφα στο γραφείο διαβατηρίου μόνο σε πρόσωπο
7. Το επόμενο βήμα θα ήταν η καταβολή του τέλους είτε με πιστωτική είτε με χρεωστική κάρτα
8. Μπορεί επίσης να επιλέξει να πληρώσει το ποσό σε μετρητά
Χρόνος επεξεργασίας αιτήσεων έκτακτης ανάγκης στο ελληνικό διαβατήριο
Όταν υποβληθούν όλα τα έγγραφα και το πλήρες έντυπο, θα χρειαστεί περίπου 1 εργάσιμη ημέρα για να εκδοθεί το ελληνικό διαβατήριο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
Τέλη για ένα ελληνικό διαβατήριο
1. € 84. Το 50 είναι το τέλος για ένα διαβατήριο ενηλίκων
2. ότι το ποσό των € 73. 60 είναι το τέλος για ένα παιδί διαβατήριο
Για περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις όσον αφορά το ελληνικό διαβατήριο, μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Εδώ μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τις αμφιβολίες σας σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο που εκδίδεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στον επίσημο ιστότοπο – http://www.passport.gov.gr/en/

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *